Rahvamajanduse arvepidamine

Rahvamajanduse arvepidamine on justkui riigi majandust kajastav raamatupidamine, kust saab teada, kuidas kogu meie majandusel läheb.

Majanduskasvu mõõdetakse peamiselt sisemajanduse koguprodukt (SKP) ja kogurahvatulu alusel. Mida suuremad on need näitajad, seda parem on riigi ja siin elavate inimeste heaolu. Koondnäitajatele lisaks analüüsime andmeid sektorite kaupa ja koostame sisend-väljundtabeleid, et uurida majandusharude seoseid.

Rahvamajanduse arvepidamise statistika annab infot

  • sisemajanduse koguprodukti (SKP) muutustest;
  • kogurahvatulust;
  • tootlikkuse näitajatest;
  • sektorite majanduslikust heaolust (sektorikontod);
  • majandusharude seostest (sisend-väljundraamistiku tabelid).

Rahvamajanduse arvepidamise näitajad aitavad mõista majandussündmusi ja on abiks avalike institutsioonide ja ettevõtete tegevuse kavandamisel.

-3,9 %
III KVARTAL 2023
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -1,3 %
III KVARTAL 2023
SKP jooksevhindades 9,43 miljardit eurot
III KVARTAL 2023
SKP jooksevhindades elaniku kohta 27 039,5 eurot
15,4%
2022
Eratarbimine jooksevhindades 4,88 miljardit eurot
III KVARTAL 2023
Eratarbimine (aastane reaalkasv) -2,4 %
III KVARTAL 2023
Investeeringud (aastane reaalkasv) 9,8 %
III KVARTAL 2023
Tootlikkus töötatud tunni kohta (aastane reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -4,5 %
III KVARTAL 2023
Tööjõu ühikukulu (aastane nominaalne muutus, sesoonselt korrigeeritud) 15,8 %
III KVARTAL 2023
SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest | 2022
Uudis

Harjumaa domineerimine Eesti majanduses väheneb

Eesti majandust iseloomustav näitaja sisemajanduse koguprodukt (SKP) oli 2022. aastal jooksevhindades 36 miljardit eurot. Möödunud aastal loodi 60% kogulisandväärtusest (rahalises väljenduses toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine) Harjumaal. Antud näitaja on viie aasta võrdluses aeglaselt, aga järjepidevalt vähenenud ja seda eelkõige Tallinna osakaalu kahanemise ning Tartumaa osakaalu järjepideva suurenemise tõttu.
Loe edasi 15. detsember 2023

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 26. veebruaril ajavahemikus 14.00–18.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!