Kultuur

Eesti inimesed on kultuurilembesed ja -huvilised. Ainuüksi laulu- ja tantsupidude traditsioon on poolteist sajandit olnud meie identiteedi kandja ning aidanud ühte hoida ka keerulistel aegadel. Tänapäeval käiakse palju kontsertidel, raamatukogus ja kulutuurimälestiste juures, vaadatakse filme ja teatrietendusi, osaletakse kultuurielus ning oluline on ka rahvakultuuriharrastus.

Kultuuristatistikast saab näiteks andmeid teatrite, kinode, muusika, näituste ja kirjastamise kohta. Iga kahe aasta järel uurime põhjalikumalt Eesti elanike kultuuritarbimise aktiivsust, kultuuri kättesaadavust, kultuurieelistusi ja -harrastusi.

Kultuuristatistika abil saame ülevaate:

  • kui palju käivad Eesti inimesed kinos, teatris, kontserdil ja muuseumides;
  • kui populaarne on käia raamatukogus;
  • kui palju on meil koorilauljaid, rahvatantsijaid ja muid rahvakultuuri harrastajaid;
  • kui palju toodetakse Eestis filme, avatakse uusi näitusi ja tuuakse lavale uusi etendusi;
  • kui palju antakse välja ajalehti, ajakirju ja raamatuid;
  • ringhäälingu audiovisuaalse sisu tootjate ja levitajate tegevusest.

Kultuuristatistika annab aimu, kui suur on meie inimeste kultuuriarmastus. Kultuuristatistika põhjal langetatakse kultuuri säilitamise ja arendamise otsuseid, mida võetakse arvesse arengukavade koostamisel.

Vähemalt 15-aastased kultuurielus osalenud 73,8 %
Raamatukogu külastanud isikute osatähtsus vähemalt 15-aastaste hulgas 32,2 %
Vähemalt 15-aastaste teatriskäimine 36,3 %
Vähemalt 15-aastaste kontserdilkäimine 38,7 %
Vähemalt 15-aastaste kinoskäimine 51,6 %
Kinos, kontserdil ja teatris käinud inimeste osatähtsus vanuse järgi | 2020
Blogi

Riigi suurim kultuuriuuring aitab muuta kultuuri inimestele kättesaadavamaks

Veel detsembrikuu lõpuni on Eesti inimestel võimalus panustada üleriiklikusse kultuuris osalemise uuringusse*. Kultuuriministeerium ja Statistikaamet uuringu eestvedajatena kutsuvad kõiki, kes uuringu kutse on saanud, selles kindlasti osalema. Kogutud andmed on riigile väga vajalikud, sest võimaldavad seada kultuuripoliitilisi eesmärke, disainida toetusmeetmeid või otsida võimalusi, kuidas parandada erinevate ühiskonnagruppide juurdepääsu kultuurile.
Loe edasi 5. detsember 2023

29. mail on statistikaameti infotelefon suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!