Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 457 779 069 eurot
-24,5%
SEPTEMBER 2023
Eksport (aasta) 21 276 519 760 eurot
16,6%
2022
Eesti päritolu toodete eksport 942 848 836 eurot
-23,8%
SEPTEMBER 2023
Eesti päritolu toodete eksport 14 000 682 621 eurot
6,6%
2022
Eksportivate majandusüksuste arv 16 994
4,3%
2022