Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 399 279
1,9%
2021
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 644
1,3%
2021
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 66 375
0,1%
2020
Tasemehariduses õppijate arv 232 tuhat
1,6%
2020
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv | 2021
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2011 – 2020
Ühik: tuhat
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kokku 237,6 231,9 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9 231,6
Üldharidus 143,0 140,9 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7 160,8
..põhikooliaste 112,0 112,2 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1 132,1
..gümnaasiumiaste 31,0 28,8 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6 28,8
Kutseharidus 27,0 26,2 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0 25,5
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 16,1 15,1 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6 19,7
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 10,6 10,6 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0 4,3
Kõrgharidus 67,6 64,8 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2 45,3
..rakenduskõrgharidusõpe 20,8 20,2 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0 11,7
..bakalaureuseõpe 26,6 24,5 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7 16,0
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 4,0 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3
..magistriõpe 13,2 13,1 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0 12,0
..doktoriõpe 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3

Blogi

Eelmisel õppeaastal õppis Eestis vähem välisüliõpilasi, aga nende maksupanus kasvas miljoni euro võrra

Tasemeõppe välistudengite arv Eestis vähenes 2020/2021. õppeaastal piirangute tõttu, samal ajal välisvilistlaste* arv aga kasvas. Võrreldes varasemate aastatega suurenes nii välisüliõpilaste ka -vilistlaste tasutud tööjõumaksude kogusumma ja see oli suurem kui kunagi varem. Andmeteadur Kadri Rootalu analüüsis, milline oli välisüliõpilaste ja –vilistlaste roll Eesti tööturul ning panus majandusse.
Loe edasi 12. jaanuar 2022
Uudis

Välisüliõpilaste ja -vilistlaste maksupanus Eesti majandusse suurenes taas

Statistikaameti andmetel oli 2020/2021. õppeaastal nii välisüliõpilaste kui ka -vilistlaste tasutud tööjõumaksude kogusumma suurem kui kunagi varem, kokku 16 miljonit eurot. Samas tudeeris Eestis varasemast vähem välistudengeid, -vilistlaste arv jätkas kasvu. Välistudengid ja -vilistlased töötasid sagedamini info ja side ning hariduse tegevusalal ja kohalikest enam just iduettevõtetes.
Loe edasi 12. jaanuar 2022

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!