Rahvastik

Riigi suurimaid rikkusi on seal elavad inimesed. Ülevaade rahvastiku koosseisust annab riigi oleviku, mineviku ja tuleviku kohta teadmisi. Vaja on hoolitseda selle eest, et rahval oleks järelkasvu, kes siinset elu tulevikus edasi viiks. Rahvastiku hulka arvatakse kõik riigis elavad inimesed, ka välismaalased ja kodakondsuseta isikud. Rahvastiku näitajatest saame teada, milline on Eesti elanike sooline, vanuseline, rahvuslik ja hariduslik koosseis ning kust on pärit siinsed elanikud.

Rahvastiku põhinäitajad on järgmised:

 • rahvaarv aastavahetusel;
 • loomulik iive ja rändesaldo;
 • erinevad kordajad, nt
  • sündimuskordajad;
  • suremuskordajad;
  • oodatav eluiga;
  • demograafiline tööturusurveindeks;
  • ülalpeetavate määr.

Rahvastikustatistikas on Eesti elanike kohta järgmised andmed:

 • sugu;
 • vanus;
 • piirkond;
 • rahvus;
 • haridus
 • kodakondsus;
 • sünniriik;
 • põlisus;
 • rahvastikuprognoos.

Rahvastikustatistika aitab jälgida muutusi ühiskonnas ja riigil langetada targemaid otsuseid. Aegridade analüüs annab võimaluse prognoosida tulevikku: milliseks kujuneb Eesti rahvastik aastal 2050 või 2080? Kas meie rahvaarv suureneb või hoopis väheneb? Kas ka meid on tabamas vananeva rahvastiku saatus?

1 365 884
2,6%
2023
Loomulik iive -5 669
-6,7%
2022
Rändesaldo 39 757
464,5%
2022
Meeste oodatav eluiga 73,6
1,2%
2022
Naiste oodatav eluiga 82,3
1,1%
2022
Sündide arv 11 646
-12,3%
2022
Surmade arv 17 315
-6,8%
2022
Asustustihedus 31,4 elanikku km² kohta
2,6%
2023
Rahvastiku jagunemine rahvuste järgi |
Rahvaarv 1. jaanuari seisuga | 2003 – 2023
Mehed ja naised
2003 1 375 190
2004 1 366 250
2005 1 358 850
2006 1 350 700
2007 1 342 920
2008 1 338 440
2009 1 335 740
2010 1 333 290
2011 1 329 660
2012 1 325 217
2013 1 320 174
2014 1 315 819
2015 1 313 271
2016 1 315 944
2017 1 315 635
2018 1 319 133
2019 1 324 820
2020 1 328 889
2021 1 330 068
2022 1 331 796
2023 1 365 884

Blogi

Kui õnnelik on Eesti mees?

Pühapäeval, 19. novembril, tähistatakse rahvusvahelist meestepäeva. Statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg uuris tähtpäeva puhul, kuidas Eesti mehel läheb.
Loe edasi 17. november 2023
Blogi

Marta ja Linda, Aksel ja Johannes: popid vanaaegsed nimed on tagasi!

Veidi üle kuu aja tagasi tervitas statistikaamet nimepäeva puhul kõiki Augusteid. Nimede rakendust uurides selgus, et August on levinuim üle 85-aastaste seas ning populaarne ka kuni 4-aastaste seas. See tähendab ainult üht – August on nimena tagasi. Seda, millised nimed lisaks Augustile veel populaarsust koguvad, kirjutab statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik.
Loe edasi 24. oktoober 2023