Kõrgharidus

Pärast keskkooli lõpetamist seisavad noored valikute ees. Üks neist on kõrgkooli astuda ja omandada kõrgem haridus. Eesti kõrgharidussüsteem on kolmeastmeline:

  • rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe;
  • magistriõpe;
  • doktoriõpe.

Iga õppur võib otsustada, kas ta läbib kõik tasemed või piirdub rakenduskõrghariduse diplomi, bakalaureuse- või magistrikraadiga. Enamasti määravad omandatud haridustase ja valdkond ka edasise karjääritee.

Kõrgharidusstatistikast leiab järgmist infot:

  • kui palju on kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi;
  • kui palju on nais- ja meesüliõpilasi;
  • kui palju studeerib meie kõrgkoolides välisüliõpilasi.

Kõrgharidusstatistikast saab otsida nii õppeasutuste, õppekavade, sisseastujate, lõpetajate kui ka väljalangenute infot. Saab ka vaadata, kui palju on Eestis kõrghariduse omandajaid, kust nad pärit on ja palju muud põnevat. Riik vajab kõrghariduse statistikat kõrgharidusega seotud otsuste langetamiseks.

Kõrgharidust võimaldavate õppeasutuste arv 18
0,0%
2021
Väljalangenute arv 6 831
14,5%
2021
Kõrgharidusõpingud lõpetanute arv 9 618
5,4%
2021
Üliõpilaste arv 44 611
-1,4%
2021
Välisüliõpilaste arv 5 072
-3,1%
2021
Kõrghariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2021
Eestis õppivad üliõpilased elukohamaade territooriumite järgi | 2016 – 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aafrika riigid kokku 344 389 461 560 513 468
Aasia riigid kokku 924 1 105 1 482 1 757 1 620 1 492
Eesti 43 924 41 830 40 726 39 673 40 008 39 491
Euroopa riigid (v.a Eesti) 2 420 2 563 2 770 2 790 2 595 2 465
Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid kokku 84 108 148 175 137 138
Põhja-Ameerika riigid kokku 79 112 137 135 129 164
Austraalia ja Okeaania riigid kokku 6 10 15 20 21 20
Riik või territoorium teadmata 13 37 76 68 236 373

Kõrghariduse omandamine haridusastme järgi | 2017 – 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Õppeliigid kokku 46 154 45 815 45 178 45 259 44 611
Rakenduskõrgharidusõpe 12 900 12 601 11 967 11 721 11 462
Bakalaureuseõpe 16 059 15 830 15 707 15 953 15 786
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3 172 3 189 3 222 3 306 3 324
Magistriõpe 11 533 11 783 11 966 11 962 11 686
Doktoriõpe 2 490 2 412 2 316 2 317 2 353