Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Uudis

Mille põhjal valitakse rahvaloenduse valikuuringu aadressid?

Suur osa aasta lõpus toimuvast rahva ja eluruumide loendusest korraldatakse registrites olevate andmete põhjal. Inimestelt küsitakse lühikese valikuuringuga vaid infot, mille kohta registriandmed puuduvad. Kuidas valikuuringu jaoks sobiv valim võetakse, selgitab statistikaameti juhtivanalüütik Ethel Maasing.
Loe edasi 26. veebruar 2021
Uudis

Statistikanõukogu tegi aastast kokkuvõtte ja võttis teadmiseks rahvaloenduse meetodi

Täna, 25. veebruaril toimunud istungil tunnustas statistikanõukogu möödunud aastale tagasi vaadates riikliku statistika toimimist, aga nentis, et statistikasüsteem on jätkuvalt alarahastatud. Nõukogu võttis teadmiseks ka statistikaameti kinnitatud rahva ja eluruumide loenduse meetodi, milleks on kooskõlas Euroopa Liidu määrusega registripõhine loendus koos valikuuringuga küsimuste osas, mille kohta registrites andmed puuduvad.
Loe edasi 25. veebruar 2021
Blogi

Möödunud aasta viis majutusasutustest turistid ja murdis trende

Möödunud aasta erakordsus väljendus eriti ilmekalt just turismi valdkonnas. Majutusettevõtete 2020. aasta andmed annavad aimu, millistest maakondadest kadus kõige enam turiste, millistes kodumaa paikades eelistasid puhata eestimaalased ja kust pärinesid vähesed külastajad välisriikidest.
Loe edasi 23. veebruar 2021
Uudis

Rahvaloenduse peaproovis osales üle 1600 inimese

Eelmise aasta lõpus ning selle aasta alguses korraldas statistikaamet rahva ja eluruumide loenduse peaproovi. Testküsitluse käigus koguti veebi teel vastuseid 422 aadressil elava 843 inimese kohta ja küsitlejate abil 410 aadressil elava 785 inimese kohta. Küsitluse vastamismäär oli 87,5% ning inimestelt saadud tagasiside üldiselt positiivne.
Loe edasi 19. veebruar 2021
Uudis

Aastaga lisandus üle 40 000 kaugtöö tegija

Möödunud aastal kasutas oma põhitööl kaugtöö võimalust 163 700 inimest ehk 40 400 võrra rohkem kui aasta varem. Kõige populaarsem oli kaugtöö teises kvartalis, kui seda võimalust kasutas koguni 198 700 inimest.
Loe edasi 17. veebruar 2021
Uudis

Muudatused statistikaameti andmebaasi ja rakendusliidese kasutamises (täiendatud 01.03.21)

Statistikaameti üks senistest andmebaasidest andmebaas.stat.ee on siiani pakkunud rakendusliidese ehk API võimalust. Nüüd on API võimalus lisatud möödunud sügisel uuenenud PxWebi tarkvara kasutavale andmebaasile, mis asub aadressil andmed.stat.ee. Kõikidel senistel andmebaas.stat.ee rakendusliidese kasutajatel tuleb üle minna PxWebi rakendusliidese kasutamisele.
Loe edasi 15. veebruar 2021
Uudis

Aastaga lisandus üle 16 000 töötu

Statistikaameti andmete kohaselt oli 2020. aastal tööjõus osalemise määr 71,6%, tööhõive määr 66,7% ja töötuse määr 6,8%. Töötuid oli 47 900, mis on 16 600 võrra rohkem kui aasta varem.
Loe edasi 15. veebruar 2021
Uudis

Läheneb Intrastati küsimustiku esitamise tähtaeg

Väliskaubanduse küsimustiku Intrastat selle aasta esimesed andmed tuleb jaanuari kohta esitada 14. veebruariks. Seda tuleb teha kõigil ettevõtetel, kelle Euroopa Liidu liikmesriikidega peetava kaubavahetuse käive ületab vastava statistilise läve. Kaupade lähetamisel on statistiline lävi 130 000 eurot ja kaupade saabumisel 230 000 eurot.
Loe edasi 12. veebruar 2021
Uudis

Tööstustoodete hinnad tõusid kolmandat kuud järjest

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis nii koduturule kui ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis 2021. aasta jaanuaris võrreldes 2020. aasta detsembriga 0,8% ja võrreldes eelmise aasta jaanuariga 2,3%.
Loe edasi 26. veebruar 2021
Uudis

Ene-Margit Tiit: rahvaloenduse ajaloost ja tulevikust

Rahvaloendus on inimajaloo vanim statistikatöö. Aastatuhandete vältel on muutunud loenduse metoodika ja täpsustunud selle eesmärgid. Täienenud on ka andmete loetelu, mida inimeste kohta teada soovitakse, alustades haridustasemest ja pereinfost, lõpetades elutingimuste ning omandiga. Peamine loenduse eesmärk on jäänud siiski samaks ehk soov saada teada riigi, vahel ka linna või muu piirkonna elanike arv.
Loe edasi 26. veebruar 2021