Tervis

Igal Eesti inimesel on õigus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid. Mida tervemad oleme, seda kauem saame elada täisväärtuslikult ja seda kõrgem on oodatav eluiga.

Tervis mõjutab märkimisväärselt toimetulekut igapäevaeluga, inimese sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi arengusse ning riigi üldist edu. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on 1948. aastal määratlenud tervist füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluna, mitte ainult haiguse puudumisena. Õigus tervise kaitsele on inimese põhiõigus.

Avaldame järgmist tervisestatistikat:

  • arstiabi kättesaadavus;
  • terviseseisundi näitajad;
  • puudega inimeste üldandmed, tööhõive ja toimetulek.

Arstiabi kättesaadavus hõlmab perearstiabi, eriarstiabi ja hambaarstiabi kättesaadavust. Haigestumuse ja arstiabi kasutamise statistikast saab teada, kui sageli käib Eesti inimene arsti juures või kui paljud nakatusid viirushaigustesse. Terviseseisundi näitajad annavad infot, kui hea on Eesti eri vanuses elanike tervis ja kui suur on eeldatav tervena elada jäänud aastate arv. Puuetega inimeste statistika keskendub puudega inimeste tööhõivele ja toimetulekule.

Väga hea või hea tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 56,6 %
2019
Ei hea ega halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 30,1 %
2019
Halva või väga halva tervisega vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus 13,3 %
2019
Vähemalt 16-aastaste osatähtsus, kellel on pikaajaline haigus 44,2 %
2019
Vähemalt 16-aastaste elanike osatähtsus, kes on igapäevategevustes suurel määral piiratud 11,5 %
2019
Puudega inimeste arv 155 587
-1,9%
2020
Perearstiabi kättesaadavus 97,1 %
2019
Eriarstiabi kättesaadavus 83,9 %
2019
Hambaarstiabi kättesaadavus 94,8 %
2019
Töövõime hindamise otsused maakonniti | 2019
Blogi

EV100: unustatud nakkushaigused

Kui võrrelda Eesti Vabariigi algusaastatel levinud nakkushaiguseid praegustega, siis on pilt täiesti erinev. Düsenteeria, tüüfuse, sarlakite, leetrite, difteeria, rõugete ja teiste tollaste nakkushaiguste asemel registreeritakse praegu eelkõige ülemiste hingamisteede ägedaid nakkuseid.
Loe edasi 29. jaanuar 2018