Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Keskmine brutokuupalk

Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinni peetavad maksud ja maksed. Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

Keskmine brutokuupalk 1 604 eurot
3,4%
DETSEMBER 2020
Keskmine brutokuupalk 1 515 eurot
2,9%
IV KVARTAL 2020
Keskmine brutokuupalk 1 448 eurot
2,9%
2020
Keskmine brutokuupalk | 2010 - 2020