Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 1 298,3 miljonit eurot
-8,4%
III KVARTAL 2020
Teenuste import 3 183,3 miljonit eurot
2020
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | 2019 II kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 1 304,5 1 418,0 1 356,5 1 070,8 814,2 1 298,3
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 7,3 2,6 3,7 4,0 2,6 6,2
Mäetööstus 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Töötlev tööstus 67,7 69,8 67,2 59,3 44,3 72,5
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 27,0 34,4 53,2 8,3 9,0 11,0
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,6 1,6 2,3 1,8 2,1 2,3
Ehitus 29,7 55,4 30,1 26,6 14,3 21,1
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 66,6 72,4 78,2 62,0 66,8 51,5
Veondus ja laondus 244,1 275,5 264,0 203,3 170,6 173,1
Majutus ja toitlustus 3,8 5,4 5,2 3,2 1,5 1,9
Info ja side 126,4 130,6 158,0 128,7 135,1 138,6
Finants- ja kindlustustegevus 37,3 38,4 53,7 49,6 51,6 53,6
Kinnisvaraalane tegevus 12,9 10,2 11,4 14,8 13,0 12,8
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 63,9 58,7 73,7 54,5 53,3 60,4
Haldus- ja abitegevused 90,7 92,1 91,7 60,1 32,3 37,7
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 11,2 11,6 14,5 14,9 9,5 12,2
Haridus 2,8 2,0 2,3 2,4 1,7 3,3
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2,2 1,5 1,7 3,8 4,3 6,7
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 9,1 10,5 8,3 8,1 4,2 5,4
Muud teenindavad tegevused 6,7 6,0 7,3 6,6 6,8 4,8
Tegevusala määramata 492,9 539,2 429,6 358,8 190,8 623,1

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | 2019 II kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal
Eesti 1 304,5 1 418,0 1 356,5 1 070,8 814,2 1 298,3
Harju maakond 708,7 762,0 829,4 622,5 548,0 593,7
Tallinn 661,6 719,5 780,3 577,7 505,9 536,9
Hiiu maakond 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
Ida-Viru maakond 9,0 13,7 7,5 6,3 6,0 7,0
Kohtla-Järve linn 0,9 3,5 1,8 1,4 1,3 2,8
Narva linn 2,3 2,4 1,3 1,3 1,3 1,3
Sillamäe linn 2,2 3,2 2,1 1,7 1,7 1,0
Jõgeva maakond 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3
Järva maakond 1,1 1,7 4,6 2,0 0,9 1,2
Lääne maakond 1,2 0,9 1,6 1,6 2,0 2,2
Lääne-Viru maakond 6,7 6,4 5,6 7,2 7,0 6,9
Põlva maakond 0,9 1,3 1,3 0,8 0,6 0,8
Pärnu maakond 14,5 11,8 11,2 11,7 8,3 7,8
Pärnu linn 11,2 8,8 7,7 8,6 6,3 5,4
Rapla maakond 1,2 1,1 1,8 1,6 0,9 0,8
Saare maakond 0,9 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5
Tartu maakond 59,9 72,1 55,9 50,8 42,6 48,1
Tartu linn 56,6 69,4 52,0 47,0 39,9 44,5
Valga maakond 4,0 3,9 3,1 3,6 3,4 3,1
Viljandi maakond 1,6 1,7 2,1 1,8 1,9 1,9
Võru maakond 1,5 1,0 1,3 1,0 0,8 0,9
Maakond määramata 493,0 539,3 429,6 358,9 190,8 623,2

23. veebruaril töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 24. veebruaril on infotelefonid suletud. Head vabariigi aastapäeva!