Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvamajanduse arvepidamine

Rahvamajanduse arvepidamine on justkui riigi majandust kajastav raamatupidamine, kust saab teada, kuidas kogu meie majandusel läheb.

Majanduskasvu mõõdetakse peamiselt sisemajanduse koguprodukt (SKP) ja kogurahvatulu alusel. Mida suuremad on need näitajad, seda parem on riigi ja siin elavate inimeste heaolu. Koondnäitajatele lisaks analüüsime andmeid sektorite kaupa ja koostame sisend-väljundtabeleid, et uurida majandusharude seoseid.

Rahvamajanduse arvepidamise statistika annab infot

  • sisemajanduse koguprodukti (SKP) muutustest;
  • kogurahvatulust;
  • tootlikkuse näitajatest;
  • sektorite majanduslikust heaolust (sektorikontod);
  • majandusharude seostest (sisend-väljundraamistiku tabelid).

Rahvamajanduse arvepidamise näitajad aitavad mõista majandussündmusi ja on abiks avalike institutsioonide ja ettevõtete tegevuse kavandamisel.

8,6 %
III KVARTAL 2021
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) 0,7 %
III KVARTAL 2021
SKP jooksevhindades 7,91 miljardit eurot
III KVARTAL 2021
SKP jooksevhindades elaniku kohta 20 193,2 eurot
-3,5%
2020
Eratarbimine jooksevhindades 3,74 miljardit eurot
III KVARTAL 2021
Eratarbimine (aastane reaalkasv) 8,7 %
III KVARTAL 2021
Investeeringud (aastane reaalkasv) -8,8 %
III KVARTAL 2021
Tootlikkus töötatud tunni kohta (aastane reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -3,2 %
III KVARTAL 2021
Tööjõu ühikukulu (aastane nominaalne muutus, sesoonselt korrigeeritud) 1,1 %
III KVARTAL 2021
SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest | 2020
Blogi

Harjumaa roll Eesti majanduse käekäigus on üha olulisem

Möödunud aastal loodi 66% kogulisandväärtusest Harjumaal ja maakonna edu ülejäänud riigi ees suurenes aastaga poole protsendipunkti võrra. Eesti majanduse olukorda piirkondlikus vaates kirjeldab statistikaameti analüütik Kail Karilaid.
Loe edasi 20. detsember 2021
Uudis

Majandus kasvas kolmandas kvartalis 8,6%

Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus kolmandas kvartalis 8,6%. Jooksevhindades moodustas majanduse käekäiku iseloomustav sisemajanduse koguprodukt (SKP) 7,9 miljardit eurot.
Loe edasi 30. november 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!