Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Taotlus konfidentsiaalsete andmete kasutamiseks teaduslikul eesmärgil

Märkige andmestikud, mida soovite analüüsis kasutada.
Uurimistöös andmeid kasutada soovivad isikud:
Lepingu allkirjastaja

* Andmed valmistatakse ette csv-vormingus. Kui soovite andmeid muus vormingus, palun andke sellest teada lisaino väljal.

* Kui soovite kasutada ettevalmistatud tarkvaralist lähtekoodi (nt R-kood), siis palun kirjutage lisainfo väljale eeldatav kuupäev, millal saate lähtekoodi meile saata.