Õigus ja turvalisus

Turvalisus mõjutab kõiki inimesi. Turvalisust, õigust ja õiglust on vaja, et võiksime end iga päev tunda ohutult, julgeksime saata lapsi üksi trenni ja kõndida avalikus ruumis ka pimedas. 

Ennetustöö peab olema piisavalt mõjus, et kuritegusid ja inimeste konflikte oleks võimalikult harva. Selleks on vaja noori juba maast madalast harida, tutvustada neile käitumisreegleid ja ühiskonna norme, õpetada vastutustundlikku liiklemist ja teha tuleohutuse ennetustööd, et eksimused ei saaks kellelegi saatuslikuks.

Õiguse ja turvalisuse statistika alusel saab ülevaate Eesti õigussüsteemi toimimisest, kuritegevusest ja päästeteenistuse tööst aastate ning piirkondade kaupa.

Õiguse ja turvalisuse statistikas kajastuvad

  • tulekahjud, liiklusõnnetused ja veeõnnetused;
  • registreeritud isiku- ja varavastased kuriteod;
  • registreeritud kuritegude arv eri piirkondades.

Kuritegevuse statistika võimaldab poliitikakujundajatel ja avalikkusel saada usaldusväärset teavet kuritegevuse tasemest ja levikust Eestis. Selle info põhjal analüüsitakse ja rakendatakse turvameetmeid nii maakonniti kui ka kogu riigis.

Alates 2022. aastast statistikaamet enam päästeteenistuste registreeritud sündmuste ja tulekahjude andmeid ei avalda ning edaspidi on andmed kättesaadavad Päästeameti lehelt.

Päästeteenistuste registreeritud tulekahjude arv 3 990
-12,3%
Päästeteenistuste registreeritud juhtumite arv 18 880
-1,5%
2020
Registreeritud kuriteod | 2009–2021
Registreeritud kuriteod kuriteo liigi järgi | 2021