Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Juriidilised isikud ja asutused võivad teadustööde tegemiseks kasutada Statistikaametil olevaid konfidentsiaalseid andmeid. Andmeid saab kasutada teadlaste keskkonnas kaugühenduse teel.

Konfidentsiaalsete andmete kasutamist saab taotleda siin:

Taotle andmeid

Taotluse menetlemine ja andmete kasutamise tingimused on täpsemalt kirjeldatud „Konfidentsiaalsete andmete teaduslike eesmärkidel edastamise korras“:

Eriliigiliste isikuandmete töötlemisel on tarvilik ka taotleda eetikakomitee ja/või Andmekaitse Inspektsiooni luba. Loa taotlus tuleb teha teadusvaldkonna eetikakomiteele. Lähemalt on võimalik tutvuda loa taotlemise kriteeriumitega Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel.

Statistikaameti uuringute metaandmetega saab tutvuda siin.

Konfiidentsiaalsete andmete kasutamise  juhend

Taotluse täitmise tingimused

Lepingu sõlmija on juriidilise isiku seaduslik esindaja.

Uuringul peab olema teaduslik või statistiline eesmärk. Isikuandmetega seotud uuringute puhul peab taotleja enne konfidentsiaalsusnõukogu otsust saama loa andmekaitse inspektsioonilt (AKI).

  • Kui poliitikakujundamise eesmärgil tehtavas uuringus kasutatakse isikuandmeid, mille jaoks on vajalikud päringud teistesse andmekogudesse või registritesse, tuleb taotleda AKI luba. Vaata lähemalt https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed-uuringutes.
  • Kui uuringut tehakse eriliigiliste isikuandmetega, on vaja taotleda vastava teadusvaldkonna eetikakomitee luba. Kui eetikakomiteed selles teadusvaldkonnas ei ole, tuleb luba taotleda AKI-lt.

AKI luba ei ole vajalik, kui uuringus kasutatakse anonüümseid andmeid või uuringus osalevad isikud on andnud nõusoleku andmete töötlemiseks.

Taotluse täitmise tähtaeg

Taotluse rahuldamisest teatab Statistikaamet 15 tööpäeva jooksul. Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, võtame taotluse esitajaga kahe tööpäeva jooksul ühendust, et andmeid täpsustada.

Tellimustööde hinnad

Konfidentsiaalsete andmete tellija tasub taotluse menetlemise ning vajaduse korral ka andmete ettevalmistamise eest. Konfidentsiaalsete andmete kasutamine turvalisel töökohal on tasuta.

Tellimustööde hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Lokaalse töökoha kasutamise broneerimine

Andmetega töötamiseks on Statistikaametis sisse seatud töökohad. Töökohal andmete kasutamiseks palume aeg broneerida meili teel aadressil teadlasearvuti [at] stat.ee (teadlasearvuti[at]stat[dot]ee) või telefonil 625 9345. Broneerimisel tuleb teada anda kasutamise koht (Tallinn või Tartu), kuupäev ja kellaaeg (algus ja lõpp).

  • Töökohad asuvad Statistikaameti kontorites Tallinnas Tatari 51 ja Tartus TÜ Delta keskuses Narva mnt 20.
  • Töökohti saab kasutada tööpäeviti kella 9.00–16.00. Järgmise päeva töökoha broneeringu soov tuleks esitada hiljemalt samal päeval kella 12-ks.