Noored

Kogu Eesti rahvast umbes viiendiku moodustavad noored (7–26-aastased). Noorte arv ja osatähtsus elanikkonnas on vähenemas.

Ühelt poolt on noorte hääl ja võimalused ühiskonnas oma elu ise suunata teistest nõrgemad, teisest küljest on neile pandud palju ootusi. Noortest rääkides liigitatakse neid sageli mingisse kindlasse rühma: õpilane, töötu, väljalangeja, noor, talent, vabatahtlik jne. Ligi kolm neljandikku kuni 18-aastastest noortest õpib. Seejärel hakkab õppimisaktiivsus aasta-aastalt vähenema.

Teadmuspõhise noortepoliitika elluviimiseks tehakse noorteseiret. Noorte hoidmiseks ja arendamiseks on oluline teada, mida noored vajavad ja milline on nende olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes.

Statistikaamet koostöös Haridus- ja noorteametiga on loonud noorteseire juhtimislaua, mis muudab noorte eluga seotud visualiseeritud andmed kiiresti ja mugavalt kättesaadavaks.

Noorteseire juhtimislaualt leiab 33 noori (7–26-aastaseid) iseloomustavat näitajat, mis on jagatud seitsme teema vahel: noored, ränne, haridus, tööturg, noorsootöö, ühiskondlik aktiivsus ja üle-eestilised näitajad.

Noorte arv 293 021
1,7%
2024
Õpilaste arv 211 163
1,2%
2023
Rändes osalenud noorte arv 3 813
-69,3%
2023
Huvikoolis õppivate noorte arv 94 744
3,7%
2023
Noorte ettevõtjate arv 4 981
6,0%
2023
Noored hõiveseisundi ja õppimise järgi | 2023
Mitteõppivate ja -töötavate noorte osatähtsus 15–26-aastaste hulgas | 2019–2023
Noorte osatähtsus rahvastikus | 2020–2024
Töötuse määr vanuserühma järgi | 2019–2023
Uudis

Üliõpilane, kandideeri noore statistiku preemiale!

Statistikaamet kutsub taas osalema Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia konkursil. Juba 13. korda välja antava preemiaga tunnustatakse üht noort üliõpilast, kelle magistri- või bakalaureusetöö rakendab või arendab mõnda statistikameetodit. Palume bakalaureuse- ja magistritööde juhendajatel soovitada oma üliõpilastel konkursist osa võtta.
Loe edasi 14. juuni 2023
Blogi

Müüja, malevlane, marjakorjaja – kellena töötavad Eesti noored?

Suvi on käes ja kooliaasta läbi saanud. Paljudel noortel ja nende vanematel seisab ees küsimus, mida vaheajal peale hakata. Kas minna traditsiooniliselt maale vanaema juurde, mõnda laagrisse või üritada suvekuudel hoopis natuke taskuraha teenida? Seetõttu vaatame lähemalt, millal ja kellena Eesti noored tööd teevad. Samuti piilume uuenenud palgarakendusest, kui palju selline töö võiks palgana sisse tuua.
Loe edasi 14. juuni 2023