Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 490 926 109 eurot
-8,9%
2023 JAANUAR
Eksport (aasta) 21 300 373 036 eurot
14,4%
2022
Eesti päritolu toodete eksport 998 882 641 eurot
-11,7%
JAANUAR 2023
Eesti päritolu toodete eksport 14 038 264 239 eurot
6,5%
2022
Eksportivate majandusüksuste arv 16 909
4,0%
2022