Tarkvaraarendajale

Statistikaamet soovib automatiseerida andmete liikumist ja aruandlust, et vähendada ettevõtjate koormust andmete esitamisel. Oleme koostanud juhendid neile, kes tahavad kasutusele võtta statistika andmebaasi API või liidestada oma tarkvara halduskoormuse vähendamise projektiga Andmepõhine aruandlus, et riikliku statistika jaoks andmeid lihtsamalt esitada.

Tarkvaraarendajale suunatud uudistega kursis olemiseks saad liituda Statistikaameti uudiskirjaga siin.

Kuidas võtta kasutusele statistika andmebaasi API

Andmebaasi API kasutamise juhend

Andmebaasi API analüütikatarkvarades kasutamise juhendid:

Aruandlus 3.0

Kuidas algatada aruandluse automatiseerimist ehk projekti "Aruandlus 3.0"

Samm 1: projekti algatamine ja tiimi moodustamine
 1. Vajaminevad rollid:
  • teemahaldur (esimeses etapis palga- ja personalimooduli tootejuht)
  • lahenduse arhitekt (andmemudel, andmete kokkupanek)
  • tehniline ekspert (andmevahetus, liidestused, veahaldus)
 2. Projektil peab olema juhtkonna nõusolek ja tugi
Samm 2: andmemudeliga tutvumine
 1. Nõutava andmekoosseisuga tutvumine (lähteandmed ja taksonoomia: https://www.stat.ee/et/aruandlus-30). Esimeses etapis, mis puudutab palga- ja tööjõuandmestikku, on neli sektsiooni ja 32 andmevälja (neist 13 klassifikaatorit):
  • tööjõu tekkepõhine kulu (statistikaameti vajadus)
  • tööjõumaksud (TSD lisad 1 ja 2) (EMTA vajadus)
  • TÖRi andmed (EMTA vajadus)
  • statistiline lisaplokk (statistikaameti vajadus)
 2. Andmeväljade (sh klassifikaatorid) sidumine töötajakaardiga
 3. Andmeväljade (sh klassifikaatorid) sidumine palgasündmusega

Statistikaameti kontakt: AA3.0 [at] stat.ee (AA3[dot]0[at]stat[dot]ee)

Samm 3: andmevahetuse kasutajaloo kirjeldamine
 1. Kasutajaloo kirjutamine (menüüde ja liikumiste arutelu)
 2. Vajalike ekraanipiltide genereerimine:
  • klassifikaatorite sidumiseks
  • puuduolevate andmeväljade (sektsiooni 4) küsimuseks
  • andmevahetuse loogika kavandamine (perioodi kuvamine, vastuvõtja valik (igale asutusele tuleb saata eraldi fail), juba saadetud failide logi, hoiatused, veahaldus):
   • klassifikaatorite kontroll
   • uute klassifikaatorite elementide kuvamise loogika
   • lõppenud klassifikaatorite ja kasutusel olevate andmeelementide avastamine ja muutmisvõimaluste loogika
Samm 4: majandustarkvara arhitektuuri kavandamine
 1. Klassifikaatorite pärimine ja puhverdamine ning elementide muutuste väärtustest teavitamine (klassifikaatoreid haldavad asutused annavad muudatustest ise teada vähemalt kord aastas)
 2. Andmevahetuse arhitektuuri loomine nii, et see sobiks ka hilisemate etappide andmevahetuseks, andmed saadetaks kõigile ametitele korraga ja et andmed oleksid ajakohased
 3. Vajalike tehniliste andmeväljade defineerimine (turvaserveri aadress jms) majandustarkvara seadistuse moodulis
 4. Andmete grupeerimine minimaalsele tasemele andmevahetuse jaoks ja andmete salvestamine
 5. Andmevahetuse alustamise õiguste seadmine
 6. Logimisdetailsuse kirjeldamine
Samm 5: X-teega liitumine
 1. Infrastruktuuri ise üles seadmine või rentimine (nt Telia, Andmevara)
 2. X-teega liitumine, juhul kui seda ei ole veel tehtud (liituda saab: https://www.x-tee.ee/home)
 3. Turvaserveri paigaldamine (test- või arendusserverile ja toodanguserverile)
 4. Sertifikaadi tellimine (RIA)
 5. Alamsüsteemi registreerimine (RIHA)

X-tee juhend: https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=10

Samm 6: andmeedastuse testfaili loomine
 1. XBRL GL-iga tutvumine (vt ka Valdek Järvpõllu ettekannet)
 2. XML-vormingus ja XBRL GL-i standardis failide (üks fail maksu- ja tolliametile, teine statistikaametile) loomine ja saatmine testkeskkonda. Failide loomise põhimõte on fail iga ettevõtte iga kuu kohta
 3. Näidisfail asub https://www.stat.ee/et/aruandlus-30

17.08.2020 „Aruandlus 3.0" infopäev

17.02.2020 „Aruandlus 3.0“ infopäev

Statistikaameti kontakt: AA3.0 [at] stat.ee (AA3[dot]0[at]stat[dot]ee)

​Samm 7: andmevahetuse testimine
 1. Eelnev teavitamine (aeg, vastutavad kontaktisikud)
 2. Testandmete ettevalmistamine
 3. Testimine (X-tee keskkond „ee-dev“):

Statistikaameti kontakt: AA3.0 [at] stat.ee (AA3[dot]0[at]stat[dot]ee)

Samm 8: kommunikatsioon
 1. Eelnev teavitamine (aja kokkuleppimine)
 2. Testandmete ettevalmistamine ja andmete saatmine testkeskkonda (X-tee keskkond „ee-test“)
 3. Kontrollsummade kontroll
 4. Veaolukordade lahendamine

Statistikaameti kontakt: AA3.0 [at] stat.ee (AA3[dot]0[at]stat[dot]ee)

Samm 9: koolitus
 1. Kasutajale juhendi koostamine (soovitatavalt video vormis)
 2. Enda klienditoe informeerimine ja koolitamine
Samm 10: 𝘭𝘪𝘷𝘦
 1. Esmase katsegrupi väljavalimine
 2. X-tee suunamine toodangukeskkonda (x-tee keskkond „ee“)
 3. Andmete esmasel esitamisel abi pakkumine (andmete esitamise tähtaeg on kuu 18. päev)
 4. Järelhindamise tegemine