Muuseumid

Muuseumid aitavad hoida kultuuri järjepidevust, ühendades oskuslikult minevikku tulevikuga. Muuseumieksponaadid jutustavad lugusid ja pakuvad võimalust minna pildi sisse, et oma meeltega kogeda, mis tunne on istuda lennuki kokpitis või laevaroolis, milline oli elu aastasadu tagasi või kuidas tekib elekter.

Tänapäevane muuseum kõnetab ja pakub tegevust igas vanuses külastajale. Palju korraldatakse haridusprogramme, muuseumitunde, virtuaaltuure, filmiprogramme ja muid üritusi. Kohalikku ajalugu talletavad muuseumid aitavad säilitada riigi, linnade ja külade identiteeti. Aja jooksul on muuseumidest kujunenud aktiivsed kogukonna- ja seltsielukeskused, kus kohtuvad nii ajaloo- kui ka tulevikuhuvilised.

Euroopa riikide hulgas on just Eestis 100 000 elaniku kohta kõige rohkem muuseumeid. Muuseumistatistikast saab järgmist teavet:

  • kui palju on Eestis muuseumeid;
  • kuidas jagunevad muuseumid valdkonniti;
  • kui palju inimesi igal aastal muuseumides käib;
  • kui suur on näituste ja korraldatavate haridusprogrammide arv;
  • kui suur on museaalide arv (sh digitaalsed);
  • kui palju ilmub muuseumide teaduspublikatsioone ja trükiseid;
  • kui suur on muuseumides töötavate inimeste arv;
  • millised on muuseumide majandusnäitajad.

Eraldi kogume andmeid Tallinna loomaaia loomade kohta. Muuseumistatistikat on vaja Eesti muuseumidest ülevaate saamiseks ning kultuuri säilitamise ja arendamise riiklike otsuste langetamisel.

Muuseumide arv 170
-2,3%
2022
Muuseumide külastuskohtade arv 227
-0,9%
2022
Muuseumikülastuste arv 2,5 miljonit
46,5%
2022
Näituste arv 1 109
2,9%
2022
Muuseumitöötajate arv 1 576
2022
Muuseumikülastuste arv 1000 elaniku kohta | 2008–2022
Muuseumide arv maakonna järgi | 2022

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!