Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Teenindus

Teenindussektor on Eesti majanduse oluline tegevusala. Aasta-aastalt suureneb teenindusettevõtete lisandväärtuse ja müügitulu osatähtsus ettevõtluses, pidevalt asutatakse uusi ettevõtteid ja luuakse töökohti.

Teenindussektori valdkonnad on näiteks tervishoiuteenused ja hariduskorraldus, majutus ja toitlustus, meelelahutus ja kultuur, logistika, reklaam, side- ja iluteenused.

Avaldame Eestis tegutsevate teenindusettevõtete müügitulu ja kulude statistikat, mille alusel saab hinnata kogu teenindussektori ja selle valdkondade tegevuse tulemuslikkust.

Teeninduse valdkonna tegevusalade müügitulu | 2020
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevus, müügitulu | 2011–2020
Kinnisvaraalane tegevus, müügitulu | 2011–2020
Teenindusettevõtete müügitulu kokku, tegevusala (EMTAK 2008) järgi | 2010 – 2020
Ühik: tuhat eurot
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kirjastamine 115 532 114 027 125 489 125 216 128 020 122 579 136 754 160 360 169 268 189 103 187 048
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine 47 912 51 418 50 242 62 099 73 207 75 441 91 679 .. 106 585 129 631 102 271
Meediateenused 23 969 24 585 26 044 27 031 31 820 33 198 32 869 .. .. 22 900 ..
Elektroonilise side teenus 751 219 803 802 817 068 774 576 699 274 693 178 689 578 696 411 .. 745 582 ..
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused 333 572 362 695 409 628 519 725 599 300 660 983 753 744 970 407 1 242 041 1 574 632 1 805 928
Infoalane tegevus 41 817 64 804 81 717 124 696 143 919 157 461 179 423 206 527 230 123 261 894 300 105
Kinnisvaraalane tegevus 734 843 960 324 1 040 355 1 115 679 1 196 544 1 462 234 1 512 268 1 723 766 1 832 235 1 989 194 1 916 557
Juriidilised toimingud ja arvepidamine 151 926 216 616 184 897 219 466 227 310 250 138 265 039 302 192 326 448 344 872 361 307
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine 314 024 338 187 322 021 389 617 357 691 436 751 417 817 466 029 473 387 565 357 558 241
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs 221 417 258 249 256 755 272 130 307 944 297 752 310 216 356 294 400 135 424 095 425 349
Teadus- ja arendustegevus 24 768 23 169 32 902 35 445 35 863 38 105 40 938 53 166 47 928 46 394 53 078
Reklaamindus ja turu-uuringud 180 375 235 940 246 825 242 893 291 417 294 526 299 247 389 595 .. 440 689 462 304
Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 51 831 79 276 82 380 98 535 139 647 151 286 152 958 235 907 222 919 238 563 266 188
Veterinaaria 7 379 7 454 10 031 12 601 13 086 15 368 17 296 20 695 .. 24 409 28 662
Rentimine ja kasutusrent 318 239 341 576 475 282 438 173 362 593 347 597 388 002 429 967 525 737 698 315 511 407
Tööhõive 152 905 198 824 200 980 224 509 234 295 236 842 273 874 254 160 300 009 324 407 284 354
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus 157 820 171 839 187 822 188 347 222 849 232 143 255 168 331 718 438 602 416 071 108 190
Turvatöö ja juurdlus 96 203 95 547 97 066 104 774 109 934 117 070 120 280 124 084 125 656 127 765 136 603
Hoonete ja maastike hooldus 130 232 135 730 158 786 174 576 186 138 202 901 210 892 240 537 258 697 276 839 271 495
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused 153 758 165 277 185 883 171 137 132 650 172 349 182 319 228 805 225 243 233 856 287 344
Haridus 70 434 63 814 79 389 92 813 95 041 91 044 87 701 109 591 106 404 104 905 98 622
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 237 973 247 083 262 046 281 715 318 440 352 137 406 654 450 355 487 321 546 589 636 290
Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus .. 21 990 25 864 28 069 30 835 36 894 .. .. 68 174 70 472 55 706
Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus .. 1 676 2 372 1 690 1 627 1 581 .. .. 1 286 .. 825
Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine; sporditegevus ja muu vaba aja tegevus 145 500 153 829 207 014 232 854 233 313 239 963 271 053 284 488 309 494 .. 306 214
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus 18 961 21 241 23 272 25 773 31 238 29 550 30 676 33 453 34 856 33 534 27 568
Muu teenindus 68 466 78 040 88 530 109 661 92 459 114 230 101 886 123 460 144 687 163 118 175 782

Uudised

Selle teemaga seotud uudised puuduvad.