Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Liikuvusanalüüs, 2019–2020

Statistikaamet monitooris 2020. aasta kevadel koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

Liikuvuse hindamiseks kasutati ühe näitajana täiesti paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsust.

Anonüümsed mobiilinumbrid jagati kolme rühma:

  1. täiesti paiksed mobiilid ja väheliikuvad ehk 95% paiksed mobiilid – ööpäeva jooksul püsib anonüümne mobiilinumber oma piirkonnas kas kogu aeg või vähemalt 95% ajast (ehk viibib väljaspool oma piirkonda kuni 72 minutit ööpäeva jooksul)
  2. liikuvad mobiilid – liikuv mobiilinumber on oma piirkonnast eemal vähemalt 5% ööpäevast ehk 72 minutit ööpäevas.

Tulemusi saab vaadata kaardil: liikumisanalyys.stat.ee.