Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Sünnid

Rahvastik uueneb sündidega. Sündimus on ühiskondlikult tähtis küsimus, kuid taandub alati igaühe väga isiklikule otsusele, mida tuleb austada. Eestis on sündimus kogu taasiseseisvuse ajal olnud taastetasemest tunduvalt väiksem. Rahvastiku loomulikuks taastumiseks on tähtis, et peres oleks üle kahe lapse.

Alates kolmandast lapsest aga on peredel majanduslikult keerulisem toime tulla kui esimese kahe lapsega, mistõttu võivadki mõned lapsed jääda sündimata. Eestis on rakendatud olulisi meetmeid sündimuse toetamiseks ja suurendatud ka toetusi vähemalt kolme lapsega peredele. Sündide arvust oleneb lasteaia- ja koolikohtade vajadus lähitulevikus ning uute lapsevanemate ja tööjõu hulk kaugemas tulevikus.

Sündide statistika keskendub peredele ja annab ülevaate,

  • mitmes laps peres on vastsündinu;
  • kus elab sündinud lapsega pere;
  • kes on lapse vanemad;
  • milline on lapsevanemate perekonnaseis.

Sündide kordajad võimaldavad võrrelda sünnituseas naiste arvu eri ajal. Pikemaid sündimustrende analüüsides saavad rahvastiku-uurijad teha järeldusi riigi demograafilise arengu ja majandusliku olukorra kohta.

Summaarne sündimuskordaja 1,61
1,9%
2021
Ema keskmine vanus lapse sünnil 31,0
0,7%
2021
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil 28,6
1,1%
2021
Elussündide arv 13 272
0,5%
2021
sh poisse 6 813
2021
sh tüdrukuid 6 459
2021
Kaksikute arv 244
2021
Kolmikute arv 2
2021
Abielust või kooselust sündinud laste arv | 2002–2021
Sündinud lapsed sünnijärjekorra järgi | 2012–2021
Elussündinud rahvuseti | 2002 – 2021
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kõik rahvused 13 001 13 036 13 992 14 350 14 877 15 775 16 028 15 763 15 825 14 679 14 056 13 531 13 551 13 907 14 053 13 784 14 367 14 099 13 209 13 272
Eestlased 9 099 9 183 9 968 10 236 10 678 11 195 11 578 11 442 11 866 10 809 10 176 9 769 9 719 9 880 9 973 9 996 10 630 10 518 9 861 10 077

Sündimuse näitajad | 2002 – 2021
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Summaarne sündimuskordaja 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6
Ema keskmine vanus lapse sünnil 27,5 27,6 27,8 28,1 28,2 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5 29,6 29,5 29,6 29,9 30,2 30,4 30,5 30,6 30,8 31,0
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil 24,5 24,7 24,9 25,1 25,2 25,3 25,7 26,0 26,3 26,4 26,5 26,5 26,6 27,2 27,5 27,7 27,7 28,2 28,2 28,6

Blogi

Imikud on Eestis paremini kaitstud kui mujal maailmas

Eestis suri 2019. aastal tuhande elussündinu kohta 1,6 alla üheaastast last. Imikusuremus on maailmas üks olulisemaid demograafilise ja sotsiaalse arengu näitajaid ning on märkimisväärne, et paistame selle poolest maailmas silma kui ühed parimatest. Vaadates viimaste kümnendite jooksul toimunud muutust, saame rääkida eduloost, mis väärib jagamist.
Loe edasi 17. märts 2021