Euroopa sotsiaaluuring 2021

Statistikatöö nimetus
Euroopa sotsiaaluuring
Statistikatöö kood
40022
Eesmärk
ESS on rahvusvaheline teaduslik võrdleva sotsiaaluurimuse metodoloogia alusel Euroopas tehtav uuring. Uuringu peaeesmärgid on: a) seletada institutsioonide, hoiakute, uskumuste ja inimeste käitumise vahelisi seoseid ning nende muutumist Euroopa riikides ning sotsiaalsetes rühmades; b) arendada kõrgekvaliteedilist sotsiaalteaduste võrdlevat uurimismetodoloogiat ja rahvusvahelist koostööd sotsiaalteaduste valdkonnas; ja c) töötada välja sotsiaalindikaatorite kogum, mis mõõdab Euroopa riikide elanike heaolu.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2018, 2019, 2020, 2021