Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Ettevõtete uuringud

Miks on vaja statistikaametile andmeid esitada?

Ettevõtetel on andmete esitamise kohustus, sest ühiskonna toimimist kajastavat statistikat on vaja nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtete arengukavade koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Andmete põhjal hindavad valitsusasutused majanduse käekäiku, millest olenevad ka maksud ja palgad.

Küsimustikud, mille täitmist ettevõttelt oodatakse, on statistikaameti portaalis rubriigis „Andmete esitamise kohustus“. Kogutud andmete põhjal valminud statistika avaldatakse statistika andmebaasis.

Kellelt statistikaamet andmeid kogub?

Ettevõtetelt kogutakse andmeid peamiselt valikvaatlustega. Ettevõte satub andmeesitajaks juhuvalikuga. Üle 50 töötajaga ettevõtetel või väiksematel, kuid tegevusalal väga tähtsatel ettevõtetel tuleb andmeid esitada igal aastal.

Andmete kogumise õigusliku aluse kohta loe siit

Kuidas andmeid esitada?

  • Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist andmeedastuskeskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt eeltäidetud. Loe täpsemalt infot eSTAT-i ja sellega liitumise kohta siit.
  • „Aruandlus 3.0“ võimaldab palga- ja tööjõuküsimustiku andmed edastada otse ettevõtte raamatupidamistarkvarast, mille kohta leiab lisainfot siin.
  • EKOMAR-i küsimustik eeltäidetakse äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete põhjal.
  • Andmeesitajatele korraldab statistikaamet ka koolitusi, mille kohta saab infot siit.

Mis juhtub, kui andmeid ei esita?

Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on statistikaametil õigus teha andmeesitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib statistikaamet kohaldada sunniraha.

Andmeesitaja klienditugi

tel 625 9100 (E-N 8.30–16.30, R 8.30–15.30)
E-post: klienditugi [at] stat.ee