Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 52
-22,4%
2019
Maanteel veetud kaup 5,66 miljonit tonni
28,2%
II KVARTAL 2020
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 29,51 miljonit
73,6%
III KVARTAL 2020
Raudteel veetud sõitjate arv 417 tuhat
-17,9%
DETSEMBER 2020
Raudteel veetud kaup 1,64 miljonit tonni
19,2%
DETSEMBER 2020
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 794 926
6,5%
2019
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 2 009
-89,6%
2021
Sadamate kaudu veetud kaup 9,33 miljonit tonni
-6,8%
III KVARTAL 2020
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 19 418
0,0%
III KVARTAL 2020
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2009 - 2019
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | 2019 I kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: tuhat
2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal
Kokku 56 112 55 764 52 685 57 305 46 620 22 017 40 169
Maismaatransport 54 306 52 952 49 325 55 108 45 121 21 230 38 026
Meretransport 1 657 2 617 3 149 2 102 1 418 765 2 102
Siseveetransport 0 11 16 1 1 6 18
Õhutransport 149 184 194 94 80 16 23

Blogi

Kriisiaastal autoturg kahanes, aga väikelaevade ostmine sai hoo sisse

Koroonaviiruse levik mõjutas 2020. aastal oluliselt sõidukite registreerimist nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. Esmaselt registreeritud sõidukite arv on oluline näitaja väljendamaks tarbijate kindlustunnet tuleviku suhtes ning valmidust teha kulukaid oste. Uurisime, mil määral möödunud erakordne aasta seda mõjutas.
Loe edasi 4. veebruar 2021