Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Tervis

Igal Eesti inimesel on õigus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid. Mida tervemad oleme, seda kauem saame elada täisväärtuslikult ja seda kõrgem on oodatav eluiga.

Tervis mõjutab märkimisväärselt toimetulekut igapäevaeluga, inimese sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi arengusse ning riigi üldist edu. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on 1948. aastal määratlenud tervist füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluna, mitte ainult haiguse puudumisena. Õigus tervise kaitsele on inimese põhiõigus.

Avaldame järgmist tervisestatistikat:

  • arstiabi kättesaadavus;
  • terviseseisundi näitajad;
  • puudega inimeste üldandmed, tööhõive ja toimetulek.

Arstiabi kättesaadavus hõlmab perearstiabi, eriarstiabi ja hambaarstiabi kättesaadavust. Haigestumuse ja arstiabi kasutamise statistikast saab teada, kui sageli käib Eesti inimene arsti juures või kui paljud nakatusid viirushaigustesse. Terviseseisundi näitajad annavad infot, kui hea on Eesti eri vanuses elanike tervis ja kui suur on eeldatav tervena elada jäänud aastate arv. Puuetega inimeste statistika keskendub puudega inimeste tööhõivele ja toimetulekule.

Väga hea või hea tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 58,3 %
2021
Ei hea ega halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 29,6 %
2021
Halva või väga halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 12,1 %
2021
Vähemalt 16-aastaste osatähtsus, kellel on pikaajaline haigus 47,3 %
2021
Vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus, kes on igapäevategevustes suurel määral piiratud 11,1 %
2021
Puudega inimeste arv 146 162
-6,1%
2021
Perearstiabi kättesaadavus 97,2 %
2021
Eriarstiabi kättesaadavus 85,4 %
2020
Hambaarstiabi kättesaadavus 96,6 %
2021
Töövõime hindamise otsused maakonniti | 2020
Uudis

Eesti meeste tervisehinnangud tõusevad

Kes poleks kuulnud, et Eesti mees on tantsulõvi? Sama hästi teame paraku ka seda, et mehed naljalt arstile enne ei kipu, kui viimane häda käes. Kui heaks hindavad Eesti mehed oma tervist?
Loe edasi 10. november 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!