Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 427 665
5,7%
2023
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 467
1,2%
2023
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 68 983
3,0%
2022
Tasemehariduses õppijate arv 239 tuhat
2,4%
2022
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 45 %
2022
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2013 – 2022
Ühik: tuhat
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokku 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9 231,6 233,0 238,7
Üldharidus 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7 160,8 162,6 169,1
..põhikooliaste 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1 132,1 133,0 138,3
..gümnaasiumiaste 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6 28,8 29,6 30,8
Kutseharidus 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0 25,5 25,9 25,5
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,5
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6 19,7 19,8 19,7
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0 4,3 4,4 4,2
Kõrgharidus 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2 45,3 44,6 44,1
..rakenduskõrgharidusõpe 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0 11,7 11,5 11,2
..bakalaureuseõpe 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7 16,0 15,8 15,9
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3
..magistriõpe 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0 12,0 11,7 11,4
..doktoriõpe 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3

Blogi

Kõrgem kraad, kõrgem palk? Uuring kinnitab, et iga viies inimene saab pärast kooli lõpetamist kõrgema palga või uue ameti

Statistikaameti täiskasvanute koolituse uuringust* selgub, et inimesed osalevad koolitustel selleks, et oma tööd paremini teha. Kooli minnakse aga siis, kui soovitakse oma teadmisi täiendada. 19% juhtudest on kõrgem kraad toonud inimesele ka uue töö või kõrgema palga. Mis motiveerib täiskasvanuid kooli või koolitusele minema ning millist kasu nad sellest saavad, uurib juhtivanalüütik Käthrin Randoja statistikablogis.
Loe edasi 2. oktoober 2023
Blogi

Aja puudumine ei võimalda inimestel enesetäiendamisega tegeleda

Möödunud aasta jooksul* osalesid tasemeõppes või koolitustel pooled 20–64-aastastest Eesti inimestest. Siiski ütleb ligi 48% vastanutest, et neil on soov või vajadus veelgi rohkem õppida. Statistikaameti täiskasvanute koolituse uuringu tulemustest selgub, et peamisteks takistusteks on osutunud aja puudumine, sobivate koolituste vähesus ja nende hind.
Loe edasi 19. september 2023