Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 729 837 490 eurot
30,2%
NOVEMBER 2021
Eksport (aasta) 16 553 483 540 eurot
2021
Eesti päritolu toodete eksport 1 230 291 520 eurot
28,3%
NOVEMBER 2021
Eesti päritolu toodete eksport 12 012 413 583 eurot
2021
Eksportivate majandusüksuste arv 16 053
-1,5%
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!