Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 2 197,5 miljonit eurot
32,7%
2022 III KVARTAL
Teenuste import 5 981,6 miljonit eurot
2022
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 279,7 2 303,9 1 721,8 1 948,5 1 656,4 1 746,0
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 6,2 2,8 2,0 2,9 2,7 5,4
Mäetööstus 0,3 0,3 1,0 1,1 0,9 1,9
Töötlev tööstus 87,6 79,8 81,7 83,0 80,8 103,5
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 11,2 12,9 20,7 21,6 15,2 26,1
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2,4 2,4 1,9 2,6 2,0 1,6
Ehitus 17,2 17,3 9,1 9,2 19,1 23,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 57,0 69,9 111,8 123,4 165,9 139,9
Veondus ja laondus 159,3 172,5 257,1 301,9 359,2 395,1
Majutus ja toitlustus 1,9 2,2 2,1 2,2 4,2 3,9
Info ja side 137,7 187,8 182,3 235,7 274,8 344,6
Finants- ja kindlustustegevus 55,6 84,1 61,1 72,2 82,5 97,3
Kinnisvaraalane tegevus 12,0 15,5 17,5 20,5 10,8 14,7
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 381,1 1 328,7 676,6 709,0 169,8 102,9
Haldus- ja abitegevused 39,0 38,0 46,5 61,4 78,2 93,9
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 11,9 22,4 12,1 11,4 14,0 26,0
Haridus 3,3 3,1 2,7 2,8 2,5 4,4
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 6,7 13,2 2,0 1,6 2,2 4,4
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 6,2 7,9 7,8 8,8 11,0 11,2
Muud teenindavad tegevused 4,3 7,2 6,9 4,5 5,6 6,2
Määramata 278,8 236,1 218,8 272,6 355,1 339,8

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Eesti 1 279,7 2 303,9 1 721,8 1 948,5 1 656,4 1 746,0
Harju maakond 916,5 1 984,2 1 411,6 1 584,0 1 204,0 1 291,7
Tallinn 856,0 1 927,2 1 329,6 1 490,6 1 106,6 1 175,6
Hiiu maakond 0,2 0,2 0,6 0,1 0,2 0,8
Ida-Viru maakond 7,2 8,1 16,3 11,6 12,2 14,9
Kohtla-Järve linn 2,8 2,3 7,7 4,1 3,2 3,6
Narva linn 1,5 1,6 2,9 3,6 4,1 3,3
Sillamäe linn 1,0 1,4 1,7 1,2 1,7 1,7
Jõgeva maakond 0,3 0,3 0,9 1,2 1,2 1,4
Järva maakond 1,2 1,0 1,4 1,8 2,0 2,6
Lääne maakond 2,2 2,2 1,8 1,8 2,0 3,2
Lääne-Viru maakond 6,8 5,9 5,2 6,6 7,3 11,0
Põlva maakond 0,8 1,8 1,3 0,4 0,7 0,5
Pärnu maakond 8,2 9,7 11,4 12,6 11,6 11,7
Pärnu linn 6,2 7,0 9,6 10,8 9,8 8,9
Rapla maakond 0,8 1,0 4,5 4,0 4,2 3,2
Saare maakond 0,5 0,8 1,2 1,1 1,3 1,4
Tartu maakond 50,4 45,9 37,3 39,2 42,5 49,1
Tartu linn 46,8 42,4 31,9 33,7 36,3 43,5
Valga maakond 3,0 2,7 2,7 2,7 2,8 3,5
Viljandi maakond 1,9 2,4 3,6 3,0 3,5 4,2
Võru maakond 0,9 1,1 1,8 1,8 1,6 1,8
Maakond määramata 278,9 236,4 220,4 276,8 359,4 345,2