Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 1 417,5 miljonit eurot
-28,9%
III KVARTAL 2020
Teenuste eksport 4 141,6 miljonit eurot
2020
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | 2019 II kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 1 878,6 1 994,7 1 856,6 1 515,8 1 208,3 1 417,5
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 6,2 1,8 5,8 2,1 1,5 4,0
Mäetööstus 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Töötlev tööstus 131,6 152,7 156,8 160,5 105,0 114,8
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 11,3 6,9 9,9 6,9 10,6 8,6
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2,0 1,9 1,4 1,3 1,0 1,1
Ehitus 105,2 156,1 126,5 88,9 83,7 102,3
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 61,8 63,7 59,2 44,4 48,2 38,0
Veondus ja laondus 493,4 528,4 474,6 403,1 336,8 371,4
Majutus ja toitlustus 17,2 21,1 14,8 8,8 2,2 5,4
Info ja side 284,7 289,1 351,0 294,8 276,9 316,9
Finants- ja kindlustustegevus 31,1 33,5 36,9 41,2 38,1 37,0
Kinnisvaraalane tegevus 15,4 13,5 14,6 15,3 13,5 12,6
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 128,6 116,2 144,1 115,2 117,3 118,5
Haldus- ja abitegevused 108,5 102,8 109,4 90,3 75,8 80,3
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 6,3 5,9 8,9 6,3 4,1 6,4
Haridus 0,8 3,3 3,5 1,4 1,3 3,3
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 5,7 10,2 5,3 4,4 3,8 11,5
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 13,3 11,5 13,4 13,6 5,5 4,8
Muud teenindavad tegevused 6,1 7,4 8,1 6,1 7,7 7,2
Määramata 449,1 468,3 312,3 211,2 75,3 173,2

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | 2019 II kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal
Eesti 1 878,6 1 994,7 1 856,6 1 515,8 1 208,3 1 417,5
Harju maakond 1 216,0 1 287,0 1 323,1 1 124,7 969,6 1 064,9
Tallinn 1 062,9 1 134,4 1 180,0 981,0 844,7 929,1
Hiiu maakond 1,8 2,0 2,3 1,8 2,2 2,3
Ida-Viru maakond 29,0 31,0 31,9 21,1 23,4 21,9
Kohtla-Järve linn 1,3 1,5 1,6 1,4 1,0 1,1
Narva linn 4,7 6,2 6,5 3,2 3,1 3,2
Sillamäe linn 16,1 16,7 17,8 11,3 15,7 13,8
Jõgeva maakond 2,7 2,8 3,3 2,7 2,5 2,3
Järva maakond 11,2 12,1 11,5 4,1 6,4 10,0
Lääne maakond 4,4 4,2 4,2 4,3 4,1 3,9
Lääne-Viru maakond 11,0 11,4 11,4 10,8 10,5 10,7
Põlva maakond 3,1 3,1 2,8 2,5 2,0 2,1
Pärnu maakond 34,2 34,7 35,6 30,2 22,5 27,7
Pärnu linn 23,0 23,2 21,9 19,8 15,2 17,7
Rapla maakond 4,4 5,9 4,4 3,1 3,4 3,2
Saare maakond 4,7 4,7 4,6 4,1 3,5 3,3
Tartu maakond 85,6 105,6 87,3 77,7 65,9 75,5
Tartu linn 79,1 99,0 79,4 69,6 59,0 67,9
Valga maakond 7,8 7,6 8,1 6,8 5,8 5,5
Viljandi maakond 7,7 8,7 8,5 5,8 6,4 6,8
Võru maakond 5,7 5,2 4,8 4,4 4,2 3,4
Maakond määramata 449,3 468,5 312,7 211,6 76,0 174,0

23. veebruaril töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 24. veebruaril on infotelefonid suletud. Head vabariigi aastapäeva!