Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 763 374 775 eurot
-1,0%
2023 JAANUAR
Import (aasta) 24 933 085 186 eurot
19,7%
2022
Importivate majandusüksuste arv 32 863
3,4%
2022