Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 947 843 882 eurot
14,2%
2022 SEPTEMBER
Eksport (aasta) 16 002 487 030 eurot
2022
Eesti päritolu toodete eksport 1 265 289 728 eurot
0,3%
SEPTEMBER 2022
Eesti päritolu toodete eksport 10 738 833 424 eurot
2022
Eksportivate majandusüksuste arv 16 256
0,0%
2021