Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport 1 081 300 222 eurot
-5,8%
AUGUST 2020
Eksport 8 917 375 927 eurot
2020
Eesti päritolu toodete eksport 768 198 153 eurot
-4,9%
AUGUST 2020
Eesti päritolu toodete eksport 6 271 997 413 eurot
2020
Eksportivate majandusüksuste arv 16 290
1,2%
2019