Rahvaarv

Rahvaarv näitab, kui palju on Eestis elanikke aasta alguse seisuga. Elanike hulka arvestatakse Eesti kodanikud ja ka riigis elavad välismaalased ning kodakondsuseta isikud. Elanikud on kõik, kes elavad Eestis vähemalt ühe aasta.

Rahvaarv 1 365 884
2,6%
2023
Rahvaarv aasta alguses | 2003–2023
Rahvastik hariduse järgi |
Rahvaarv kodakondsuse järgi | 2023 – 2023
Eesti EL-i riik (v.a Eesti) Välisriik (v.a EL-i riigid) Määramata Riik teadmata
2023 1 128 387 23 015 149 449 64 297 736

Rahvastik rahvuse järgi | 2023 – 2023
2023
Eestlased 925 892
Venelased 306 801
Muud rahvused 122 413
Rahvus teadmata 10 778

Blogi

Sisseränne ületas väljarännet enam kui viis korda

Rahvastikustatistika viimastel andmetel kasvas Eesti rahvaarv mullu 2,6% võrra ja see toimus sisserände arvelt. Erakordsel rändeaastal saabus Eestisse pea 50 000 uut elanikku, samas kui Eestist lahkus viis korda vähem ehk pisut alla 10 000 inimese. Seega oli rändesaldo kaheksandat aastat järjest positiivne ning Eesti rahvaarv suurenes rände arvelt pea 40 000 inimese võrra.
Loe edasi 22. mai 2023
Blogi

Rahvastiku vananemine ei lase rahvaarvu kasvust rõõmu tunda

Eesti rahvaarv on viimased neliteist aastat olnud 1,3 miljonit. Praeguste trendide jätkudes jääb see nii veel paljudeks aastakümneteks. Mullu kasvas rahvaarv 0,3%, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Samas on murettekitav asjaolu, et lisanduv noorte vanusrühm on pensionile siirdujatest veerandi võrra väiksem.
Loe edasi 13. mai 2020