Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika annab ülevaate kaupade ja teenuste kaubandusest Eesti ja teiste riikide vahel. Ekspordi ehk väljaveo ja impordi ehk sisseveo vahe moodustab riigi väliskaubanduse bilansi. Väliskaubandusstatistikas kajastatakse kaupasid nende liikumise alusel üle Eesti riigipiiri ning teenuseid residentide ja mitteresidentide ostu-müügitehingute alusel.

Väliskaubandusstatistika avaldatakse jooksevhindades.

Väliskaubandusstatistikast saab teada,

  • kui suur on väliskaubanduse üldmaht;
  • milline on eksporditud ja imporditud kaupade ning teenuste väärtus;
  • kui palju Eestis toodetud kaupu ja teenuseid eksporditakse Euroopa Liidu teistesse riikidesse ja Euroopa Liidust väljapoole;
  • kui palju tooteid ja teenuseid ostetakse meile sisse mujalt riikidest;
  • mis riigid on meie peamised ekspordi- ja impordipartnerid;
  • kui suur on kaubavahetuse bilanss ehk ekspordi- ja impordinäitajate erinevus.

Tähtsamad väliskaubanduse andmete kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium; rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF ja WTO. Väliskaubandusstatistika andmed on olulised riigi majandusarengu jälgimisel ja majanduspoliitika planeerimisel, neid kasutatakse SKP arvutamisel ning maksebilansi koostamisel. Ettevõtjad saavad andmeid kasutada turu-uuringuteks.

1 947 843 882 eurot
14,2%
2022 SEPTEMBER
2 103 261 523 eurot
18,9%
2022 SEPTEMBER
Kaubavahetuse bilanss -155,42 miljonit eurot
-145,6%
2022 SEPTEMBER
2 765,2 miljonit eurot
32,0%
2022 III KVARTAL
2 197,5 miljonit eurot
32,7%
2022 III KVARTAL
Teenuste bilanss 567,7 miljonit eurot
29,4%
2022 III KVARTAL
Uudis

Eesti väliskaubanduses kasvas septembris Euroopa Liidu riikide osakaal

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport jooksevhindades septembris võrreldes 2021. aasta sama kuuga 14% ning import 19%. Kolmandas kvartalis tervikuna suurenes eksport 16% ja import 22%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete ekspordi ja impordi suurenemine, kuid ka üldine hinnatõus.
Loe edasi 9. november 2022

8. detsembril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!