Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) 0,6 %
II KVARTAL 2022
SKP (kvartaalne reaalkasv) 6,4 %
II KVARTAL 2022
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -1,3 %
II KVARTAL 2022
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2009–2021
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 1995 – 2021
Ühik: miljonit eurot
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 9 241,9 9 698,7 10 964,4 11 440,3 11 391,6 12 540,8 13 293,7 14 193,9 15 272,6 16 311,8 17 865,7 19 610,4 21 096,7 20 014,0 17 086,2 17 503,8 18 775,1 19 381,2 19 663,9 20 256,0 20 631,4 21 282,4 22 515,1 23 367,1 24 241,0 24 107,4 26 039,2
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 9 247,4 9 694,2 10 960,3 11 463,7 11 404,9 12 530,2 13 278,5 14 185,8 15 292,4 16 303,1 17 826,7 19 587,6 20 999,6 20 031,7 17 173,9 17 530,2 18 771,6 19 391,1 19 656,9 20 205,5 20 668,0 21 305,0 22 467,1 23 333,4 24 174,9 24 066,9 26 014,5

Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0012 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0061 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0042