Ettevõtete majandusnäitajad

Mis valdkondade müügitulu on suurim? Kelle investeeringud on kõige suuremad? Ettevõtete majandusnäitajad aitavad hinnata, kuidas meie ettevõtjatel ja Eesti majandusel läheb.

Uuendusmeelsed ettevõtjad suurendavad tootlikkust ja suudavad läbi lüüa rahvusvahelistel turgudel. Nõnda saab pakkuda rohkem häid töökohti ja maksta konkurentsivõimelisemat tasu. See mõjutab positiivselt eelkõige tööealisi elanikke piirkondades, kus edukad ettevõtted tegutsevad, samuti kogu Eesti majandust.

Avaldame Eesti ettevõtete majandusnäitajaid aastate ja kvartalite kaupa, tegevusalade ja töötajate arvu ning kontrolliva ettevõtte asukohariigi järgi. Eraldi avaldame füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajaid.

Peamised majandusnäitajad on järgmised:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • lisandväärtus;
  • tootlikkusnäitajad.

Kogume ja avaldame andmeid ka Eesti ettevõtete tütarettevõtete kohta väljaspool Euroopa Liitu. Samuti toodame statistikat Eestis registreeritud välismaiste tütarettevõte kohta.

Ettevõtete arv 88 186
7,8%
2017
Ettevõtete müügitulu (aasta) 61,34 miljardit eurot
11,2%
2017
Ettevõtete kulud kokku 58,36 miljardit eurot
10,9%
2017
Ettevõtete aruandeaasta kasum (kahjum) 5,28 miljardit eurot
55,1%
2017
Ettevõtete lisandväärtus 14,81 miljardit eurot
0,0%
2018
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) 4,43 miljardit eurot
0,0%
2018
Ettevõtete tööga hõivatud isikute arv 475 357
2,8%
2017
Ettevõtete töötajate arv 439 981
1,7%
2017
Ettevõtete müügitulu (kvartalid) 13,39 miljardit eurot
-17,6%
II KVARTAL 2020
Ettevõtete arv | 2013 - 2017
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) | 2013 - 2017
Blogi

Mis ettevõtted eriolukorras võitsid?

Majandust edendavad ettevõtted väärivad kiitust, eriti raskel ajal, kui kasvada suutvaid on vähe. Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesment uuris, kus tegutsevad ettevõtted, kes suutsid eriolukorras oma käivet kasvatada.
Loe edasi 9. juuni 2020
Uudis

Ettevõtjate müügitulu ja investeeringud suurenesid

Statistikaameti esialgsetel andmetel suurenes eelmisel aastal ettevõtete müügitulu enamikel tegevusaladel. Suurima panuse sektori müügitulusse andsid kaubanduse, töötleva tööstuse ning info ja sideettevõtted. Müügitulu kasvu pidurdasid enim energeetika ja mäetööstus.
Loe edasi 27. veebruar 2020