ESMS metaandmed

ESMS (Euro-SDMX Metadata Structure) metaandmed põhinevad SDMX ühtsel statistikamõistete loetelul. Need mõisted kirjeldavad statistika tegemist, kvaliteeti, esitust jms. ESMS selgitavad metaandmed on ette nähtud Euroopa statistikasüsteemis avaldatava statistika kirjeldamiseks. Metaandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele vähemalt kord aastas.