Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kõrgharidus

Pärast keskkooli lõpetamist seisavad noored valikute ees. Üks neist on kõrgkooli astuda ja omandada kõrgem haridus. Eesti kõrgharidussüsteem on kolmeastmeline:

  • rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe;
  • magistriõpe;
  • doktoriõpe.

Iga õppur võib otsustada, kas ta läbib kõik tasemed või piirdub rakenduskõrghariduse diplomi, bakalaureuse- või magistrikraadiga. Enamasti määravad omandatud haridustase ja valdkond ka edasise karjääritee.

Kõrgharidusstatistikast leiab järgmist infot:

  • kui palju on kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi;
  • kui palju on nais- ja meesüliõpilasi;
  • kui palju studeerib meie kõrgkoolides välisüliõpilasi.

Kõrgharidusstatistikast saab otsida nii õppeasutuste, õppekavade, sisseastujate, lõpetajate kui ka väljalangenute infot. Saab ka vaadata, kui palju on Eestis kõrghariduse omandajaid, kust nad pärit on ja palju muud põnevat. Riik vajab kõrghariduse statistikat kõrgharidusega seotud otsuste langetamiseks.

Kõrgharidust võimaldavate õppeasutuste arv 18
-5,3%
2020
Väljalangenute arv 5 968
-13,4%
2020
Kõrgharidusõpingud lõpetanute arv 9 123
1,1%
2020
Üliõpilaste arv 45 259
0,2%
2020
Välisüliõpilaste arv 5 235
-5,3%
2020
Kõrghariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2020
Eestis õppivad üliõpilased elukohamaade territooriumite järgi | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Aafrika riigid kokku 344 389 461 560 513
Aasia riigid kokku 924 1 105 1 482 1 757 1 620
Eesti 43 774 41 551 39 859 38 294 37 748
Euroopa riigid (v.a Eesti) 2 420 2 563 2 770 2 790 2 595
Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid kokku 84 108 148 175 137
Põhja-Ameerika riigid kokku 79 112 137 135 129
Austraalia ja Okeaania riigid kokku 6 10 15 20 21
Riik või territoorium teadmata 163 316 943 1 447 2 496

Kõrghariduse omandamine haridusastme järgi | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Õppeliigid kokku 47 794 46 154 45 815 45 178 45 259
Rakenduskõrgharidusõpe 13 414 12 900 12 601 11 967 11 721
Bakalaureuseõpe 16 849 16 059 15 830 15 707 15 953
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3 308 3 172 3 189 3 222 3 306
Magistriõpe 11 588 11 533 11 783 11 966 11 962
Doktoriõpe 2 635 2 490 2 412 2 316 2 317

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!