Õnnelik ja rahulolev töötaja on eduka organisatsiooni südametukse

Blogi
Postitatud 16. november 2023, 11.57

Meie heitlikus, ebastabiilses ja kiiresti muutuvas maailmas seisavad kõik organisatsioonid silmitsi peadpööritavate väljakutsetega. Kuidas saavutada efektiivseim, paindlikem koostöö ja oodatud tulemused on võtmesõnad iga juhi töölaual. Organisatsiooni suurim vara on rahulolev, pühendunud ja õnnelik töötaja, kelle panust hinnatakse ja kelle arvamust kuuldakse ning arvestatakse. Seetõttu mõõdame Statistikaametis rahulolu igapäevaselt.

Milline peaks olema töökultuur, mis toetaks ja innustaks ning annaks igale töötajale võimaluse areneda, kasvada ning tööst rõõmu tunda? Statistikaametis oleme lähtekohaks võtnud meie asutuse kolm põhiväärtust – usaldusväärsus, koostöö ja uuenduslikkus. Neid silmas pidades oleme püüdnud luua töötajaid hoidva töökultuuri, kus lisaks sisukale ja enesearendust pakkuvale tööle on kõikidel võimalus kaasa rääkida ja lahendusi pakkuda. Koostöö on võtmesõna, mis toonud päevakorda palju häid algatusi nii väiksemate kui ka suuremate muudatuste elluviimiseks.

Kõik organisatsioonid näevad vaeva, et oma inimesi hoida ning uusi talente juurde saada. Võluvitsa leiutatud pole, häid lähenemisviise ja uusi tööriistu seevastu küll. Peab olema pealehakkamist ja julgust, et maailmaga sammu pidada.

Seda, et riigiasutuses on võimalik olla uuendusmeelne ja seeläbi kogu organisatsiooni töökultuur kõrgemale tasemele viia, on meie puhul ka väljastpoolt märgatud ning tunnustatud. Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE) kuulutas mõned nädalad tagasi meie personalijuhi Annika Kitsingu 2023. aasta südamega uuendajaks. Žürii tunnustas Statistikaametit kiirete muudatuste eest, mida riigiasutustes on tavaliselt üsna keeruline läbi viia.

Annika Kitsing 2023. a Palga Päeva konverentsil
Annika Kitsing 2023. a Palga Päeva konverentsil. Foto: Gregory Kõrgesaar

Alates sellest sügisest on Statistikaametis kasutusel uus ja innovatiivne tööriist töötajate rahulolu mõõtmiseks. Kui oleme riigiasutusena senini harjunud rahulolu mõõtma kord aastas mahukama rahulolu-uuringuga, siis uuendusena mõõdame töötemperatuuri iga päev. Meie asutuses on nüüd kasutusel ainulaadset tehnoloogiat rakendav tööriist, mis aitab tõhusamalt lahendada kaugtöö ja juhtimise probleeme ning jälgida vahetult töötajate tunnetuslikku kogemust pikema aja jooksul.

Süsteem annab ülevaate sellest, kuidas inimesed end Statistikaametis just praegu tunnevad ning oma tööelu hindavad. Igal tööpäeval saadetakse töötaja meilile või telefonirakendusse üks küsimus, millel on kaks positiivset ja kaks negatiivset vastusevarianti – jah, pigem jah, pigem ei, ei. Vastused on anonüümsed, ent tulemusi saab iga töötaja jälgida võrdluses oma tiimiga. Lisaks hindamisskaalale julgustame töötajaid jätma küsimuste juurde kommentaare ja ettepanekuid.

„Statistikaameti tööpere on pea 400-liikmeline, mis tähendab, et meie inimeste vajadused ja eelistused on väga erinevad. Oluline on, et saaksime olla oma töötajatele toeks ja pakkuda individuaalseid lahendusi lähtuvalt nende tööst ja töö asukohast,“ sõnab Annika. Uus rahulolu hindamise tööriist annab võimaluse nende kogemust, pühendumust ja rahulolu mõõta ning selle abil kiirelt ja operatiivselt otsuseid teha.

Annika lisab, et töötajate järjest kasvav paindlikkuse ja individuaalse lähenemise ootus nõuab organisatsioonidelt värsket pilku juhtimisele. „Juhtimine muutub järjest empaatilisemaks, personaalsemaks, teadlikumaks. Sellega tuleb arvestada ja neid elemente parimal võimalikul moel rakendada. Tuleb oskuslikult kaaluda, kuidas luua väheste vahenditega uusi võimalusi ja neist omakorda maksimaalne edu kasvatada. Me võime väljapoole paista ägedad, kuid seda head tulemust peavad eelkõige meie enda töötajad igas olukorras tunnetama.“

Tänaseks oleme töötajate igapäevase rahulolu kraadimist kasutanud pea kaks kuud. Üks küsimus päevas on andnud võimaluse individuaalselt ja tiimi keskis muresid ja rõõme vahetult arutada. Võib kindlalt öelda, et see uuendus on pannud meid üksteist paremini mõistma ja tööelu mõtestama. Tänapäeva elurütmis on selline vahetu tagasiside asutuse juhtimisel ja meeskondade kaugtöö tunnetamisel väga oluline.

 

Mida on rahulolu päevakaupa mõõtmine meile õpetanud?

  • Uue tööriista lansseerimise võib lugeda edukaks, sest peale 6-nädalast kasutamist on vastamise määr jätkuvalt kõrge (ca 82%). Kõrged on ka keskmised hinnangud kõigis tööelu valdkondades.
  • Töötajad on toonud välja mitmeid arengukohti, ent kriitiliste teemade kõrval on olulist tähelepanu saanud ka meie asutuse tugevuste teadvustamine ja võimaluste kasutamine. Me näeme, mis meil on hästi, ja märkame seda varasemast rohkem.
  • Tulemusi arutame kokkulepitud regulaarsusega. Me ei pea iganädalaselt tiimides vastuseid analüüsima, ent vajadusel saame kiiresti – kas või samal päeval – lahendamist nõudvad probleemid jutuks võtta ja ühiselt lahendused leida. See julgustab töötajaid kaasa rääkima ja motiveerib tagasisidet andma.
  • Küsimusele, kas meie töötajad on viimase 30 päeva jooksul oma tiimi tulemustega tutvunud, vastasid juhid 100% ja töötajad 77% jaatavalt. See tulemus näitab, kuivõrd oluliseks meie inimesed uut tööriista ja selle võimalusi hindavad ning et oleme õigel rajal.