Konfidentsiaalsete andmete kasutamise juhend

Alates oktoobrist 2023 on statistikaametis kasutusel senisest võimsam RDP*-keskkond teadlastele. Selle abil on nüüdsest võimalik teadlastel üle VPN-i töötada kõikide andmestikega, sealhulgas nendega, mis senimaani olid kättesaadavad vaid statistikaameti turvalisel töökohal.

Alltoodud juhendis on kirjas kõik vajalik teadlaste RDP-keskkonda sisse logimiseks ning samuti reeglid ja nõuded keskkonna kasutamiseks. Eraldi on välja toodud Windowsi ja MacOS-i kasutuse eripärad seal, kus need üksteisest erinevad.

Soovi korral on endiselt võimalik töötada ka statistikaameti turvalisel töökohal ning instruktsioon selleks on esitatud käesoleva juhendi lõpus.

Küsimuste, ettepanekute ja probleemide korral pöörduge palun stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee) ja vastame teile esimesel võimalusel.

*RDP (Remote Desktop Protocol) ehk kaugtöölaua teenus ühendab interneti vahendusel kaks arvutit, võimaldades logida ühe arvuti kaudu teise (kaugarvuti) töölauale ning töötada sealsete programmide ja failidega.

arvuti
Ivanti Secure VPN-tarkvara paigaldamine ja seadistamine (macOS)

Ivanti Secure VPN-tarkvara paigaldamiseks minge RMIT-i pilveteenuse lehele https://pilv.rmit.ee/s/xZWLefGiNniTy7w. Sealt tuleb valida arvuti operatsioonisüsteemile vastav paigalduspakett ja see alla laadida ning paigaldada.

Tarkvara paigaldamiseks on vaja arvuti administraatori õigusi. Paigaldamiseks avage alla laaditud DMG- ja PKG-fail. Avanevas aknas valige Continue > Install. 

Uues avanevas aknas sisestage administraatori salasõna ning klõpsake Install Software.

Seadistamiseks avage menüüst Launchpad rakendus Ivanti Secure. Teadlaste keskkonnaga ühenduse lisamiseks klõpsake nupul +. Avaneb aken Connections, kus väljale Name sisestage oma valitud ühenduse nimi. Väljale Server kopeerige aadress https://vpn-ext.rmit.ee/arendus ja klõpsake nupul Add. Valitud nimega ühendus ilmub Ivanti Secure'i aknasse Connections.

Ivanti Secure VPN-tarkvara paigaldamine ja seadistamine (Windows)

Ivanti Secure VPN-tarkvara paigaldamiseks minge RMIT-i pilveteenuse lehele https://pilv.rmit.ee/s/xZWLefGiNniTy7w. Sealt tuleb valida arvuti operatsioonisüsteemile vastav paigalduspakett ja see alla laadida ja paigaldada.

Tarkvara paigaldamiseks on vaja arvuti administraatori õigusi. Paigaldamiseks avage alla laaditud pakett topeltklõpsuga või valige hiire parema klahvi alt rippmenüüst Install. Avanevas aknas valige Next.

Avanevas aknas klõpsake nupul Install.

Seadistamiseks avage rakendus Ivanti Secure. Teadlaste keskkonnaga ühenduse lisamiseks klõpsake nupul +.

Avaneb aken Add Connection, kus väljale Name sisestage valitud ühenduse nimi. Väljale Server URL sisestage https://vpn-ext.rmit.ee/arendus ja klõpsake nupul Add.

Valitud nimega ühendus ilmub Ivanti Secure'i aknasse Connections.

Ivanti Secure VPN-ühenduse loomine (macOS)

VPN-ühenduse loomiseks veenduge, et ID-kaart on kaardilugejas. Käivitage installitud ja seadistatud Ivanti Secure VPN, valige aknas Connections sobiv ühendus ning klõpsake nupul Connect.

NB! Kui avaneb veateade „Connection Error“, siis tuleb ühendus autentida brauseri vahendusel.

Selleks kopeerige brauseri aknasse aadress https://vpn-ext.rmit.ee/arendus, misjärel avaneb aken „Select a certificate“. Sealt valige kasutaja ID-kaart ja sisestage avanenud aknasse oma PIN1.

Seejärel avaneb uus lehekülg, kus klõpsake Start > Open IvantiApplicationLauncher.app

VPN-ühenduse olemasolust annab märku Ivanti Secure'i aknas ühenduse nime järel olev roheline märge ja nupp Disconnect.

Ivanti Secure VPN-ühenduse loomine (Windows)

VPN-ühenduse loomiseks veenduge, et ID-kaart on kaardilugejas. Käivitage installitud ja seadistatud Ivanti Secure, valige aknas Connections sobiv ühendus ning klõpsake nupul Connect.

Connections

Avaneb aken, kus küsitakse ID-kaardi PIN1.

Smart Card PIN 1

Ühenduse olemasolust annab märku Ivanti Secure'i aknas ühenduse nime järel olev roheline märge ja nupp Disconnect.

Disconnect
Parooli vahetamine, sh ajutise parooli vahetamine enne esmakordset RDP-sse sisse logimist (macOS & Windows)

Teadlaste keskkonnas töö tegemine eeldab 2-astmelist autentimist, mistõttu lisaks ID-kaardiga autentimisele üle Ivanti VPN-i on tarvis autentida ka teadlaste keskkonna kasutajanime ja parooliga.

Parooli saab vahetada teadlaste portaalis aadressil https://teadus.rmit.ee/. Logige sisse kasutajanime ja parooliga. Seejärel klõpsake parooli muutmiseks lingil Reset Password.

PAROOLI VAHETAMINE

Vahetage parool ning klõpsake Submit. Edukast paroolivahetusest annab märku teade „Your password has been successfully changed“. Klõpsake nupul OK.

Nõuded paroolile

 • Parool kehtib 180 päeva, pärast tähtaja möödumist nõutakse sisenemisel parooli vahetamist
 • 6 viimast parooli peetakse meeles – see tähendab, et hiljuti kasutusel olnud paroole ei ole võimalik kasutada
 • Parooli pikkus peab olema vähemalt 12 tähemärki
 • Parool peab sisaldama suur- ja väiketähti ning numbreid
 • Parool ei tohi sisaldada kasutajanime ega lihtsalt tuletatavaid jadasid (nt qwerty, 12345 vmt)

Kui sisselogimisel pannakse parool viiel järjestikusel korral valesti, siis lukustub konto 3 minutiks.

Ajutise parooli vahetamine

NB! Enne esmakordset sisenemist teadlaste RDP keskkonda tuleb ajutine parool vahetada uue vastu, ajutise parooliga teadlaste RDP keskkonda sisse logida ei saa.

Selleks logige aadressil https://teadus.rmit.ee/ sisse kasutajanime ja ajutise parooliga. Seejärel klõpsake parooli muutmiseks lingil here.

SIISELOGIMINE

Vahetage parool ning klõpsake Submit. Edukast paroolivahetusest annab märku teade „Your password has been successfully changed“. Klõpsake nupul OK

RDP teadlaste keskkonda sisse logimine (macOS)

Et teadlaste RDP keskkonda logida sisse, peab olema aktiivne Ivanti Secure VPN-ühendus, mis on autenditud ID-kaardiga.

Teadlaste keskkonda sisenemiseks avage fail nimega SA-Teadus.rdp, mille saate alla laadida siit:

Avaneb dialoogiaken, kuhu tuleb sisestada kasutajanimi vormis teadus\eesnimi.perekonnanimi ja parool* ning klõpsata nupul Continue.

Avaneb turvahoiatuse aken. Tegemist on turvalise serveriga ja võite rahulikult sisselogimist jätkata, klõpsates nupul Continue

NB! Teadlaste keskkonda sisselogimine võtab aega kuni 2 minutit.

Olete sisse logitud, kui näete teadlaste keskkonna töölauavaadet.

*enne esmakordset sisenemist RDP teadlaste keskkonda on tarvis ära vahetada ajutine parool, kuna ajutise parooliga sisse logida ei saa (vt peatükk „Parooli vahetamine, sh ajutise parooli vahetamine enne esmakordset RDP-sse sisse logimist (macOS & Windows)")

RDP teadlaste keskkonda sisse logimine (Windows)

Et teadlaste RDP keskkonda sisse logida, peab olema aktiivne Ivanti Secure VPN ühendus, mis on autenditud ID-kaardiga.

Teadlaste keskkonda sisenemiseks avage fail nimega SA-Teadus.rdp, mille saate alla laadida siit

Avaneb turvahoiatuse aken. Tegemist on turvalise serveriga ja võite rahulikult sisselogimist jätkata, klõpsates nupul Connect.

Avaneb dialoogiaken, kuhu tuleb sisestada kasutajanimi vormis teadus\eesnimi.perekonnanimi ja parool* ning klõpsata nupul OK**.

NB! Teadlaste keskkonda sisselogimine võtab aega kuni 2 minutit.

Olete sisse logitud, kui näete teadlaste keskkonna töölauavaadet. 

*enne esmakordset sisenemist RDP teadlaste keskkonda on tarvis vahetada parool, kuna ajutise parooliga sisse logida ei saa (vt peatükk „Parooli vahetamine, sh ajutise parooli vahetamine enne esmakordset RDP-sse sisse logimist (macOS & Windows)“)

**Juhul kui sisselogimine ei õnnestu ja näete selle asemel veateadet „This computer can’t verify the identity of the RD Gateway „sa.teadus.rmv“…“, siis on Teil tarvis paigaldada sertifikaat certification-for-pc.cer, mille saate alla laadida siit: https://pilv.rmit.ee/s/xZWLefGiNniTy7w. Vaadake täpsemat sertifikaadi paigaldamise juhendit peatükis „Sertifikaadi paigaldamine enne esmakordset teadlaste keskkonna kasutamist“.

Sertifikaadi paigaldamine enne esmakordset teadlaste RDP keskkonna kasutamist (Windows)

Sertifikaadi paigaldamiseks laadige alla fail nimega certificate-for-pc.cer ja salvestage see arvuti kõvakettale. Faili saate alla laadida siit

Avage fail topeltklõpsuga ja avanenud dialoogiaknas klõpsake Install Certificate.

 Avaneb Certificate Import Wizardi dialoogiaken, kus valige Local Machine ja klõpsake Next.  

Avaneb modaal, kus tuleb märkida ära valik „Place all certificates in the following store“ ja klõpsata Browse.

Avaneb dialoogiaken, kus tuleb valida Trusted Root Certification Authorities ja klõpsata OK.

Avaneb dialoogiaken, kus tuleb klõpsata Next ja seejärel Finish.

Oodake, kuni kuvatakse teavitus „The import was successful“

Seejärel proovige uuesti RDP teadlaste keskkonda sisse logida (vt peatükk „RDP teadlaste keskkonda sisse logimine (Windows)“).

Seanss, seansi lõpetamine ja ühenduse katkestamine (macOS & Windows)

eadlaste keskkonda sisse logides algab Teie seanss.

Seanss tähendab, et teadlaste keskkonna arvuti hoiab Teie nimelist kontot aktiivsena ja pakub Teile arvutusressursse töö tegemiseks.

Kui te parajasti tööd ei tee, siis palun logige kontolt välja (Start menüü → Teie Nimi → Sign out) ehk lõpetage seanss, et vabastada ressurss teiste kasutajate jaoks.

Ühenduse katkestamine tähendab seda, et seanss jääb käima, aga ühendus teie arvuti ja teadlaste RDP keskkonna vahel lõpetatakse.

Ühendust saab katkestada RDP akna ristist sulgemisega või Start-menüü → Power → Disconnect valimisega. Samuti katkeb ühendus juhul, kui te ei ole olnud aktiivne 15 minuti jooksul.

Ühenduse katkestamine võimaldab teil arvuti juurest eemale minna ja jätta teadlaste RDP keskkonnas tarkvara tööd tegema, et tulla hiljem tagasi ja jätkata sama seanssi.

NB! Kui Teie seanss jääb aktiivseks, aga Te ei loo uuesti ühendust 48 h jooksul, siis lõppeb seanss automaatselt ja kaotate salvestamata töö.

RDP teadlaste keskkonnas saab kasutada järgmist tarkvara
 • Acrobat Reader
 • Anaconda
 • ArcGIS
 • EUROMOD
 • SPSS
 • STATA
 • R
 • LibreOffice
 • Notepad ++
 • Jupyter Notebook
 • Spyder
 • PyCharm
 • Python

SPSS-i saab korraga kasutada piiratud arv inimesi. Probleemide korral teavitage statistikaameti kontaktisikut.

Lisapakettide või mõne muu vabavara paigaldamise vajaduse korral teavitage statistikaameti kontaktisikut.

RDP teadlaste keskkond asub statistikaameti sisevõrgus, välisvõrgule juurdepääsu ei ole.

Kataloogide struktuur

Uuringuandmete ja kasutajate kataloogid paiknevad ketastel This PC > Data_Terminal (T:) ja This PC > Data_Local (L:) (täpne asukoht edastatakse kasutajale koos parooliga), mis asuvad statistikaameti serveris.

Ketastel on järgmised kataloogid:

 • PROJEKTID – kasutajate kataloogid projektide kaupa tööde vahetulemuste hoidmiseks;
 • SAADA – nende failide paigutamiseks, mida kasutaja soovib endale saada;
 • UURINGUD – uuringu- ja metaandmed.

Kataloog „PROJEKTID“

 • Alamkataloogiks on ühe andmekasutuslepinguga määratud projektikataloog, mille nimi koosneb taotleva asutuse nimetuse lühendist, projekti iseloomustavast sõnast ja lepingu numbrist (nt TY_NIMI_16).
 • Iga projekti all on projekti kuuluvate kasutajate nimega kataloogid ja kataloog „YHIS“.
 • Nimelisele kataloogile on juurdepääs ainult kasutajal endal, kataloogile „YHIS“ on juurdepääs kõigil sama projekti kasutajatel.
 • Kataloogi „YHIS“ saavad projekti liikmed kasutada failide vahetamiseks. Sellesse kataloogi pannakse teadlase enda failid, mida ta soovib turvalises andmetöötluskeskkonnas kasutada (vt peatükk „Tööks vajalike failide saatmine“) .

NB! Töö vahetulemusi tuleb hoida kataloogis „PROJEKTID“, mitte kataloogis „My Documents“ või töölaual). Mujal kui „PROJEKTID“ kataloogis olevad failid kustutatakse. „PROJEKTID“ kataloogist tehakse varukoopiaid.

Kataloog „UURINGUD“

Kataloog jaguneb uuringute kaupa alamkataloogideks, mille nimi on uuringu nimetus või lühend (nt REL 2011 – 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed). Iga uuringu all on järgmised alamkataloogid:

 • META – uuringu andmebaaside kirjeldused, ankeedid, metoodikakirjeldused, muud vajalikud metaandmed;
 • CSV – uuringu andmestikud CSV-s;   
 • TXT – uuringu andmestikud tekstiformaadis;
 • SPSS – uuringu andmestikud SPSS-is;
 • STATA – uuringu andmestikud STATA-s.

Kõik andmebaasid ei pruugi olla kättesaadavad igas vormingus.

Kasutajal on juurdepääs ainult nende uuringute andmebaasidele, mis on lepingu järgi tema projektiks vajalikud.

Kasutajal on kataloogis ainult lugemisõigus. Muudatuste tegemiseks tuleb fail kopeerida oma kataloogi või kataloogi „YHIS“.

Tulemite kättesaamine

Mis on tulem?

Tulem võib olla sagedus- või mahutabel, statistilise testi, regressioonanalüüsi ja teiste statistiliste analüüside tulemus, joonis või mis tahes tekst (nt analüüs või teaduslik artikkel).

 • Sagedustabel sisaldab tausttunnuste kaupa mingite objektide loenduse tulemusi.
 • Mahutabelis on tausttunnuste kaupa mingite objektide üksikandmete põhjal arvutatud kogusummad, indeksid, suhtarvud.
 • Joonis (graafik) on tulem koos selle aluseks oleva tabeliga.

Kontrollimiseks esitatud sagedus- või mahutabel võib olla mitmemõõtmeline ja hierarhiline. Tabelis võib olla kõige rohkem 2000 lahtrit, tekstidokument võib olla kuni 10 lehekülge. Algandmete fail ei ole tulem.

Tulemi salvestamine ülevaatamiseks 

Statistikaameti töötajad jõuavad ühes kuus ühe projekti kohta üle vaadata kõige rohkem 25 tabelit või joonist. Tulemi ülevaatamiseks ja kättesaamiseks tuleb lõplikud mittekonfidentsiaalsed (kaudse tuvastuseta ehk avalikud) tulemused salvestada kataloogi „SAADA“ (vt reegleid alapeatükis „Aimatavuse kontrollimise reeglid“).

Tulemid tuleb esitada LibreOffice’i või Microsoft Office’i failina. Microsoft Office’i formaadis salvestamiseks valida LibreOffice’is Save As ja aknas File Type valida sobiv Microsoft Office’i formaat. Tulemitele peab lisama piisavalt selgitusi, et oleks arusaadav, milliseid tunnuseid ja millisel viisil on analüüsis kasutatud. Tabelite ridade ja veergude pealkirjad ei tohi olla koodid, vaid tunnuste tegelikud nimetused (vt lisa 1 – „Korrektselt vormistatud tulemi näide“). Kui siiski on soov lühiduse mõttes koode kasutada, tuleb koodide tähendused lisada eraldi tabelina.

Tagasi saamiseks mõeldud tulemid tuleb kopeerida kataloogi „SAADA“. Tulemi nimes peab olema tuvastatav projekti ja kasutaja nimi, et oleks teada, kellele tulem saata.

Kataloogi „SAADA“ salvestatud failid edastatakse kord tunnis statistikaameti serverile, mille järel kataloog „SAADA“ tühjendatakse (avatud faile ei edastata). Probleemide vältimiseks tuleb säilitada sama fail ka oma kataloogis. Programmikoodi fail tehakse kasutajale kättesaadavaks juhul, kui see ei sisalda tulemit. Juhul kui kataloogi on kogemata kopeeritud vale fail, andke sellest palun teada aadressil microdata [at] stat.ee (microdata[at]stat[dot]ee), sellisel juhul statistikaameti teenistuja seda faili üle ei vaata.

Aimatavuse kontrollimise reeglid

Enne tulemi kättesaadavaks tegemist kontrollivad statistikaameti teenistujad tulemi sisu vastavust aimatavuse reeglitele.

 • Isikuandmete sagedustabelites on konfidentsiaalsed sagedused 1 ja 2 juhul, kui need iseloomustavad alla 2000 isikust koosnevat hulka. Eriliigiliste isikuandmete korral on sagedused 1 ja 2 alati konfidentsiaalsed.
 • Tabelites, mis sisaldavad majandusüksuste koondandmeid, ei tohi ükski arv olla saadud ühe või kahe üksuse algandmete alusel.
 • Kogusummade tabelis ei tohi ükski majandusüksus üheski lahtris domineerida, s.t suurima üksuse andmete osatähtsus lahtris esitatud arvus ei tohi ületada teatavat protsenti. Domineerimiskriteeriumi täidetust kontrollivad statistikaameti teenistujad. Seetõttu peab koos iga kogusummasid sisaldava tabeliga olema kaasas analoogilise struktuuriga tabel, mis sisaldab kogusummade tabeli vastavate lahtrite suurima üksuse andmeid.
 • Algandmete miinimum ja maksimum on konfidentsiaalsed ja neid ei tohi lisada tulemisse. Kvantiilid (mediaan, kvartiilid, detsiilid, protsentiilid jt) võivad olla konfidentsiaalsed, kui on leitud väikese arvu üksuste alusel.
 • Regressioonanalüüsi jääke ja jääkide graafikuid ei avaldata.

Tulemite kättesaadavaks tegemine

Üldjuhul saadetakse tulem kasutaja e-posti aadressile kolme tööpäeva jooksul. Väga mahukate väljundite ülevaatamine võib aega võtta kuni kümme tööpäeva.

Konfidentsiaalsete andmete kasutamise lepingu kohaselt tagab kasutaja tulemi avaldamise kujul, mis välistab statistilise üksuse tuvastamise võimaluse.

Korrektselt vormistatud tulemi näide
Tabel 1. Loendivead
  Uus valimiosa Vana valimiosa Kokku
Isikuid % Isikuid % Isikuid %
Küsitletav surnud 6 5,9 17 38,6 23 15,8
Isik viidud institutsiooni 17 16,7 5 11,4 22 15,1
Viibib välismaal vähemalt aasta 79 77,5 22 50 101 69,2
Kokku 102 100 44 100 146 100

Tabel 2. Regressioonanalüüs

The REG Procedure

Model: MODEL1
Dependent Variable: REG_MAKS

Number of Observations Read

5730

Number of Observations Used

69

Number of Observations with Missing Values

5661

Analysis of Variance
Source DF

Sum of

  Squares

Mean

Square

F Value Pr > F
Model 6 12949193 2158199 1.25  0.2940
Error 62  107113673 1727640    
Corrected Total 68 120062866      

Root MSE

 1314.39716

       R-Square

 0.4079

Dependent Mean

1558.74406

       Adj R-Sq

0.4005

Coeff Var

84.32412

 

 

Parameter Estimates

Variable

Label

 DF

Parameter

Estimate

Standard

Error

 t Value

Pr > |t|

Intercept

Intercept

1

884.58534

625.02961

1.42

0.0620

maakond37

1

556.12224

1454.27103

0.38

0.38

lk_tyyp_2

 

1

461.20247

598.68637

0.77

0.0040

lk_tyyp_4

 

1

-704.58534

1455.43873

-0.48

0.0630

eltyyp_4

 

1

-660.53787

516.23332

-1.28

0.0255

toimetulek_1

1

-423.43462

476.57359

-0.89

-0.89

arvuti

 

1

893.11491

614.38481

1.45

0.151

Tunnuste selgitused

REG_MAKS – regulaarsed maksed teisele leibkonnale

Maakond37 – Harju maakond

Lk_tyyp_2 – üheliikmeline leibkond, mille liige on alla 65-aastane

Lk_tyyp_4 – kaheliikmeline leibkond, mille mõlemad liikmed on vähemalt 65-aastased

Eltyyp_4 – korter või tuba alla 10 eluruumiga elamus

Toimetulek_1 – leibkond tuleb kulutuste tegemisel toime suurte raskustega

Arvuti – leibkonnal on arvuti

Töö lõpetamine

Pärast töö lõpetamist logige RDP teadlaste keskkonnast välja käsklusega Sign out, et vabastada aruvutusressurss teistele kasutajatele. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik Start-menüü kaudu välja logida, siis alternatiivina võite kasutada klahvikombinatsiooni CTR+ALT+END (Windows) või CTRL+OPTION+BACKSPACE (macOS) ning valida avanenud vaatest Sign out.

Tööks vajalike failide saatmine

Kui soovite enda käsutusse tööks vajalikke isiklikke faile, saatke need aadressil microdata [at] stat.ee (microdata[at]stat[dot]ee) ja märkige ära, millise projekti ja kasutaja(te) kataloogi failid kopeerida. Faile saab lasta kopeerida ka kataloogi „YHIS“. Kui sama nimega fail on kataloogis juba olemas, kirjutatakse see üle uuema failiga.

Statistikaameti turvalisel töökohal töötamine

Tööaja broneerimine ja broneeringu tühistamine

Andmete kasutamiseks statistikaameti turvalisel töökohal palume tööaeg broneerida kas

 • meili teel aadressil Teadlasearvuti [at] stat.ee (Teadlasearvuti[at]stat[dot]ee), kuhu tuleb märkida arvuti kasutamise koht (Tallinn või Tartu), kuupäev ja kellaaeg (algus ja lõpp);
 • telefonil 625 9345, pärast helistamist saadetakse broneeringu kinnitus Teile meilile.

Töökohti saab eelregistreerimise alusel kasutada tööpäeviti kella 9.00–16.00. Järgmise päeva töökoha broneeringu soov tuleb esitada hiljemalt käesoleva päeva kella 12.00-ks.

Kui Teil ei ole kokkulepitud ajal võimalik kohale tulla, siis tühistage broneering samal meiliaadressil või telefoninumbril.

Kui kasutaja ei teata kahel järjestikusel korral oma mittetulekust ette, siis tema edasised broneeringud võidakse tühistada.

Töökohale juhatamine

Tallinna kontoris registreeritakse Teie külastus pildiga isikut tõendava dokumendi alusel fuajee vastuvõtulauas ja Teile antakse statistikaameti külaliskaart, mis tuleb külastuse lõpus vastuvõtulauda tagastada. Statistikaameti vastuvõtuadministraator juhatab Teid teadlase töökohale.

Tartus võtab Teid vastu statistikaameti töötaja, kes registreerib Teie külastuse pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.

Teadlase töökoha kasutamine esimesel korral

Töökoha arvutisse sisselogimiseks antakse Teile kasutajanimi ja salasõna, mis edastatakse Teile krüpteeritult pärast seda, kui kõik lepingus nimetatud kasutajad on saatnud statistikaametile allkirjastatud konfidentsiaalsuskohustused.

Salasõna unustamise korral teavitage statistikaameti kontaktisikut aadressil stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee).

Kontakt

Probleemidest, küsimustest ja ettepanekutest andke palun teada telefonil 625 9300 või e-kirjaga aadressil stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee).