Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Majandusüksused

Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete põhjal. Kõik juriidilistes registrites kajastatud majandusüksused ei pruugi aga olla aktiivselt tegevad.

Majandusüksuste valdkonnas

  • selgitatakse välja majanduslikult aktiivsed üksused;
  • moodustatakse riikliku statistika koostamiseks statistilised üksused;
  • klassifitseeritakse majandusüksused rahvusvaheliste standardite põhjal.

Majandusstatistika kokkupanekuks tuleb pidada statistilist majandusüksuste registrit, mille andmed pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, maksukohustuslaste registrist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist. Peale juriidiliste registrite kasutatakse ka muid andmeallikaid, näiteks maksu- ja tolliameti andmeid ning statistilisi ja raamatupidamisaruandeid.

Majandusüksuste statistilisse registrisse kantakse kõik registreeritud üksused. Iga aasta lõpus jäetakse alles need, kes olid konkreetsel aastal tegevad, sealhulgas need, kes tegutsesid teatud perioodil aastast.

Saadud infot kasutatakse näiteks kontsernide statistikas, ettevõtluse demograafia statistikas ning majandusvaldkonna uurimistöödeks ja analüüsideks.

Rahvusvahelistesse kontsernidesse kuuluvate majandusüksuste andmeid kasutatakse ka Euroopa ettevõttegruppide registri (EGR) ajakohastamiseks.

Aktiivsete majandusüksuste andmeid avaldame

  • tegevusalade kaupa;
  • õigusliku vormi alusel;
  • omaniku liigi põhjal;
  • suurusgruppide järgi;
  • regiooniti.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 137 980
2020
Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arv 41 141
2020
Majanduslikult aktiivsete sihtasutuste arv 682
2020
Riigi üksuste arv 190
2020
Kohaliku omavalitsuse üksuste arv 1 937
2020
Eesti sisemaiste kontsernide arv 4 504
2020
Eesti hargmaiste kontsernide arv 816
2020
Väliskontsernide arv 2 137
2020
Ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi | 2020
Majandusüksused õigusliku vormi järgi | 2020
Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused õigusliku vormi järgi | 2017 – 2020
2017 2018 2019 2020
Kokku 157 757 174 008 176 754 181 930
Füüsilisest isikust ettevõtja 24 070 23 035 21 965 20 890
Täisühing 116 105 94 164
Usaldusühing 482 435 514 1 440
Osaühing 99 908 105 146 108 376 112 727
Aktsiaselts 2 484 2 399 2 315 2 240
Tulundusühistu 313 296 286 280
Euroopa äriühing 8 6 7 8
Välismaa äriühingu filiaal 241 228 227 231
Mittetulundusühing 26 857 39 305 40 044 41 141
Sihtasutus 670 676 686 682
Riiklik üksus 238 208 187 190
Kohaliku omavalitsuse üksus 2 370 2 169 2 053 1 937

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted omaniku liigi järgi | 2013 – 2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omanikud kokku 112 760 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980
Riik 65 66 74 70 61 61 66 60
Kohalik omavalitsus 211 206 207 197 191 200 177 149
Eesti eraõiguslik isik 105 026 106 012 109 232 111 823 117 190 119 475 120 827 125 278
Välismaa eraõiguslik isik 7 458 7 481 7 885 8 360 10 180 11 914 12 714 12 493

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi | 2013 – 2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kokku 112 760 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980
250 ja enam 182 191 195 196 194 186 184 172
50-249 1 126 1 162 1 200 1 184 1 150 1 172 1 159 1 156
10-49 5 793 5 874 6 281 6 293 6 391 6 548 6 779 6 509
Vähem kui 10 105 659 106 538 109 722 112 777 119 887 123 744 125 662 130 143

Blogi

Ettevõtte loomine on Eestis 30 aastaga muutunud imelihtsaks

Ettevõtete arv on Eestis taasiseseisvumise aastate jooksul mitmekordistunud. Tegutsevate ettevõtete arv* on viimase 25 aasta jooksul lausa neljakordistunud – 1995. aastal oli neid alla 24 000, aga 2019. aastal juba üle 95 000. Seekordses blogis vaatame, kuidas on aastate jooksul muutunud nii tegutsevate ettevõtete kui ka neis töötavate inimeste arv.
Loe edasi 19. august 2021
Blogi

Iga viies e-resident registreerib Eestis ettevõtte

Alates 2014. aastast on Eesti e-residendiks saanud 73 400 välisriigi kodanikku. E-residentidest 20% on seotud mõne ettevõtte asutamisega ja kokku on nende osalusel Eestis registreeritud üle 14 200 ettevõtte. Vaatasime lähemalt, kust e-residendid pärit on ja millega tegelevad nende siinsed ettevõtted.
Loe edasi 28. oktoober 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!