Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvastik

Riigi suurimaid rikkusi on seal elavad inimesed. Ülevaade rahvastiku koosseisust annab riigi oleviku, mineviku ja tuleviku kohta teadmisi. Vaja on hoolitseda selle eest, et rahval oleks järelkasvu, kes siinset elu tulevikus edasi viiks. Rahvastiku hulka arvatakse kõik riigis elavad inimesed, ka välismaalased ja kodakondsuseta isikud. Rahvastiku näitajatest saame teada, milline on Eesti elanike sooline, vanuseline, rahvuslik ja hariduslik koosseis ning kust on pärit siinsed elanikud.

Rahvastiku põhinäitajad on järgmised:

 • rahvaarv aastavahetusel;
 • loomulik iive ja rändesaldo;
 • erinevad kordajad, nt
  • sündimuskordajad;
  • suremuskordajad;
  • oodatav eluiga;
  • demograafiline tööturusurveindeks;
  • ülalpeetavate määr.

Rahvastikustatistikas on Eesti elanike kohta järgmised andmed:

 • sugu;
 • vanus;
 • piirkond;
 • rahvus;
 • haridus
 • kodakondsus;
 • sünniriik;
 • põlisus;
 • rahvastikuprognoos.

Rahvastikustatistika aitab jälgida muutusi ühiskonnas ja riigil langetada targemaid otsuseid. Aegridade analüüs annab võimaluse prognoosida tulevikku: milliseks kujuneb Eesti rahvastik aastal 2050 või 2080? Kas meie rahvaarv suureneb või hoopis väheneb? Kas ka meid on tabamas vananeva rahvastiku saatus?

1 330 068
0,1%
2021
Loomulik iive -2 602
99,9%
2020
Rändesaldo 3 782
-29,6%
2020
Meeste oodatav eluiga 74,4
-0,1%
2020
Naiste oodatav eluiga 82,8
0,0%
2020
Sündide arv 13 209
-6,3%
2020
Surmade arv 15 811
2,7%
2020
Asustustihedus 30,6 elanikku km² kohta
0,1%
2021
Rahvastiku jagunemine rahvuste järgi
Rahvaarv 1. jaanuari seisuga | 2001 – 2021
Mehed ja naised
2001 1 392 720
2002 1 383 510
2003 1 375 190
2004 1 366 250
2005 1 358 850
2006 1 350 700
2007 1 342 920
2008 1 338 440
2009 1 335 740
2010 1 333 290
2011 1 329 660
2012 1 325 217
2013 1 320 174
2014 1 315 819
2015 1 313 271
2016 1 315 944
2017 1 315 635
2018 1 319 133
2019 1 324 820
2020 1 328 889
2021 1 330 068

Blogi

Eesti vajab uut laulvat revolutsiooni, mis täidaks maa lastega

Nõukogude ajal levis rahvasuus ütlus, et kakskümmend kaks on viimane taks. See tähendas, et kui neiu pole selleks eluaastaks abiellunud ja last saanud, hakkab talle vanatüdruku nimi külge. Tänaseks on sellest ajast mitu head kümnendit möödas ning säärane ütlus ajalukku vajunud. Miks see nii on, selgitab viimase 30 aasta sündimusnäitajate põhjal statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski.
Loe edasi 7. juuli 2021
Blogi

Eesti kodanikud rändavad kõige enam Soome ja sealt uuesti tagasi Eestisse

Viimase kuue aasta jooksul on Eestist lahkunud veidi üle 46 000 ja siia tagasi tulnud ligi 45 000 Eesti kodakondset. Millises vanuses Eesti kodanikud aga kõige enam rändavad? Kuhu nad lähevad ja millistest riikidest naasevad? Statistikaameti analüütikud Terje Trasberg ja Kristjan Erik Loik võtsid vaatluse alla Eesti kodanike välisrände aastatel 2015–2020 ja otsisid sealt vastuseid.
Loe edasi 10. juuni 2021