Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Tööstus

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.

Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:

 • loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
 • energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
 • põllumajandussaaduste töötlemist;
 • tööstuses valmistatud toodete töötlemist

Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.

Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.

 Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:

 • müügitulu;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • tööstustoodangu kogus.

Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.

Tööstustoodangu mahuindeks, 2015 = 100 125,3
2022 SEPTEMBER
Tööstustoodangu mahuindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 123,5
-7,5%
2022 SEPTEMBER
Tööstustoodangu müügiindeks, 2015 = 100 165,6
2022 SEPTEMBER
Tööstustoodangu müügiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 163,1
4,1%
2022 SEPTEMBER
Tööstustoodangu ekspordiindeks, 2015 = 100 159,9
2022 SEPTEMBER
Tööstustoodangu ekspordiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 157,2
4,2%
2022 SEPTEMBER
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi | 2016–2020
Tööstustoodangu müük kokku ja tööstustoodangu müük mitteresidentidele | 2016–2020
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi | 2016 – 2020
Ühik: tuhat eurot
2016 2017 2018 2019 2020
Töötlev tööstus 11 881 492 12 474 720 13 224 413 13 786 579 13 326 795
Toiduainete tootmine 1 533 848 1 676 142 1 719 350 1 855 927 1 882 500
Joogitootmine 256 311 245 952 248 620 258 573 254 478
Tekstiilitootmine 324 909 342 633 344 839 349 475 353 200
Rõivatootmine 179 832 181 173 193 075 197 057 175 621
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 42 672 42 517 42 945 35 532 31 642
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 2 002 169 2 239 162 2 442 278 2 443 599 2 548 535
Paberi ja pabertoodete tootmine 226 484 245 901 266 391 248 230 222 515
Trükindus ja salvestiste paljundus 238 860 242 579 244 300 244 432 216 080
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 224 421 193 732 254 513 304 509 245 677
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 452 361 475 737 537 120 521 089 514 036
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 55 259 35 326 36 566 41 783 57 308
Kummi- ja plasttoodete tootmine 382 359 416 676 462 700 483 419 480 997
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 482 028 563 303 592 976 638 983 569 821
Metallitootmine 75 065 101 958 82 752 87 274 84 357
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 155 803 1 299 364 1 322 806 1 448 256 1 358 312
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1 679 805 1 346 304 1 295 524 1 227 640 1 193 715
Elektriseadmete tootmine 697 374 749 421 754 361 760 185 780 054
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 367 387 412 482 488 767 568 269 485 281
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 347 322 405 093 446 916 448 086 411 197
Muude transpordivahendite tootmine 80 933 88 448 97 987 106 407 125 833
Mööblitootmine 550 784 563 461 618 265 627 023 598 464

Ettevõtete arv | 2011 – 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Töötlev tööstus 5 564 5 927 6 381 6 611 7 053 7 259 7 507 7 470 7 787 7 981
Toiduainete tootmine 382 405 451 476 552 597 640 642 663 689
Joogitootmine 29 34 39 48 62 86 97 109 98 126
Tekstiilitootmine 192 209 238 234 267 277 307 304 304 303
Rõivatootmine 387 407 462 499 529 524 534 515 527 504
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 51 63 69 70 70 82 82 74 70 72
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 1 000 1 005 1 061 1 084 1 102 1 086 1 097 1 053 1 110 1 146
Paberi ja pabertoodete tootmine 46 56 58 59 61 61 62 63 64 63
Trükindus ja salvestiste paljundus 318 340 368 361 386 378 387 363 371 366
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 5 6 7 5 5 6 4 4 6 6
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 67 80 92 97 111 110 126 127 122 119
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 12 12 11 12 14 15 14 12 13 14
Kummi- ja plasttoodete tootmine 144 169 202 194 213 223 210 202 210 209
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 194 201 240 227 255 252 262 259 257 262
Metallitootmine 27 25 22 28 29 27 21 19 21 17
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 962 1 079 1 151 1 202 1 223 1 280 1 320 1 335 1 414 1 444
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 102 101 108 116 114 116 118 115 124 134
Elektriseadmete tootmine 95 101 114 120 131 130 136 139 145 137
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 128 133 148 147 175 184 184 197 195 200
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 45 60 59 58 68 68 69 72 75 76
Muude transpordivahendite tootmine 76 76 70 71 81 89 88 85 94 112
Mööblitootmine 568 608 610 641 704 719 735 742 799 809

Uudis

Tööstustoodang pööras septembris langusesse

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted septembris püsivhindades 7,5% vähem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist ainult ühes – energeetikas 3,5%, kuid langes töötlevas tööstuses 7,6% ning mäetööstuses 27,1%.
Loe edasi 1. november 2022
Uudis

Tööstustoodang kasvas augustis 0,8%

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted augustis püsivhindades 0,8% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist kahes – energeetikas 10,2% ja mäetööstuses koguni 121,4%, kuid langes töötlevas tööstuses 3,7%.
Loe edasi 3. oktoober 2022
Uudis

Tööstustoodang pöördus juulis langusesse

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 6,4% vähem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist ühes – energeetikas 5,2%, kuid langes töötlevas tööstuses 6,4% ning mäetööstuses 17,5%.
Loe edasi 2. september 2022