Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Raamatukogud ja raamatud

Raamatukogudel on ühiskonnas tähtis roll: säilitada kultuuripärandit ja teha info kättesaadavaks Eesti igas paigas. Samuti aitavad raamatukogud orienteeruda infoühiskonnas, toetavad elukestvat õpet ning kujundavad inimeste lugemisharjumusi.

Eestis on ühtselt toimiv ja pikaajaliste traditsioonidega raamatukoguvõrk, mis tagab elanike vaba juurdepääsu informatsioonile. Tihti on raamatukogudest kujunenud ka kogukonnakeskused, kus toimuvad mitmesugused üritused ja osutatakse muid teenuseid. Raamatukogus käib iga teine Eesti elanik.

Raamatukogude ja raamatute statistikast saab teada järgmisi andmeid:

  • kui suur on Eesti inimeste lugemisharjumus;
  • kui sageli raamatukogus käiakse;
  • kui palju laenutatakse raamatuid;
  • kui palju ilmub igal aastal paberraamatuid ja e-raamatuid.

Raamatukogude statistikat kogub ja töötleb Eesti rahvusraamatukogu. Statistika tellija on kultuuriministeerium, kes kasutab andmeid raamatukoguvõrgu juhtimiseks ja arendamiseks.

Raamatukogu külastanud isikute osatähtsus vähemalt 15-aastaste hulgas 32,2 %
2020
Viimase 12 kuu jooksul raamatuid lugenud vähemalt 15-aastased 764,7 tuhat
2020
Raamatute trükiarv 2 330 tuhat eksemplari
-10%
2020
Eestikeelsete e-raamatute arv 1 261
50%
2020
Eestikeelsete algupäraste raamatute arv 1 506
-1%
2020
Trükitud ja e-raamatute nimetuste arv | 2011–2020
Eestis välja antud lasteraamatute arv | 2001–2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!