Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Juriidilised isikud ja asutused võivad teadustööde tegemiseks kasutada Statistikaametil olevaid konfidentsiaalseid andmeid. Andmeid saab kasutada lokaalsel töökohal või kaugühenduse kaudu, olenevalt andmete iseloomust ja lepingu tingimustest.

Konfidentsiaalsete andmete kasutamist saab taotleda siin:

Taotle andmeid

Taotluse menetlemine ja andmete kasutamise tingimused on täpsemalt kirjeldatud „Konfidentsiaalsete andmete teaduslike eesmärkidel edastamise korras“:

Statistikaameti uuringute metaandmetega saab tutvuda siin.

Taotluse täitmise tähtaeg

Taotluse rahuldamisest teatab Statistikaamet 15 tööpäeva jooksul. Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, võtame taotluse esitajaga kahe tööpäeva jooksul ühendust, et andmeid täpsustada.

Tellimustööde hinnad

Konfidentsiaalsete andmete tellija tasub taotluse menetlemise ning vajaduse korral ka andmete ettevalmistamise eest. Konfidentsiaalsete andmete kasutamine turvalisel töökohal on tasuta.

Tellimustööde hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Lokaalse töökoha kasutamise broneerimine

Andmetega töötamiseks on Statistikaametis sisse seatud töökohad. Töökohal andmete kasutamiseks palume aeg broneerida meili teel aadressil teadlasearvuti [at] stat.ee või telefonil 625 9345. Broneerimisel tuleb teada anda kasutamise koht (Tallinn või Tartu), kuupäev ja kellaaeg (algus ja lõpp).

  • Töökohad asuvad Statistikaameti kontorites Tallinnas Tatari 51 ja Tartus TÜ Delta keskuses Narva mnt 20.
  • Töökohti saab kasutada tööpäeviti kella 9.00–16.00. Järgmise päeva töökoha broneeringu soov tuleks esitada hiljemalt samal päeval kella 12-ks.