Oodatav eluiga

Oodatav eluiga on inimese sünnihetkel keskmiselt elada jäänud aastate arv, kui suremus ei muutu. Näitaja arvutatakse vastava aasta suremusnäitajate põhjal ja kehtib ainult siis, kui need ei muutu. Enamasti see nii aga ei ole, kuid trendina näitab oodatav eluiga inimeste eluea muutumist ja ühiskonna arengut võrreldes varasema aja ja teiste riikidega.

Meeste ja naiste oodatavat eluiga vaadatakse eraldi. Oodatavat eluiga ja elada jäänud aastaid arvutatakse ka eraldi elukoha, rahvuse ja hariduse järgi.

Meeste oodatav eluiga 74,4
-0,1%
2020
Naiste oodatav eluiga 82,8
0,0%
2020
Elada jäänud aastad soo järgi | 2002–2020
Elada jäänud aastad soo ja hariduse järgi | 2020
Elada jäänud aastad 65-aastastel | 2011 – 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mehed 14,7 14,7 15,0 15,1 15,3 15,4 15,4 15,5 15,7 15,8
Naised 19,7 19,9 19,9 20,0 20,3 20,5 20,4 20,4 20,8 20,8