Statistikaameti usaldusväärsus on seni kõrgeimal tasemel

Uudis
Postitatud 4. juuni 2021, 9.33

Statistikaamet pälvis Turu-uuringute AS-i poolt iga kvartal läbiviidava institutsioonide usaldusväärsuse uuringu põhjal pingereas auväärse 11. koha. Usaldusväärsus on ameti üks põhiväärtustest ja seni kõrgeima koha saavutamine kinnitab, et riikliku statistika tegemisel ning avaldamisel tehakse üha paremat tööd.

Teise kvartali usaldusväärsuse uuring viidi läbi mais ning selles osales üle 1000 vastaja vanuses 15 ja vanemad. Uuringus küsitakse valimisse kaasatud inimestelt arvamust 25 institutsiooni kohta.

Statistikaametit pidas usaldusväärseks keskmiselt 67%, sh väga usaldusväärseks 20% uuringule vastanutest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ameti usaldusväärseks pidajate osakaal kasvanud lausa 10%.

Statistikaamet rõõmustab eelmisest kvartalist kolme koha võrra kõrgema tulemuse üle ja loodab, et üha ajakohasema ja arusaadavama statistika tegemise tulemusena kasvab inimeste usaldus veelgi nii ameti kui ka põneva statistika vastu.