Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Keskkonnakaitse rahastamine

Keskkonnahoidlike tarbimis- ja tootmisharjumuste kujunemist toetavad riigi rakendatavad keskkonnameetmed, sealhulgas keskkonnamaksude kehtestamine, mille osa kogumaksutulus on aastate jooksul suurenenud. Keskkonnamaksudega püütakse leevendada inimtegevuse negatiivset mõju keskkonnale ja vähendada keskkonnasaastet. Keskkonnamaksud on näiteks saaste-, energia- ja transpordimaksud.

Keskkonnakaitse rahastamise statistikast leiab infot nii keskkonnakaitsele tehtud kulutuste kui ka riigile tasutud maksude kohta.

Keskkonnakaitse rahastamise statistikast saab teada, kui palju

  • kulutatakse keskkonnakaitsele ja kui suured on investeeringud;
  • investeerivad keskkonnakaitsesse tootmisettevõtted ja kes on suurimad investeerijad;
  • laekub keskkonnamakse ettevõtetelt ja kodumajapidamistelt;
  • tarbitakse keskkonnakaitseteenuseid.

Keskkonnakaitse rahastamise andmeid kasutatakse keskkonnakaitse meetmete rakendamise planeerimisel ja ökoloogilise maksureformi seirel, et suurendada keskkonnakoormuse maksustamist, vähendades samal ajal tööjõumakse.

Keskkonnamaksud 657,0 miljonit eurot
-26,1%
2020
Riigi keskkonnakaitsekulutused 614,8 miljonit eurot
-2,7%
2019
Keskkonnakaitseteenuste tarbimine 532,8 miljonit eurot
11,6%
2019
Keskkonnakaitseinvesteeringud 25,4 miljonit eurot
-59,3%
2019
Tootmisettevõtete keskkonnakaitseinvesteeringud 7,1 miljonit eurot
-39,2%
2019
Tootmisettevõtete keskkonnakaitse-jooksevkulutused 98,7 miljonit eurot
-0,6%
2019
Keskkonnamaksude laekumine | 2012–2020
Keskkonnakaitse kogukulutused | 2016–2019
Riigi keskkonnakaitsekulutused | 2016–2019
Keskkonnamaksud | 2010 – 2020
Ühik: tuhat eurot
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Energiamaksud 378 947 395 742 431 910 420 935 463 783 491 299 567 409 599 281 623 734 817 049 601 638
Transpordimaksud 7 450 9 840 10 789 10 936 11 305 12 159 12 521 13 044 13 231 13 371 11 100
Saastemaksud 30 914 34 443 31 483 37 068 44 227 44 920 50 144 52 723 54 527 44 285 28 952
Ressursimaksud 14 289 14 233 14 882 15 700 13 749 14 506 15 236 15 692 17 445 14 836 15 315

Riigi keskkonnakaitsekulutused | 2016 – 2019
Ühik: miljonit eurot
2016 2017 2018 2019
Kokku 497 561 632 615

Tootmisettevõtete keskkonnakaitselised kulud ja tulud | 2011 – 2019
Ühik: tuhat eurot
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investeeringud 72 344 246 223 201 433 .. 127 306 27 711 13 231 62 457 25 444
Jooksevkulud 64 979 66 365 76 144 90 036 76 890 73 933 70 755 99 234 98 690
Tulud keskkonnakaitsetegevuse kõrvalsaaduste müügist 69 267 64 953 57 398 56 202 53 166 57 965 60 635 57 452 51 651

Blogi

Eestimaa on aina mahedam

Eelmise aastaga lisandus Eestisse 112 uut mahepõllumajandustootjat ja mahepõllumajanduslik ning sellele üle mineva maa pind kasvas lausa 7%. Mahemune toodeti kolmandiku võrra rohkem ja nagu tavatootmiseski, nii saadi rekordiline saak ka maheteraviljakasvatuses.
Loe edasi 16. juuni 2020
Blogi

Aeg loodusele

Looduse ja keskkonna kasutusele on lisandunud nüüd ka teine pool – lisaks võtmisele anname järjest enam tagasi. Tagasi anname oma aega, mis on meie kõige väärtuslikum ressurss. Seda selleks, et keskkond säiliks puhtamana ja negatiivne keskkonnamõju oleks väiksem. Tänase ülemaailmse keskkonnapäeva teema ongi aeg loodusele (time for nature).
Loe edasi 5. juuni 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!