Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Kõrgharidusega inimeste arv 393 796
1,7%
2020
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 659
-0,2%
2020
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 66 330
0,6%
2019
Tasemehariduses õppijate arv 228 tuhat
0,9%
2019
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv | 2020
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2010 - 2019
Ühik: tuhat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kokku 243,1 237,6 231,9 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9
Üldharidus 145,9 143,0 140,9 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7
..põhikooliaste 112,6 112,0 112,2 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1
..gümnaasiumiaste 33,3 31,0 28,8 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6
Kutseharidus 28,0 27,0 26,2 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 17,5 16,1 15,1 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 10,2 10,6 10,6 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0
Kõrgharidus 69,1 67,6 64,8 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2
..rakenduskõrgharidusõpe 22,0 20,8 20,2 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0
..bakalaureuseõpe 27,5 26,6 24,5 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
..magistriõpe 12,6 13,2 13,1 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0
..doktoriõpe 2,9 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3

Blogi

Kõrgelt haritud eelistavad elada Harju ja Tartu maakonnas

Ülikoolidesse vastuvõetute nimekirjad on nüüdseks teada ja peagi astuvad tudengiellu uued rebased. Eesti kõrgkoolide hea tase ja inimeste suur õpihimu on pikalt üheks meie edu saladuseks olnud. Kõrgharidust tõendav diplom on aasta alguse seisuga ette näidata 41% kõikidest 25–64-aastastest elanikest.
Loe edasi 3. august 2020
Blogi

Kes kardab e-raamatut?

Suur osa meie elust on kolinud helendavate ekraanide taha. Nii ka hulk raamatutest. Kes on need inimesed, kes eelistavad krõbisevate raamatulehekülgede keeramise asemel saada oma lugemiselamuse kätte digiseadmest?
Loe edasi 24. september 2019