Leibkonnad

Leibkonna moodustavad enamasti ühisel pinnal elavad inimesed, kes jagavad omavahel eelarvet või toitu. Leibkond muutub aja jooksul: kui laps sirgub suureks ja hakkab iseseisvalt majandama, siis ei kuulu ta enam samasse leibkonda, vaid moodustab uue. Ühises eluruumis võib elada ka mitu leibkonda. Kui inimene elab üksinda, siis on ta üksikisikust leibkond. Seega ei võrdu leibkondade arv perekondade arvuga.

Kui palju on Eestis leibkondi ja kuidas nad elavad?

  • Leibkondade üldandmed näitavad, kui palju on Eestis leibkondi, nende keskmist suurust ja tüüpe, paiknemist maakonniti ja kuidas on leibkondade majanduslik olukord Eestis aastate jooksul muutunud.
  • Leibkonna eelarve annab ülevaate leibkondade kulutustest aastas ühe leibkonnaliikme kohta. Siit saab teada, kui palju kulutavad leibkonnad toidule, eluasemele, rõivastele, transpordile või näiteks väljas söömisele.
  • Leibkonna elamistingimused annavad ülevaate leibkondade eluruumide seisundist ja probleemidest; asukohast; elamute tüüpidest ja vanusest ning ka sellest, milline on eluruumide kütmisvõimalus.
Leibkondade üldarv 632,4 tuhat
0,9%
2022
Lastega leibkondade arv 155,1 tuhat
-0,5%
2022
Lasteta leibkondade arv 477,3 tuhat
1,4%
2022
Leibkonnaliikme kulutused 5 723,4 eurot aastas
-2,4%
2020
Leibkonnaliikme kulutused toidule ja mittealkohoolsetele jookidele 1 300,4 eurot aastas
4,7%
2020
Leibkonnaliikme kulutused eluasemele 932,6 eurot aastas
1,9%
2020
Hea või väga hea eluruumi seisundiga leibkonnad 76,2 %
2020
Korterelamutes elavad leibkonnad 57,8 %
2020
Pesemisvõimalusega leibkonnad 93,0 %
2020
Leibkonnaliikmete eluruumi probleemid | 2022
Lastega leibkonnad | 2015–2022
Leibkonnaliikme kulutused aastas | 2019–2020
Uudis

Eestimaalased kasutavad internetti järjest rohkem

Statistikaameti andmetel* on internetiühendus 93,2%-s Eesti kodudes. Võrreldes eelmise aastaga, mil internetiühendusega leibkondi oli kokku 533 300, on see arv tõusnud 13 000 võrra. Sealjuures on juurde tulnud ka e-ostlejaid.
Loe edasi 14. september 2023
Blogi

Statistika kohtub valimislubadustega

5. märtsil valivad Eesti inimesed endale uued esindajad. Statistikaameti eksperimentaalstatistikud annavad kümnel joonisel põgusa ülevaate mõnedest teemadest, mis paistavad välja erakondade valimislubadustest ning mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.
Loe edasi 16. veebruar 2023