Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

2 171,8 miljonit eurot
II KVARTAL 2023
8 367,0 miljonit eurot
2022
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Kokku - kõik tegevusalad 1 881,3 2 125,3 2 169,2 2 191,3 2 149,6 2 171,8
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 3,5 3,1 3,3 3,5 4,3 4,0
Mäetööstus 1,0 1,6 1,4 2,2 1,2 1,6
Töötlev tööstus 82,7 94,5 95,9 112,3 110,5 104,4
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 10,3 30,9 69,3 22,4 42,6 80,0
Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 1,0 1,2 1,0 1,6 2,8 2,2
Ehitus 12,2 16,0 19,6 17,2 19,4 18,0
Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont 107,1 104,4 159,8 122,3 156,2 128,8
Veondus ja laondus 403,3 391,1 368,2 371,6 330,9 311,6
Majutus ja toitlustus 3,6 4,4 6,9 5,2 4,5 5,8
Info ja side 516,9 570,5 487,0 621,1 532,2 544,7
Finants- ja kindlustustegevus 75,8 84,0 83,5 97,2 110,7 111,0
Kinnisvaraalane tegevus 16,8 18,0 20,3 20,4 14,7 15,9
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 124,5 159,9 115,0 151,7 206,1 159,7
Haldus- ja abitegevused 100,4 101,3 111,5 107,1 102,1 116,1
Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus 12,9 13,4 16,3 24,0 17,3 15,4
Haridus 3,5 5,4 4,9 4,0 3,7 5,9
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2,5 3,1 3,7 3,3 2,5 5,3
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 12,3 12,6 15,2 21,1 16,9 15,2
Muud teenindavad tegevused 7,5 5,8 5,1 5,9 10,8 6,7
Määramata 383,5 504,1 581,3 477,2 460,2 519,5

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 kvartal 2023 II kvartal 2023
Eesti 1 881,3 2 125,3 2 169,2 2 191,3 2 149,6 2 171,8
Harju maakond 1 412,2 1 524,1 1 488,1 1 589,9 1 577,4 1 533,6
Tallinn 1 319,7 1 424,2 1 388,1 1 486,2 1 477,2 1 433,9
Hiiu maakond 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5
Ida-Viru maakond 8,9 10,0 13,9 12,0 9,6 10,0
Kohtla-Järve linn 2,9 2,5 2,2 3,1 2,4 2,8
Narva linn 1,7 3,4 4,5 4,2 3,2 3,0
Sillamäe linn 1,7 2,2 4,4 0,7 .. ..
Jõgeva maakond 1,1 1,3 0,7 1,3 1,0 1,3
Järva maakond 1,2 0,7 3,0 2,9 1,1 2,6
Lääne maakond 1,3 2,1 2,6 3,9 3,0 2,6
Lääne-Viru maakond 6,1 8,5 9,2 12,7 5,9 6,2
Põlva maakond 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6
Pärnu maakond 11,9 14,3 12,5 15,7 14,5 16,5
Pärnu linn 8,9 11,0 10,3 12,6 12,3 13,6
Rapla maakond 4,1 6,0 6,3 6,6 6,6 9,2
Saare maakond 1,5 2,4 1,7 2,1 1,3 3,3
Tartu maakond 39,1 40,4 39,8 52,4 54,7 50,4
Tartu linn 32,2 33,2 31,0 44,1 45,2 43,1
Valga maakond 3,6 4,8 4,4 7,1 7,8 8,7
Viljandi maakond 3,5 3,7 2,9 4,9 3,5 5,2
Võru maakond 2,6 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7
Maakond määramata 383,6 504,1 581,3 477,2 460,2 519,5