Taotlus konfidentsiaalsete andmete kasutamiseks teaduslikul eesmärgil

Eetikakomitee ja/või Andmekaitse Inspektsiooni loa olemasolu
Märkige andmestikud, mida soovite analüüsis kasutada.
Uurimistöös andmeid kasutada soovivad isikud:
Uurimistöös andmeid kasutada soovivad isikud:
Lepingu allkirjastaja
CAPTCHA

 

* Andmed valmistatakse ette csv-vormingus. Kui soovite andmeid muus vormingus, palun andke sellest teada lisainfo väljal.

** Kui soovite kasutada ettevalmistatud tarkvaralist lähtekoodi (nt R-kood), siis palun kirjutage lisainfo väljale eeldatav kuupäev, millal saate lähtekoodi meile saata