Õhk

Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas. Siiski aga tekib ka meil õhusaastet. Saastunud õhk on arvestatav keskkonnaoht inimeste tervisele. Kõige kahjulikumaks peetakse imepeeneid saasteosakesi, mis tekivad sõidukite heitgaasidest, põlemisprotsessist ja keemilistest reaktsioonidest atmosfääris.

Statistika annab ülevaate Eestis õhku paisatud heitmete kogustest ja nende päritolust, näiteks

  • keemiliste ja orgaaniliste ühendite heitkogustest ja peenosakeste mahust;
  • happevihmade põhjustatud gaaside heitkogustest.

Õhusaasteainete heitkoguste andmeid kasutatakse arengu- ja tegevuskavade koostamisel ning õhukvaliteedi seireks.

Vääveldioksiidi heitkogus 11,2 tuhat tonni
-41,1%
2020
Lämmastikoksiidide heitkogus 23,8 tuhat tonni
-8,5%
2020
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus 24,4 tuhat tonni
7,0%
2020
Peenosakeste (PM < 10 µm) heitkogus 8,9 tuhat tonni
-2,2%
2020
Happevihma põhjustavate gaaside heitkogus 1,4 tuhat tonni hapestumise ekvivalenti
-17,6%
2020
CO2 heitmed majandustegevusalast „elektrienergia ja soojuse tootmine" | 2012–2020
Happevihma põhjustavate gaaside heide | 2013–2020
Suurimad lämmastikoksiidide õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2012 – 2020
Ühik: tonni
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tegevusalad kokku 43 597 41 935 39 779 33 855 35 398 34 582 33 518 25 509 23 566
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5 999 5 419 5 509 5 290 5 350 5 015 4 950 4 392 4 252
Töötlev tööstus 3 066 4 096 3 851 2 993 3 192 3 982 3 951 2 672 2 254
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 11 984 10 390 10 218 7 588 8 653 9 245 8 306 5 606 5 078
Maismaaveondus ja torutransport 6 468 7 625 6 240 5 591 5 548 5 311 5 124 4 833 4 487
Veetransport 11 400 10 514 10 709 9 287 9 357 8 277 8 138 5 063 5 194
Õhutransport 612 383 405 559 145 311 143 140 42
Kodumajapidamised kokku 7 548 8 283 8 717 9 037 7 825 8 027 8 051 7 502 6 739

Suurimad lenduvate orgaaniliste ühendite õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2011 – 2020
Ühik: tonni
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tegevusalad kokku 13 634 13 688 13 369 13 318 13 061 13 266 13 597 13 527 12 678 12 917
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 411 4 584 4 503 4 770 4 828 4 576 4 936 5 048 4 719 4 858
Töötlev tööstus 3 882 4 037 4 043 4 023 4 610 4 257 4 299 4 443 4 077 4 108
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 461 543 552 536 476 1 079 1 251 968 1 113 1 009
Maismaaveondus ja torutransport 293 270 244 190 176 184 161 173 144 137
Veetransport 300 392 377 390 343 350 305 301 201 193
Õhutransport 25 23 23 25 31 10 21 11 11 6
Kodumajapidamised kokku 11 264 12 567 11 897 12 820 13 909 15 448 20 763 24 499 24 370 16 458

Blogi

Saastunud õhk — suurimaid keskkonnariske inimese tervisele

Alates 1974. aastast tähistatakse ÜRO eestvedamisel igal aastal ülemaailmset keskkonnapäeva eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu keskkonnakaitse olulisusele. Igal aastal keskendutakse võõrustajariigi peamistele keskkonnaprobleemidele ja nende lahendamisele. Tänavu tähistatakse ülemaailmset keskkonnapäeva 5. juunil Hiinas ning keskne teema on õhu saastatus.
Loe edasi 5. juuni 2019