Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

1. Majanduslik toimetulek

Üleilmne eesmärk „Majanduslik toimetulek“ keskendub vaesuse kaotamisele, vähendades seda sotsiaalkaitsesüsteemide tugevdamise, tööhõive ja sissetulekute suurendamise kaudu.

ÜRO tegevuskava 2030 on seadnud eesmärgi vähendada 2030. aastaks vähemalt poole võrra nende meeste, naiste ja laste osatähtsust, kes riikliku määratluse kohaselt kannatavad vaesust mis tahes mõõtmes. Vaesuse kaotamise meetmetena nähakse haavatavate sotsiaalsete rühmade sotsiaalkaitset, sh piisavat toimetulekutoetuste- ja pensionisüsteemi. Oluline on pöörata tähelepanu nende inimeste sotsiaalsele kaitsele, kes elavad sagedaste looduskatastroofide piirkondades (üleujutused, põuad).

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vaesuse kaotamist elanike eri rühmades ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamist, et tagada kõigile Eesti elanikele piisav sotsiaalne kaitse. Eestis ohustab majandusliku toimetuleku raskus ja vaesus enim vanemaealisi, üheliikmelisi leibkondi ning üksikvanemaga või kolme ja enama lapsega leibkondi.

Üleilmne eesmärk „Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul“ on Eestis seotud elanike sotsiaalset toimetulekut iseloomustavate järgmiste näitajatega:

  • absoluutne vaesus;
  • suhteline vaesus;
  • kodumajapidamiste sääst;
  • suhteline vaesus või sotsiaalne tõrjutus.
Suhtelise vaesuse määr 20,6 %
2020
Kodumajapidamiste säästumäär 13,5 %
2019
Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse määr 23,3 %
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!