Ajakasutus

Aeg ja selle kasutamine mõjutab tuntavalt meie igapäevaelu. Meil kõigil on ööpäevas võrdselt 24 tundi. Ometi kasutame seda aega võrdlemisi erinevalt, lähtudes isiklikest eelistustest ja kohustustest ning sellest, kui vabad oleme langetama valikuid meelepärase tegevuse kasuks.

Ajakasutusstatistika peegeldab inimeste igapäevaelu ja eelistusi, andes täpsemat teavet, millele aeg kulub, kirjeldades laiemalt tööturul osalemist, tarbimiskäitumist, vaba aja veetmist ja peresuhteid, samuti muutusi leibkonna koosseisus, inimeste heaolus ja ühiskonna tõekspidamistes.

Ajakasutuse andmed annavad järgmist teavet:

  • kui palju pühendavad Eesti inimesed aega magamisele ja söömisele;
  • milline on noore inimese tavapärane päev;
  • kui palju vaatavad eri vanuses inimesed televiisorit;
  • kuidas jaguneb aeg tasulise töö, majapidamistööde ja vaba aja veetmise vahel;
  • milline nädalapäev on kõige populaarsem majapidamistöödeks;
  • kui palju jääb inimestel aega treeninguteks, meelelahutusteks, sõpradega suhtlemiseks;
  • kui palju aega kulub iga päev ühest sihtpunktist teise liikumiseks;
  • kui erinevalt kasutavad aega mehed ja naised ning eri vanuses inimesed.

Ajakasutuse andmeid on vaja selleks, et hinnata inimeste üldist heaolu: millega eelistavad inimesed tegeleda ja millele kulub nende aeg tegelikult.

Magamine 8,9 tundi ööpäevas
-0,4%
2019-2021
Söömine ja joomine 1,4 tundi ööpäevas
0,0%
2019-2021
Tasuline töö 3,3 tundi ööpäevas
10,1%
2019-2021
Õppimine 0,6 tundi ööpäevas
10,8%
2019-2021
Majapidamine ja perekond 2,9 tundi ööpäevas
-20,5%
2019-2021
Vaba aeg 5,7 tundi ööpäevas
1,7%
2019-2021
Suhtlemine 0,6 tundi ööpäevas
2,7%
2019-2021
Arvutiga seotud tegevus 0,4 tundi ööpäevas
-56,5%
2019-2021
Televisioon ja video 2,1 tundi ööpäevas
-7,2%
2019-2021
Alusandmed statistika andmebaasis: AK011
Uudis

Milline on keskmine Eesti ema?

Maikuu teisel pühapäeval, tänavu 14. kuupäeval tähistatakse Eestis emadepäeva. Selle südamliku päeva eel vaatasime, mida näitavad hiljutise rahvaloenduse ja ajakasutuse uuringu andmed emade kohta Eestis. Toome välja mõned huvitavad faktid.
Loe edasi 12. mai 2023
Blogi

Kuhu panevad Eesti inimesed oma vaba aja?

Kõigil on päevas ühtmoodi 24 tundi. Kuidas igaüks seda kasutab, sõltub tema enda valikutest ja otsustest. Ajajuhtimise eksperdid soovitavad selleks, et elu oleks tasakaalus, jagada oma päev kolmeks – 8 tundi tööd, 8 tundi und, 8 tundi „mänguaega“. Mil viisil eelistavad Eesti inimesed oma mängu- ehk vaba aega veeta? Ajakasutusuuringu andmed annavad aru.
Loe edasi 14. märts 2023
Blogi

Mida noored oma ajaga teevad?

Järjest rohkem kuuleb lugusid, kuidas noored istuvad üha enam nutiseadmes, mille tõttu napib aega muudeks tegevusteks. Kui palju on selles väites tõtt ja millele tegelikult kulub noorte aeg? Aastail 2019–2021 korraldatud ajakasutuse uuringu andmed annavad aru.
Loe edasi 16. veebruar 2023