Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 194 130 604 eurot
-4,2%
AUGUST 2020
Import (aasta) 9 587 448 444 eurot
-40,5%
2020
Importivate majandusüksuste arv 29 299
2,9%
2019