Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18

Uudis
Postitatud 28. september 2018, 8.00

ISSN 2346-6049

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 100 lk
Ilmus: 28.09.2018

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.