Tööturg

Tööealine rahvastik jaguneb üldjoontes kolmeks: töötajad ehk tööga hõivatud, töötud ja majanduslikult mitteaktiivsed. Töötajad ja töötud kokku moodustavad majanduslikult aktiivse rahvastiku ehk tööjõu. Aktiivne tööotsimine on igasugune tegevus selleks, et tööd leida või alustada ettevõtlust. Mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad need, kes ei soovi või ei saa töötada, näiteks koduperenaised, mittetöötavad õppurid, puuetega inimesed jt.

Tööturustatistikast saab ülevaate Eesti tööturu olukorrast, näiteks sellest:

  • kui suur on tööhõive;
  • kui palju on palgatöötajaid ja mis ametialadel nad töötavad;
  • kui palju inimesi töötab osaajaga;
  • kui palju on Eestis töötuid;
  • milline on immigrantrahvastiku tööhõive;
  • kui palju on tööealiste elanike hulgas majanduslikult mitteaktiivseid inimesi;
  • milline on tööealise rahvastiku haridus elualade järgi ja maakondades.

Tööturustatistikat on vaja kohaliku omavalitsuse eelarve ja riigieelarve planeerimiseks ning riigi tegevusplaanide koostamiseks.

15–74-aastaste tööjõus osalemise määr 71,6 %
2019
15–74-aastaste tööhõive määr 68,4 %
2019
15–74-aastaste töötuse määr 4,4 %
2019
15–74-aastaste tööjõus osalemise määr 70,4 %
II KVARTAL 2020
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2009 - 2019
15-74-aastaste hõiveseisund | 2018 III kvartal - 2020 II kvartal
2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Tööjõud, tuhat 703,3 706,2 694,2 703,4 705,0 707,6 705,3 693,3
..hõivatud, tuhat 666,6 675,3 661,8 667,7 677,3 678,5 670,3 643,9
..töötud, tuhat 36,8 30,9 32,4 35,7 27,7 29,2 35,0 49,4
Mitteaktiivsed, tuhat 273,4 270,5 286,8 277,6 276,0 273,4 278,9 290,9
15-74-aastased kokku, tuhat 976,7 976,7 981,0 981,0 981,0 981,0 984,2 984,2
Tööjõus osalemise määr, % 72,0 72,3 70,8 71,7 71,9 72,1 71,7 70,4
Tööhõive määr, % 68,2 69,1 67,5 68,1 69,0 69,2 68,1 65,4
Töötuse määr, % 5,2 4,4 4,7 5,1 3,9 4,1 5,0 7,1

Uudis

Töösuhete arv taastub, aga vaevaliselt

Täna, 17. septembril uuendas statistikaamet taas tööturu kiirstatistika andmeid, lisandusid 37. nädala (7.-13.09) näitajad. Üle Eesti on töösuhete arv aasta algusega võrreldes umbes 5400 võrra väiksem. Tööturu andmed viitavad küll töösuhete arvu mõningasele kasvule, aga kriisist enam mõjutatud tegevusalad on jätkuvalt keerulises seisus.
Loe edasi 17. september 2020
Uudis

Töötuse määr tõusis 7,1 protsendini

Statistikaameti andmete kohaselt oli teises kvartalis tööjõus osalemise määr 70,4%, tööhõive määr 65,4% ja töötuse määr 7,1%. Töötuid oli 49 400, mis on 14 400 võrra rohkem kui esimeses kvartalis.
Loe edasi 14. august 2020