Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 404 546
2,2%
2022
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 437
-5,0%
2022
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 68 983
3,0%
2022
Tasemehariduses õppijate arv 239 tuhat
2,4%
2022
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv | 2022
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2013 – 2022
Ühik: tuhat
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokku 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9 231,6 233,0 238,7
Üldharidus 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7 160,8 162,6 169,1
..põhikooliaste 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1 132,1 133,0 138,3
..gümnaasiumiaste 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6 28,8 29,6 30,8
Kutseharidus 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0 25,5 25,9 25,5
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,5
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6 19,7 19,8 19,7
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0 4,3 4,4 4,2
Kõrgharidus 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2 45,3 44,6 44,1
..rakenduskõrgharidusõpe 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0 11,7 11,5 11,2
..bakalaureuseõpe 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7 16,0 15,8 15,9
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3
..magistriõpe 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0 12,0 11,7 11,4
..doktoriõpe 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3

Blogi

Eesti rahvastik on tunduvalt mitmekesisem kui 10 aastat tagasi

Mai on rahvusvaheline mitmekesisuse kuu ja 10. mail tähistatakse Eestis mitmekesisuse päeva. Selle päeva ja kuu eesmärgiks on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ning erakordsust nii töökeskkonnas kui ühiskonnas laiemalt. Meie vaatasime, mida räägivad andmed selle kohta, kui mitmekesine on Eesti rahvastik, haridusmaastik ja tööturg.
Loe edasi 10. mai 2023
Uudis

Töötavad välistudengid ja -vilistlased tõid möödunud õppeaastal üle 22 miljoni euro maksutulu

Statistikaamet analüüsis Haridus- ja Noorteameti tellimusel, kui palju tulu toovad töötavad välisüliõpilased Eestile õpingute ajal ja järel. 2021/22. õppeaastal oli tasemeõppe välistudengite maksupanus 14 miljonit eurot, välisvilistlastel üle 8 miljoni euro. Lõpetamise järel siia tööle jäänud välisvilistlaste arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud, valdavalt jäävad vilistlased tööle Tallinnasse.
Loe edasi 13. veebruar 2023