Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvaarv

Rahvaarv näitab, kui palju on Eestis elanikke aasta alguse seisuga. Elanike hulka arvestatakse Eesti kodanikud ja ka riigis elavad välismaalased ning kodakondsuseta isikud. Elanikud on kõik, kes elavad Eestis vähemalt ühe aasta.

Rahvaarv 1 330 068
0,1%
2021
Rahvaarv aasta alguses | 2001–2021
Rahvastik põlis- ja välispäritolu järgi | 2021
Rahvastik hariduse järgi | 2021
Rahvaarv kodakondsuse järgi | 2021 – 2021
Eesti EL-i riik (v.a Eesti) Välisriik (v.a EL-i riigid) Määramata Riik teadmata
2021 1 128 816 20 338 110 985 69 127 802

Rahvastik rahvuse järgi | 2021 – 2021
2021
Eestlased 914 896
Venelased 322 700
Muud rahvused 85 333
Rahvus teadmata 7 139

Blogi

Rahvastiku vananemine ei lase rahvaarvu kasvust rõõmu tunda

Eesti rahvaarv on viimased neliteist aastat olnud 1,3 miljonit. Praeguste trendide jätkudes jääb see nii veel paljudeks aastakümneteks. Mullu kasvas rahvaarv 0,3%, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Samas on murettekitav asjaolu, et lisanduv noorte vanusrühm on pensionile siirdujatest veerandi võrra väiksem.
Loe edasi 13. mai 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!