Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 55
-8,3%
KASVAVALT KOKKU 2021
Maanteel veetud kaup 6,20 miljonit tonni
-13,5%
II KVARTAL 2022
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 31,10 miljonit
24,0%
II KVARTAL 2022
Raudteel veetud sõitjate arv 616 tuhat
13,2%
SEPTEMBER 2022
Raudteel veetud kaup 1,35 miljonit tonni
5,3%
SEPTEMBER 2022
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 825 936
2,1%
2021
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 1 679
24,6%
OKTOOBER 2022
Sadamate kaudu veetud kaup 39,40 miljonit tonni
306,0%
2021
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 375 831
77,8%
II KVARTAL 2022
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | I kvartal 2001 – II kvartal 2022
Kaubavedu raudteel | I kvartal 2009 – II kvartal 2022
Sõitjatevedu bussiga | I kvartal 2000 – II kvartal 2022
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2001 – IV kvartal 2022
Ühik: tuhat
I kvartal 2001 II kvartal 2001 III kvartal 2001 IV kvartal 2001 I kvartal 2002 II kvartal 2002 III kvartal 2002 IV kvartal 2002 I kvartal 2003 II kvartal 2003 III kvartal 2003 IV kvartal 2003 I kvartal 2004 II kvartal 2004 III kvartal 2004 IV kvartal 2004 I kvartal 2005 II kvartal 2005 III kvartal 2005 IV kvartal 2005 I kvartal 2006 II kvartal 2006 III kvartal 2006 IV kvartal 2006 I kvartal 2007 II kvartal 2007 III kvartal 2007 IV kvartal 2007 I kvartal 2008 II kvartal 2008 III kvartal 2008 IV kvartal 2008 I kvartal 2009 II kvartal 2009 III kvartal 2009 IV kvartal 2009 I kvartal 2010 II kvartal 2010 III kvartal 2010 IV kvartal 2010 I kvartal 2011 II kvartal 2011 III kvartal 2011 IV kvartal 2011 I kvartal 2012 II kvartal 2012 III kvartal 2012 IV kvartal 2012 I kvartal 2013 II kvartal 2013 III kvartal 2013 IV kvartal 2013 I kvartal 2014 II kvartal 2014 III kvartal 2014 IV kvartal 2014 I kvartal 2015 II kvartal 2015 III kvartal 2015 IV kvartal 2015 I kvartal 2016 II kvartal 2016 III kvartal 2016 IV kvartal 2016 I kvartal 2017 II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kokku 73 684 52 625 56 961 65 962 64 355 60 747 61 776 65 453 62 605 60 719 58 600 62 770 60 745 52 661 53 291 58 279 52 521 49 984 51 714 55 490 54 106 52 046 52 569 55 515 53 688 50 875 52 541 55 836 49 494 46 465 49 183 48 237 46 654 43 359 47 372 50 775 44 931 40 497 43 077 45 191 44 512 42 984 39 301 44 567 50 841 50 919 50 166 48 821 55 234 53 601 53 298 53 908 54 844 52 807 51 114 52 250 57 669 54 095 50 425 51 801 52 969 53 419 49 780 51 365 53 683 53 479 50 457 51 951 51 693 53 983 50 181 52 883 56 112 55 764 52 685 57 305 46 620 22 017 40 169 36 123 27 484 29 522 35 372 34 874 32 341 41 443 .. ..
Maismaatransport 72 941 51 232 55 165 64 992 63 578 59 309 59 825 64 390 61 887 59 236 56 668 61 620 59 896 50 995 50 947 56 749 51 313 48 033 49 328 53 977 52 956 50 204 50 061 53 697 52 571 48 752 49 917 54 201 48 063 44 359 46 661 46 535 45 244 41 203 44 721 48 891 43 482 38 265 40 252 43 295 42 971 40 551 36 259 42 544 49 125 48 306 46 966 46 719 53 523 51 048 50 110 51 818 53 063 50 226 48 053 50 205 55 993 51 570 47 264 49 774 51 194 50 823 46 527 49 257 51 836 50 704 47 042 49 580 49 727 51 143 46 755 50 601 54 306 52 952 49 325 55 108 45 121 21 230 38 026 35 311 26 965 28 488 33 464 33 549 31 439 39 605 .. ..
Meretransport 668 1 292 1 681 889 699 1 334 1 819 929 586 1 319 1 748 986 674 1 464 2 043 1 227 864 1 553 1 984 1 135 792 1 423 2 117 1 519 858 1 797 2 310 1 387 1 263 1 879 2 286 1 524 1 285 1 972 2 442 1 734 1 316 2 056 2 613 1 738 1 409 2 212 2 773 1 839 1 560 2 308 2 868 1 860 1 556 2 331 2 956 1 922 1 631 2 366 2 823 1 867 1 532 2 321 2 912 1 944 1 677 2 447 3 050 1 970 1 717 2 543 3 085 2 097 1 752 2 555 3 087 2 049 1 657 2 617 3 149 2 102 1 418 765 2 102 796 499 970 1 765 1 165 834 1 719 .. ..
Siseveetransport 0 3 7 0 0 7 7 0 0 5 6 0 0 4 8 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 2 5 1 0 4 10 1 0 5 10 1 0 5 9 1 0 6 10 1 0 4 6 1 0 4 6 1 0 5 7 1 0 10 9 1 0 7 9 1 0 11 16 1 1 6 18 1 0 10 31 2 0 14 .. ..
Õhutransport 75 98 109 80 78 97 125 134 132 159 178 163 175 198 294 303 344 396 399 377 358 419 390 299 259 325 311 248 168 226 234 177 125 182 205 150 132 172 202 158 132 217 259 184 156 300 323 242 156 216 222 167 151 211 231 177 144 201 243 82 96 143 195 136 130 222 321 273 214 278 329 232 149 184 194 94 80 16 23 16 20 55 113 158 67 105 .. ..

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2017 – 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Liiklusõnnetused 1 406 1 469 1 406 1 368 1 568
Hukkunuga liiklusõnnetused 44 64 51 56 40
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 182 148 139 132 70
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 13 12 13 12 16
Hukkunud 48 67 52 60 55
Vigasaanud 1 725 1 832 1 733 1 577 1 768

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | III kvartal 2020 – II kvartal 2022
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022
Transport kokku 389,12 378,17 354,74 483,03 453,92 449,60 451,83 585,31
Maanteetransport 314,40 309,95 299,33 416,47 354,06 351,99 369,19 470,56
Raudteetransport 9,65 10,58 11,57 10,85 9,65 9,86 8,98 8,62
Veetransport 42,76 27,36 22,39 27,97 42,54 39,88 34,13 50,12
Õhutransport 22,31 30,28 21,44 27,74 47,67 47,87 39,52 56,01

Blogi

Venemaale kehtestatud sanktsioonid vähendasid Eesti sadamate kaubamahtu

Eesti sadamate kaubamahud olid tänavu teises kvartalis 4% väiksemad kui esimeses kvartalis, aastaga on kaubamahud langenud 17%. Languse põhjustas peamiselt keemiatööstuse toodete, sh lämmastikväetise transiidi järsk langus Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. Kauba lossimine laevadelt kasvas aastaga 9%. Reisijate ja kauba vedu Eesti sadamates vaatles analüütik Anu Ainsaar.
Loe edasi 28. september 2022
Uudis

Kaubavedude mahud teedel mullu taastusid

Pandeemia käigus langes 2020. aastal maanteekaubavedude maht tonnides 18%. Samas näitavad möödunud aasta andmed, et kaubaveod autodega taastusid üsna pea. Veoste maht oli mullu 28,9 miljonit tonni, mis on 24% kõrgem kui 2020. aastal ja 2% kõrgem kui 2019. aastal. Viimati oli maanteevedude kaubamaht nii kõrge 2017. aastal.
Loe edasi 21. juuni 2022
Blogi

Rahvusvahelise kaubaveo maht raudteel mullu kasvas

Eelmisel aastal kasvas rahvusvaheline kaubavedu Eesti raudteedel, aga transiidi kuldaeg jäi siiski kümnendi tagusesse aega. Eesti raudteevedude käekäiku kirjeldavad statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk ja analüütik Anu Ainsaar.
Loe edasi 3. juuni 2022