Soopõhise vägivalla uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Soopõhise vägivalla uuring
Statistikatöö kood
40616
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on testida uute terviseuuringu moodulite sõnastusi kvalitatiivselt.Töötada välja muudatusettepanekud ankeedi sõnastuse kohta. Grandi lepingu nr 07143.2017.001-2017.680, töö kood 6840899
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Eurostat, „Istanbul Convention“, art 11
Korduvus
2018, 2021