Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Teenindus

Teenindussektor on Eesti majanduse oluline tegevusala. Aasta-aastalt suureneb teenindusettevõtete lisandväärtuse ja müügitulu osatähtsus ettevõtluses, pidevalt asutatakse uusi ettevõtteid ja luuakse töökohti.

Teenindussektori valdkonnad on näiteks tervishoiuteenused ja hariduskorraldus, majutus ja toitlustus, meelelahutus ja kultuur, logistika, reklaam, side- ja iluteenused.

Avaldame Eestis tegutsevate teenindusettevõtete müügitulu ja kulude statistikat, mille alusel saab hinnata kogu teenindussektori ja selle valdkondade tegevuse tulemuslikkust.

Teeninduse valdkonna tegevusalade müügitulu | 2017
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevus, müügitulu | 2008–2017
Kinnisvaraalane tegevus, müügitulu | 2008–2017
Teenindusettevõtete müügitulu kokku, tegevusala (EMTAK 2008) järgi | 2007 – 2017
Ühik: tuhat eurot
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
J58 Kirjastamine .. 184 372 132 563 115 532 114 027 125 489 125 216 128 020 122 579 136 754 160 360
J59 Kino-, videofilmide, telesaadete tootmine; helisalvestiste, muusika kirjastamine .. 38 928 41 497 47 912 51 418 50 242 62 099 73 207 75 441 91 679 ..
J60 Programmid ja ringhääling 42 514 41 308 .. 23 969 24 585 26 044 27 031 31 820 33 198 32 869 ..
J61 Telekommunikatsioon .. 757 012 775 174 751 219 803 802 817 068 774 576 699 274 693 178 689 578 696 411
J62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused .. 315 849 284 075 333 572 362 695 409 628 519 725 599 300 660 983 753 744 970 407
J63 Infoalane tegevus .. 34 963 .. 41 817 64 804 81 717 124 696 143 919 157 461 179 423 206 527
L68 Kinnisvaraalane tegevus .. 805 465 744 990 734 843 960 324 1 040 355 1 115 679 1 196 544 1 462 234 1 512 268 1 723 766
M69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine .. 176 641 166 089 151 926 216 616 184 897 219 466 227 310 250 138 265 039 302 192
M70 Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine .. 287 393 297 913 314 024 338 187 322 021 389 617 357 691 436 751 417 817 466 029
M71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs .. 270 046 267 732 221 417 258 249 256 755 272 130 307 944 297 752 310 216 356 294
M72 Teadus- ja arendustegevus .. 21 712 16 467 24 768 23 169 32 902 35 445 35 863 38 105 40 938 53 166
M73 Reklaamindus ja turu-uuringud .. 262 437 188 343 180 375 235 940 246 825 242 893 291 417 294 526 299 247 389 595
M74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus .. 53 228 41 328 51 831 79 276 82 380 98 535 139 647 151 286 152 958 235 907
M75 Veterinaaria .. 6 432 6 129 7 379 7 454 10 031 12 601 13 086 15 368 17 296 20 695
N77 Rentimine ja kasutusrent .. 309 490 279 443 318 239 341 576 475 282 438 173 362 593 347 597 388 002 429 967
N78 Tööhõive .. 173 434 150 201 152 905 198 824 200 980 224 509 234 295 236 842 273 874 254 160
N79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine jms tegevus .. 184 224 129 907 157 820 171 839 187 822 188 347 222 849 232 143 255 168 331 718
N80 Turvatöö ja juurdlus .. 130 238 119 190 96 203 95 547 97 066 104 774 109 934 117 070 120 280 124 084
N81 Hoonete ja maastike hooldus .. 134 062 115 536 130 232 135 730 158 786 174 576 186 138 202 901 210 892 240 537
N82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused .. 107 974 106 161 153 758 165 277 185 883 171 137 132 650 172 349 182 319 228 805
P85 Haridus .. 73 706 68 813 70 434 63 814 79 389 92 813 95 041 91 044 87 701 109 591
Q86-88 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne .. 253 104 231 759 237 973 247 083 262 046 281 715 318 440 352 137 406 654 450 355
R90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 15 808 19 924 15 970 .. 21 990 25 864 28 069 30 835 36 894 .. ..
R91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus 1 682 1 656 1 772 .. 1 676 2 372 1 690 1 627 1 581 .. ..
R92-93 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused .. 183 521 139 040 145 500 153 829 207 014 232 854 233 313 239 963 271 053 284 488
S95 Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus .. 29 602 19 484 18 961 21 241 23 272 25 773 31 238 29 550 30 676 33 453
S96 Muu teenindus .. 69 442 76 134 68 466 78 040 88 530 109 661 92 459 114 230 101 886 123 460

Uudised

Selle teemaga seotud uudised puuduvad.

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!