Eesti piirkondlik areng. 2015

Uudis
Postitatud 30. november 2015, 8.00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-574-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 276 lk
Ilmus: 30.11.2015

Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. 2015. aasta kogumik koondab artikleid, kus analüüsitakse Eesti maaelu arengut. Artiklid käsitlevad maapiirkondade rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist.