Tervis

Igal Eesti inimesel on õigus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid. Mida tervemad oleme, seda kauem saame elada täisväärtuslikult ja seda kõrgem on oodatav eluiga.

Tervis mõjutab märkimisväärselt toimetulekut igapäevaeluga, inimese sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi arengusse ning riigi üldist edu. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on 1948. aastal määratlenud tervist füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluna, mitte ainult haiguse puudumisena. Õigus tervise kaitsele on inimese põhiõigus.

Avaldame järgmist tervisestatistikat:

  • arstiabi kättesaadavus;
  • terviseseisundi näitajad;
  • puudega inimeste üldandmed, tööhõive ja toimetulek.

Arstiabi kättesaadavus hõlmab perearstiabi, eriarstiabi ja hambaarstiabi kättesaadavust. Haigestumuse ja arstiabi kasutamise statistikast saab teada, kui sageli käib Eesti inimene arsti juures või kui paljud nakatusid viirushaigustesse. Terviseseisundi näitajad annavad infot, kui hea on Eesti eri vanuses elanike tervis ja kui suur on eeldatav tervena elada jäänud aastate arv. Puuetega inimeste statistika keskendub puudega inimeste tööhõivele ja toimetulekule.

Väga hea või hea tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 56,3 %
2023
Ei hea ega halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 30,3 %
2023
Halva või väga halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 13,4 %
2023
Vähemalt 16-aastaste osatähtsus, kellel on pikaajaline haigus 46,5 %
2023
Vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus, kes on igapäevategevustes suurel määral piiratud 11,5 %
2023
Puudega inimeste arv 123 916
-7,3%
2023
Perearstiabi kättesaadavus 95,4 %
2023
Eriarstiabi kättesaadavus 87,9 %
2023
Hambaarstiabi kättesaadavus 96,3 %
2023
Suhtelise ja absoluutse vaesuse määr puudelisuse, töövõime ja tegevuspiirangu järgi, 2022
Tööhõive ja töötuse määr puudelisuse, töövõime ja tegevuspiirangu järgi | 2022
Töövõime hindamise otsused maakonniti | 2022
Blogi

Statistika kohtub valimislubadustega

5. märtsil valivad Eesti inimesed endale uued esindajad. Statistikaameti eksperimentaalstatistikud annavad kümnel joonisel põgusa ülevaate mõnedest teemadest, mis paistavad välja erakondade valimislubadustest ning mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.
Loe edasi 16. veebruar 2023
Blogi

Mille poolest paistavad Eesti inimesed Euroopas oma tervisekäitumisega silma?

Koroonapandeemia on toonud suurde huviorbiiti ka muud terviseteemad ning küsimuse, mida saab iga inimene ise selleks teha, et oma tervist hoida. Vaatasime viimastest (2019. aasta) Euroopa terviseuuringute andmetest, kui terviseteadlikult Eesti inimesed käituvad ja mis seisus on meie tervisenäitajad võrreldes teiste Euroopa Liidu (EL) rahvastega?
Loe edasi 17. veebruar 2022