Valitsemissektori rahandus

Valitsemissektori rahandusstatistika hoiab silma peal riigi ehk meie ühise raha kasutamisel.

Eestis on valitsemissektor jaotatud kolmeks:

  1. keskvalitsus, kuhu kuuluvad riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
  2. kohalikud omavalitsused ehk linna- ja vallavalitsused koos allasutustega;
  3. sotsiaalkindlustusfondid: haigekassa ja töötukassa.

Valitsemissektori rahanduse statistikas avaldame valitsemissektori rahanäitajaid, nagu maksulaekumised, valitsemissektori tulud, kulud ja võlg.

Valitsemissektori rahandusstatistikast saab teada,

  • kui palju makse laekub riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse;
  • kui suur on keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalkindlustusfondide eelarve ülejääk ja puudujääk;
  • kui palju on valitsemissektor võtnud laenu ja kui suure osa sellest moodustab välisvõlg.

Rahandusstatistikat vajavad nii avalikud institutsioonid kui ka ettevõtted. Peamiselt kasutatakse andmeid prognooside koostamiseks ja tegevuse planeerimiseks. Maksulaekumiste muutus peegeldab ka üldisemalt majanduses toimuvat.

Riigieelarvesse laekunud maksud 1,88 miljardit eurot
-8,6%
II KVARTAL 2020
Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud 304,9 miljonit eurot
-10,9%
II KVARTAL 2020
Valitsemissektori konsolideeritud üle-/puudujääk -469,2 miljonit eurot
-764,6%
II KVARTAL 2020
Keskvalitsuse üle-/puudujääk -26,3 miljonit eurot
-89,7%
2019
Kohaliku omavalitsuse üle-/puudujääk -26,3 miljonit eurot
-144,9%
2019
Sotsiaalkindlustusfondide üle-/puudujääk 74,1 miljonit eurot
11,3%
2019
Valitsemissektori konsolideeritud võlg 5,09 miljardit eurot
102,7%
II KVARTAL 2020
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s 8,4 %
2019
Valitsemissektori konsolideeritud välismaine võlg 3,73 miljardit eurot
132,8%
II KVARTAL 2020
Riigieelarvesse laekunud maksud | 2010 - 2019
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s | 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Valitsemissektori konsolideeritud võlg, miljonit eurot 2 077,4 2 174,1 2 173,9 2 127,2 2 372,4
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis, % 10,0 9,9 9,1 8,2 8,4