Tervis

Igal Eesti inimesel on õigus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid. Mida tervemad oleme, seda kauem saame elada täisväärtuslikult ja seda kõrgem on oodatav eluiga.

Tervis mõjutab märkimisväärselt toimetulekut igapäevaeluga, inimese sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi arengusse ning riigi üldist edu. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on 1948. aastal määratlenud tervist füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluna, mitte ainult haiguse puudumisena. Õigus tervise kaitsele on inimese põhiõigus.

Avaldame järgmist tervisestatistikat:

  • arstiabi kättesaadavus;
  • terviseseisundi näitajad;
  • puudega inimeste üldandmed, tööhõive ja toimetulek.

Arstiabi kättesaadavus hõlmab perearstiabi, eriarstiabi ja hambaarstiabi kättesaadavust. Haigestumuse ja arstiabi kasutamise statistikast saab teada, kui sageli käib Eesti inimene arsti juures või kui paljud nakatusid viirushaigustesse. Terviseseisundi näitajad annavad infot, kui hea on Eesti eri vanuses elanike tervis ja kui suur on eeldatav tervena elada jäänud aastate arv. Puuetega inimeste statistika keskendub puudega inimeste tööhõivele ja toimetulekule.

Väga hea või hea tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 56,3 %
2023
Ei hea ega halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 30,3 %
2023
Halva või väga halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 13,4 %
2023
Vähemalt 16-aastaste osatähtsus, kellel on pikaajaline haigus 46,5 %
2023
Vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus, kes on igapäevategevustes suurel määral piiratud 11,5 %
2023
Puudega inimeste arv 116 464
-6,0%
Perearstiabi kättesaadavus 95,4 %
2023
Eriarstiabi kättesaadavus 87,9 %
2023
Hambaarstiabi kättesaadavus 96,3 %
2023
Suhtelise ja absoluutse vaesuse määr puudelisuse, töövõime ja tegevuspiirangu järgi, 2022
Tööhõive ja töötuse määr puudelisuse, töövõime ja tegevuspiirangu järgi | 2023
Töövõime hindamise otsused maakonniti | 2023
Blogi

Parem kui lätlastel, kehvem kui soomlastel. Millise hinnangu annab Eesti inimene oma tervisele?

Läbi kahekümne aasta on Eesti Sotsiaaluuringus palutud eestimaalastel hinnata enda tervise olukorda. Selgub, et aastate jooksul on juurde tulnud neid inimesi, kes kannatavad mõne pikaajalise haiguse käes. Samas on rohkem ka neid, kes hindavad enda tervislikku seisundit positiivselt. Kui heaks või halvaks Eesti inimene ikkagi enda tervist peab ning millises seisus oleme me võrreldes teiste riikidega, selgitab statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg.
Loe edasi 11. aprill 2024
Blogi

Statistika kohtub valimislubadustega

5. märtsil valivad Eesti inimesed endale uued esindajad. Statistikaameti eksperimentaalstatistikud annavad kümnel joonisel põgusa ülevaate mõnedest teemadest, mis paistavad välja erakondade valimislubadustest ning mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.
Loe edasi 16. veebruar 2023