Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 665 209 240 eurot
-21,6%
SEPTEMBER 2023
Import (aasta) 25 025 261 712 eurot
25,2%
2022
Importivate majandusüksuste arv 33 242
4,4%
2022