Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 765,2 miljonit eurot
32,0%
2022 III KVARTAL
Teenuste eksport 7 645,1 miljonit eurot
2022
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 461,1 1 529,4 1 632,4 1 889,9 2 095,2 2 636,3
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4,1 6,1 4,3 5,7 9,3 10,9
Mäetööstus 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Töötlev tööstus 130,3 129,7 137,0 159,9 143,9 174,3
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 8,6 13,0 2,6 3,0 3,3 4,9
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,4 1,8 1,3 2,3 1,7 2,0
Ehitus 98,4 104,5 74,7 85,3 101,5 113,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 43,1 53,2 104,3 101,3 105,9 128,6
Veondus ja laondus 389,8 357,9 448,0 517,5 578,8 652,9
Majutus ja toitlustus 4,5 2,8 2,7 3,4 9,2 7,6
Info ja side 319,6 426,6 438,6 517,1 567,9 592,2
Finants- ja kindlustustegevus 53,9 59,1 52,6 49,7 51,7 82,7
Kinnisvaraalane tegevus 12,2 16,0 17,4 17,1 15,8 23,6
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 114,6 151,6 145,7 192,8 187,1 481,1
Haldus- ja abitegevused 79,1 80,1 97,9 104,5 113,1 137,3
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 7,3 9,0 6,4 8,2 8,9 12,2
Haridus 3,2 4,0 3,6 4,3 4,2 7,2
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11,3 12,0 4,7 6,2 6,8 6,1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 4,2 5,8 8,0 6,8 11,7 13,2
Muud teenindavad tegevused 6,1 6,6 8,1 10,5 9,2 10,8
Määramata 169,3 89,4 74,3 94,1 164,9 175,4

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Eesti 1 461,1 1 529,4 1 632,4 1 889,9 2 095,2 2 636,3
Harju maakond 1 101,8 1 250,6 1 345,9 1 577,8 1 703,8 2 192,7
Tallinn 959,1 1 107,3 1 158,1 1 363,8 1 498,4 1 961,0
Hiiu maakond 2,5 2,0 2,3 2,5 4,0 3,6
Ida-Viru maakond 21,8 21,6 28,2 23,6 25,1 28,0
Kohtla-Järve linn 1,1 1,0 3,0 3,5 3,2 3,1
Narva linn 3,2 3,3 6,2 7,6 8,2 8,8
Sillamäe linn 13,8 12,8 13,9 6,9 6,8 7,5
Jõgeva maakond 2,3 3,0 3,2 3,7 3,6 3,9
Järva maakond 10,0 6,5 6,6 10,3 9,4 8,1
Lääne maakond 4,2 3,4 4,6 5,5 5,7 7,1
Lääne-Viru maakond 11,0 10,5 16,2 15,7 17,3 17,1
Põlva maakond 2,1 4,0 11,7 3,4 2,4 4,3
Pärnu maakond 28,3 30,2 25,5 27,7 35,0 41,7
Pärnu linn 20,7 22,2 16,8 19,2 25,0 31,1
Rapla maakond 3,1 4,8 3,8 5,4 5,7 5,9
Saare maakond 3,0 5,0 5,4 5,6 4,8 5,6
Tartu maakond 85,1 80,5 81,9 88,3 86,7 110,5
Tartu linn 72,2 71,3 68,1 71,9 69,6 90,1
Valga maakond 5,7 5,1 4,6 4,9 5,2 5,7
Viljandi maakond 6,4 6,6 7,5 8,3 9,2 11,2
Võru maakond 3,5 5,0 6,5 5,9 6,8 8,2
Maakond määramata 170,1 90,4 78,5 101,2 170,7 182,7