Ettevõtete majandusnäitajad

Mis valdkondade müügitulu on suurim? Kelle investeeringud on kõige suuremad? Ettevõtete majandusnäitajad aitavad hinnata, kuidas meie ettevõtjatel ja Eesti majandusel läheb.

Uuendusmeelsed ettevõtjad suurendavad tootlikkust ja suudavad läbi lüüa rahvusvahelistel turgudel. Nõnda saab pakkuda rohkem häid töökohti ja maksta konkurentsivõimelisemat tasu. See mõjutab positiivselt eelkõige tööealisi elanikke piirkondades, kus edukad ettevõtted tegutsevad, samuti kogu Eesti majandust.

Avaldame Eesti ettevõtete majandusnäitajaid aastate ja kvartalite kaupa, tegevusalade ja töötajate arvu ning kontrolliva ettevõtte asukohariigi järgi. Eraldi avaldame füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajaid.

Peamised majandusnäitajad on järgmised:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • lisandväärtus;
  • tootlikkusnäitajad.

Kogume ja avaldame andmeid ka Eesti ettevõtete tütarettevõtete kohta väljaspool Euroopa Liitu. Samuti toodame statistikat Eestis registreeritud välismaiste tütarettevõte kohta.

Ettevõtete arv 127 357
27,2%
2021
Ettevõtete müügitulu (aasta) 79,90 miljardit eurot
20,2%
2021
Ettevõtete kulud kokku 76,17 miljardit eurot
19,8%
2021
Ettevõtete aruandeaasta kasum (kahjum) 7,94 miljardit eurot
73,4%
2021
Ettevõtete lisandväärtus 19,07 miljardit eurot
19,8%
2021
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) 5,28 miljardit eurot
27,0%
2021
Ettevõtete tööga hõivatud isikute arv 516 724
7,3%
2021
Ettevõtete töötajate arv 462 831
1,1%
2021
Ettevõtete müügitulu (kvartalid) 21,23 miljardit eurot
-9,4%
III KVARTAL 2023
Ettevõtete arv | 2017–2021
Ettevõtete müügitulu ja lisandväärtus | 2013–2021
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) | 2015–2021
Blogi

Statistika kohtub valimislubadustega

5. märtsil valivad Eesti inimesed endale uued esindajad. Statistikaameti eksperimentaalstatistikud annavad kümnel joonisel põgusa ülevaate mõnedest teemadest, mis paistavad välja erakondade valimislubadustest ning mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.
Loe edasi 16. veebruar 2023
Blogi

Ettevõtte loomine on Eestis 30 aastaga muutunud imelihtsaks

Ettevõtete arv on Eestis taasiseseisvumise aastate jooksul mitmekordistunud. Tegutsevate ettevõtete arv* on viimase 25 aasta jooksul lausa neljakordistunud – 1995. aastal oli neid alla 24 000, aga 2019. aastal juba üle 95 000. Seekordses blogis vaatame, kuidas on aastate jooksul muutunud nii tegutsevate ettevõtete kui ka neis töötavate inimeste arv.
Loe edasi 19. august 2021