Tervena elada jäänud aastad

Tervena elada jäänud aastad näitavad keskmist aastate arvu, mis inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuse piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervisenäitajad jäävad samaks.

Statistikaamet kasutab tervena elada jäänud aastate arvutamiseks rahvusvaheliselt soovitatud Sullivani meetodit, mis on mugav, sest vaja on vähe andmeid. Tarvis on teada aasta keskmist rahvaarvu viie aasta kaupa soo ja vanuserühma järgi, surmade arvu ja hea tervisega inimeste osatähtsust samades vanuserühmades.

Näitaja arvutamisel kasutatakse küsitlusest saadud infot, kui palju on inimestel olnud mõne terviseprobleemi tõttu piiratud igapäevategevus viimase kuue kuu jooksul. Arvesse lähevad ainult need vastused, kus inimene ütles, et tal ei ole terviseprobleemi tõttu üldse piiranguid olnud.

Tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 59,2
4,8%
2022
Meeste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 57,9
5,5%
2022
Naiste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 60,6
4,5%
2022
Eestlaste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 60,1
5,0%
Mitte-eestlaste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 57,9
5,3%
Linnade ja väikelinnade elanike tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 60,4
5,3%
Maalise asustuspiirkonna elanike tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 56,7
4,0%
Tervena elada jäänud aastad vanuserühma järgi | 2022
Tervena elada jäänud aastad hariduse järgi | 2022

29. mail on statistikaameti infotelefon suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!