Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika annab ülevaate kaupade ja teenuste kaubandusest Eesti ja teiste riikide vahel. Ekspordi ehk väljaveo ja impordi ehk sisseveo vahe moodustab riigi väliskaubanduse bilansi. Väliskaubandusstatistikas kajastatakse kaupasid nende liikumise alusel üle Eesti riigipiiri ning teenuseid residentide ja mitteresidentide ostu-müügitehingute alusel.

Väliskaubandusstatistika avaldatakse jooksevhindades.

Väliskaubandusstatistikast saab teada,

  • kui suur on väliskaubanduse üldmaht;
  • milline on eksporditud ja imporditud kaupade ning teenuste väärtus;
  • kui palju Eestis toodetud kaupu ja teenuseid eksporditakse Euroopa Liidu teistesse riikidesse ja Euroopa Liidust väljapoole;
  • kui palju tooteid ja teenuseid ostetakse meile sisse mujalt riikidest;
  • mis riigid on meie peamised ekspordi- ja impordipartnerid;
  • kui suur on kaubavahetuse bilanss ehk ekspordi- ja impordinäitajate erinevus.

Tähtsamad väliskaubanduse andmete kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium; rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF ja WTO. Väliskaubandusstatistika andmed on olulised riigi majandusarengu jälgimisel ja majanduspoliitika planeerimisel, neid kasutatakse SKP arvutamisel ning maksebilansi koostamisel. Ettevõtjad saavad andmeid kasutada turu-uuringuteks.

1 851,7 miljonit eurot
26,5%
JUUNI 2022
2 136,0 miljonit eurot
24,2%
JUUNI 2022
Kaubavahetuse bilanss -284,33 miljonit eurot
-11,0%
2022 JUUNI
2 029,5 miljonit eurot
21,7%
2022 I KVARTAL
1 535,6 miljonit eurot
-9,9%
2022 I KVARTAL
Teenuste bilanss 494,0 miljonit eurot
1 453,4%
2022 I KVARTAL
Uudis

Juunis kaubavahetus kasvas, import Venemaalt ja Valgevenest langes

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport juunis võrreldes 2021. aasta sama kuuga 26% ning import 24%. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga suurenes eksport 21% ja import 30%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas enim nii juunis kui ka II kvartalis tervikuna mineraalsete kütuste ja elektrienergia ning puidu ja puittoodete ekspordi ja impordi suurenemine.
Loe edasi 9. august 2022
Uudis

Mais kaubavahetus kasvas

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport mais võrreldes 2021. aasta sama kuuga 31% ning import 33%. Kaubavahetus kasvas enamike meie peamiste kaubanduspartneritega.
Loe edasi 11. juuli 2022
Uudis

Soome turu kasv toetas Eesti teenuste eksporti

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas käesoleva aasta esimeses kvartalis teenuste eksport 22%, import aga langes 10% võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Eesti majandusüksuste poolt eksporditi teenuseid esimeses kvartalis 2 miljardi ja imporditi 1,5 miljardi euro eest.
Loe edasi 13. juuni 2022