Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Riigihanked

Riigihangete register

Rahandusministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Rahandusministeeriumile ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele.
Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Rahandusministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Statistikaameti hanked alla lihthangete piirmäära on leitavad avalikust dokumendiregistrist otsingusõnaga „hange“.

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!