Oodatav eluiga

Oodatav eluiga on inimese sünnihetkel keskmiselt elada jäänud aastate arv, kui suremus ei muutu. Näitaja arvutatakse vastava aasta suremusnäitajate põhjal ja kehtib ainult siis, kui need ei muutu. Enamasti see nii aga ei ole, kuid trendina näitab oodatav eluiga inimeste eluea muutumist ja ühiskonna arengut võrreldes varasema aja ja teiste riikidega.

Meeste ja naiste oodatavat eluiga vaadatakse eraldi. Oodatavat eluiga ja elada jäänud aastaid arvutatakse ka eraldi elukoha, rahvuse ja hariduse järgi.

Meeste oodatav eluiga 74,4
0,7%
2019
Naiste oodatav eluiga 82,8
0,4%
2019
Elada jäänud aastad soo järgi | 2001 - 2019
Elada jäänud aastad soo ja hariduse järgi | 2018
Elada jäänud aastad 65-aastastel | 2010 - 2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Naised 19,2 19,7 19,9 19,9 20,0 20,3 20,5 20,4 20,4 20,8
Mehed 14,2 14,7 14,7 15,0 15,1 15,3 15,4 15,4 15,5 15,7