Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ettevõtete majandusnäitajad

Mis valdkondade müügitulu on suurim? Kelle investeeringud on kõige suuremad? Ettevõtete majandusnäitajad aitavad hinnata, kuidas meie ettevõtjatel ja Eesti majandusel läheb.

Uuendusmeelsed ettevõtjad suurendavad tootlikkust ja suudavad läbi lüüa rahvusvahelistel turgudel. Nõnda saab pakkuda rohkem häid töökohti ja maksta konkurentsivõimelisemat tasu. See mõjutab positiivselt eelkõige tööealisi elanikke piirkondades, kus edukad ettevõtted tegutsevad, samuti kogu Eesti majandust.

Avaldame Eesti ettevõtete majandusnäitajaid aastate ja kvartalite kaupa, tegevusalade ja töötajate arvu ning kontrolliva ettevõtte asukohariigi järgi. Eraldi avaldame füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajaid.

Peamised majandusnäitajad on järgmised:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • lisandväärtus;
  • tootlikkusnäitajad.

Kogume ja avaldame andmeid ka Eesti ettevõtete tütarettevõtete kohta väljaspool Euroopa Liitu. Samuti toodame statistikat Eestis registreeritud välismaiste tütarettevõte kohta.

Ettevõtete arv 88 186
7,8%
2017
Ettevõtete müügitulu (aasta) 61,34 miljardit eurot
11,2%
2017
Ettevõtete kulud kokku 58,36 miljardit eurot
10,9%
2017
Ettevõtete aruandeaasta kasum (kahjum) 5,28 miljardit eurot
55,1%
2017
Ettevõtete lisandväärtus 14,81 miljardit eurot
0,0%
2018
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) 4,43 miljardit eurot
0,0%
2018
Ettevõtete tööga hõivatud isikute arv 475 357
2,8%
2017
Ettevõtete töötajate arv 439 981
1,7%
2017
Ettevõtete müügitulu (kvartalid) 14,81 miljardit eurot
-9,6%
III KVARTAL 2020
Ettevõtete arv | 2013 - 2017
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) | 2013 - 2017
Blogi

Kas kriisist enim räsitud tegevusalad on U-kujulises taastumises?

Viiruse leviku tõkestamise meetmed on avaldanud meie majandusele arvestatavat mõju. Mõned sektorid on selle tulemusena saanud rohkem kannatada kui teised. Peamine kahju on selgelt esile kerkinud ja selle ulatus arvutamisel. Mida on aga võimalik öelda kriisist enim mõjutatud sektorite taastumisvõime kohta?
Loe edasi 16. november 2020