Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Tarbijauuringud

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbija rahulolu uuringuid. Vähemalt kord aastas korraldavates uuringutes küsitletakse nii olemasolevaid kui ka potentsiaalseid tarbijaid.

Tarbijauuringute eesmärk on:

  • selgitada välja Statistikaameti maine ja tuntus tarbijate hulgas,
  • teha kindlaks statistilise info saamise vajadus,
  • uurida tarbijate eelistusi eri statistikatoodete kasutamisel,
  • saada tootearenduseks vajalikku infot.

Uuringute tulemusi rakendatakse tarbijate teenindamise ja statistikatoodete täiustamisel.

Korraldatud uuringud

2021

2017

2016

2015

 

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!