Põllumajandus ja keskkond

Eesti pinnal aastasadu viljeldud põllumajandus on mõjutanud meie loodust ja maad. Maad haritakse umbes viiendikul Eesti pindalast. Ühelt poolt on see võimaldanud meil kujundada ja säilitada poollooduslikke elupaiku, mille eluslooduse mitmekesisus ja püsimajäämine oleneb sellest, kui hästi me neid hoida suudame. Teiselt poolt võib põllumajandus loodusele ka kahjulikult mõjuda, reostades pinnast, vett või õhku, killustades elupaiku ja hävitades elusloodust nii siseveekogudes kui ka avamaal.

Avaldame infot põllumajanduskeskkonna 28 näitaja kohta, mis on määranud Euroopa Komisjon. Nende alusel saavad poliitikakujundajad, teadlased ja avalikkus analüüsida ning hinnata põllumajanduse ja keskkonna omavahelist mõju ning koos arenemise suundumusi.

Põllumajanduskeskkonna näitajate kogumise eesmärk on

  • kirjeldada põllumajanduse ja keskkonna olukorda;
  • selgitada ja jälgida põllumajandustavade seoseid ning nende mõju keskkonnale;
  • pakkuda taustteavet agroökosüsteemide mitmekesisuse kohta;
  • hinnata, kuivõrd soodustab põllumajanduse ja maaelu arendamine keskkonnahoidlikku talupidamist ning säästvat põllumajandust;
  • anda üldhinnang põllumajanduse kestlikkusele.
Turustatud taimekaitsevahendid 713 530,6 toimeaine kg
-8,2%
Kasutatud taimekaitsevahendite preparaadi kogus haritava maa hektari kohta 2,5 kg
2020
Kasutatud taimekaitsevahendite kogus 611 405,7 kg
69,5%
Kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus teraviljade töötlemisel 85 243,2 kg
-13,7%
Süsihappegaasi emissioon põllumajandusest 146,0 tuhat tonni
23,0%
2021
Metaani emissioon põllumajandusest 28 893,0 tonni
-0,1%
2021
Lämmastiku bilanss põllumajandusmaal 28,0 kg/ha
-12,5%
2012
Fosfori bilanss põllumajandusmaal -6,0 kg/ha
-20,0%
2012
Mahepõllumajandusmaa 23,4 %
2,0%
2022
Turustatud taimekaitsevahendid | 2014–2022
Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes majapidamistes, kogus põllumajandusmaa hektari kohta | 2012–2020
Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes majapidamistes maakonna ja kultuuri järgi | 2020
Taimekaitsevahendite turustamine | 2015 – 2023
Ühik: toimeaine kg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fungitsiidid ja bakteritsiidid 109 267 104 034 117 032 106 542 104 924 144 025 149 720 153 957 117 659
Herbitsiidid 472 279 604 150 462 644 428 200 531 268 510 774 607 328 506 608 516 073
Insektitsiidid ja akaritsiidid 27 634 .. 26 105 28 753 32 567 16 377 8 446 9 457 10 003
Kasvuregulaatorid .. .. 94 301 72 583 76 397 105 442 120 429 98 782 67 000
Molluskitsiidid .. 1 248 .. .. .. .. .. .. ..
Kõik muud taimekaitsevahendid .. 3 815 .. .. .. .. .. .. ..

Lämmastiku ja fosfori bilanss põllumajandusmaal | 2004 – 2012
Ühik: Bilanss kogu põllumajandusmaa ha kohta, kg
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lämmastik 36 21 32 22 36 25 31 32 28
Fosfor -5 -7 -2 -7 -5 -6 -6 -5 -6

Uudis

Taimekaitsevahendite turustamine vähenes teist aastat järjest

Statistikaameti andmetel turustati Eestis 2023. aastal toimeaine kogusesse ümberarvestatuna 713,5 tonni taimekaitsevahendeid, mis on kümnendiku võrra vähem kui eelneval aastal ja ka vähem kui eelneval neljal aastal. Enamik müüdud taimekaitsevahenditest olid jätkuvalt umbrohutõrjevahendid.
Loe edasi 12. juuni 2024
Uudis

Mullu vähenes mahepõllumajandusmaa pind ja maheloomade arv

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Eestis mahepõllumajandusmaad 225 300 hektarit, mis on 22,8% kogu kasutatavast põllumajandusmaast. Sellest 92% oli täielikult mahepõllumajanduslikul tootmisel ja ülejäänu veel üleminekuajal. Mahepõllumajandusmaa pind vähenes aastaga 2,5% ja tegevuse lõpetas 78 mahetootjat.
Loe edasi 22. mai 2024
Blogi

Rohepöördega ei saa oodata

Rohepööre ei ole teisejärguline teema, mille saab kõrvale heita, kuni koroonakriis, inflatsioon ja Ukraina sõda lahenduse leiavad. Rohepöördega tuleb tegeleda nüüd ja praegu, leidsid Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, Tartu ülikooli professor Aveliina Helm, Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo ja Statistikaameti keskkonnastatistika juht Kaia Oras Arvamusfestivalil statistikaameti korraldatud arutelus.
Loe edasi 19. august 2022