Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

Noored

Kogu Eesti rahvast umbes viiendiku moodustavad noored (7–26-aastased). Noorte arv ja osatähtsus elanikkonnas on vähenemas.

Ühelt poolt on noorte hääl ja võimalused ühiskonnas oma elu ise suunata teistest nõrgemad, teisest küljest on neile pandud palju ootusi. Noortest rääkides liigitatakse neid sageli mingisse kindlasse rühma: õpilane, töötu, väljalangeja, noor, talent, vabatahtlik jne. Ligi kolm neljandikku kuni 18-aastastest noortest õpib. Seejärel hakkab õppimisaktiivsus aasta-aastalt vähenema.

Teadmuspõhise noortepoliitika elluviimiseks tehakse noorteseiret. Noorte hoidmiseks ja arendamiseks on oluline teada, mida noored vajavad ja milline on nende olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes.

Statistikaamet koostöös Haridus- ja noorteametiga on loonud noorteseire juhtimislaua, mis muudab noorte eluga seotud visualiseeritud andmed kiiresti ja mugavalt kättesaadavaks.

Noorteseire juhtimislaualt leiab 33 noori (7–26-aastaseid) iseloomustavat näitajat, mis on jagatud seitsme teema vahel: noored, ränne, haridus, tööturg, noorsootöö, ühiskondlik aktiivsus ja üle-eestilised näitajad.

Noorte arv 274 673
0,4%
2022
Õpilaste arv 201 654
0,8%
2021
Rändes osalenud noorte arv 896
99,1%
2021
Huvikoolis õppivate noorte arv 88 442
6,5%
2021
Noorte ettevõtjate arv 4 944
9,6%
2021
Noored hõiveseisundi ja õppimise järgi | 2021
Mitteõppivate ja -töötavate noorte osatähtsus 15–26-aastaste hulgas | 2018–2022
Noorte osatähtsus rahvastikus | 2018–2022
Töötuse määr vanuserühma järgi | 2018–2022
Blogi

Ukraina noor sõjapõgenik Eestis

Sõja algusest Ukrainas, 24. veebruarist, on möödunud peaaegu pool aastat. Selle aja jooksul on Eestisse jõudnud kümneid tuhandeid sõjapõgenikke, kellest üle 30 000 on taotlenud Eestis ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega pakutakse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Pärast ajutise kaitse taotlemist saavad sõjapõgenikud endale sarnased õigused nagu on Eesti elanikel – näiteks õiguse siin õppida ja töötada.
Loe edasi 22. august 2022
Uudis

Algas andmekirjaoskuse ja meediapädevuse nädal!

Tänasest, 21. märtsist sai alguse andmekirjaoskuse ja meediapädevuse nädal, mille jooksul ootab statistikaamet erinevate ürituste ning teavitustegevuste kaudu noori andmetarkust koguma. Selleaastase hariva ja kasuliku nädala üheks oluliseks teemaks on muu hulgas ka see, kuidas usaldusväärset teavet väärinfost eristada.
Loe edasi 21. märts 2022